Kỹ thuật thủy văn và tài nguyên nước

Kỹ thuật thủy văn và tài nguyên nước Đã xác minh

081102

Đánh giá trung bình

Thông tin tổng quát

Tên tiếng Trung :
水文与水资源工程
Hệ Thạc sĩ :
2-3 năm
Hệ Đại học :
4 năm
Nhóm ngành cấp 1 :
08 工学
Nhóm ngành cấp 2 :
0811 水利类
Mã chuyên ngành :
081102
Tên tiếng Anh :
Hydrology and Water Resources Engineering

Giới thiệu chuyên ngành

Mục lục

水文与水资源工程 - Kỹ thuật thủy văn và tài nguyên nước

Kỹ thuật thủy văn và tài nguyên nước là một trong những lĩnh vực chuyên môn quan trọng trong ngành cơ bản của nền kinh tế quốc dân – thủy lợi. Cùng với sự phát triển của xã hội, vai trò cơ bản của tài nguyên nước đối với tài nguyên thiên nhiên ngày càng rõ ràng hơn, chuyên ngành Kỹ thuật thủy văn và tài nguyên nước cũng dần khẳng định được giá trị của mình. Cùng với việc lựa chọn học tập chuyên ngành này tại Việt Nam, bạn cũng có thể xem xét đến Trung Quốc du học chuyên ngành Kỹ thuật thủy văn và tài nguyên nước.. Vậy chuyên ngành này có điều gì thú vị? Triển vọng việc làm sau khi tốt nghiệp như thế nào? Hãy cùng Riba tìm hiểu ngay nhé!

Kỹ Thuật Thủy Văn Và Tài Nguyên Nước

I/ Giới thiệu chuyên ngành Kỹ thuật thủy văn và tài nguyên nước

1/ Giới thiệu tổng quan

-Tên chuyên ngành tiếng Trung: 水文与水资源工程

– Tên chuyên ngành tiếng Anh: Hydrology and Water Resources Engineering

– Mã chuyên ngành: 081102

– Kỹ thuật thủy văn và tài nguyên nước chủ yếu nghiên cứu các kiến thức và kỹ năng cơ bản về tài nguyên thủy văn, bảo tồn đất và nước, thống kê thủy văn, v.v., thu thập và xử lý dữ liệu thông tin thủy văn, tính toán thủy văn và trữ lượng nước, phân tích và đánh giá tài nguyên nước trong lĩnh vực thủy văn và kỹ thuật tài nguyên nước. Thủy văn, tài nguyên nước và quy hoạch môi trường, xây dựng và quản lý kỹ thuật tài nguyên nước. 

Ví dụ: thống kê về trạng thái dòng chảy của sông, độ dài của thời kỳ đóng băng, quy mô của sự sụt giảm, quy mô của sự thay đổi theo mùa trong dòng chảy, số lượng phụ lưu và các thông tin thủy văn khác.

2/ Mục tiêu đào tạo

Chuyên ngành này trau dồi các lý thuyết cơ bản và kiến ​​thức chuyên môn về thủy văn, tài nguyên nước và môi trường nước, có thể tham gia vào lĩnh vực thủy văn, quy hoạch và quản lý tài nguyên nước, phân bổ tối ưu và sử dụng hiệu quả tài nguyên nước, dự báo thủy văn, phát triển và bảo vệ tài nguyên nước và nước cán bộ kỹ thuật cao cấp về khảo sát, quy hoạch và thiết kế, xây dựng, dự báo, quản lý và nghiên cứu lý thuyết cơ bản.

3/ Yêu cầu đào tạo

Sinh viên sau khi hoàn thành chương trình đào tạo cần có những năng lực chuyên môn và kỹ năng như sau:

3.1. Có khả năng học hỏi kiến ​​thức mới, kỹ năng mới và khả năng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

3.2. Có khả năng thu thập và xử lý thông tin thủy văn

3.3. Có khả năng tính toán thủy văn, thủy lực cho các công trình thủy lợi, thủy điện quy mô vừa và nhỏ

3.4. Có năng lực quan trắc, phân tích, đánh giá chất lượng nước sông hồ, viết báo cáo tổng hợp đánh giá tác động môi trường nước

3.5. Có khả năng đánh giá sơ bộ tài nguyên nước và có thể tiến hành điều tra, ước tính, đánh giá, lập kế hoạch và quản lý tài nguyên nước

3.6. Hiểu được việc chuẩn bị các kế hoạch dự báo thủy văn, và có thể sử dụng kế hoạch để đưa ra các dự báo thủy văn

4/ Chương trình đào tạo

Sinh viên chủ yếu học về thủy văn, tài nguyên nước và thu thập và xử lý thông tin môi trường, dự báo và phòng chống thiên tai hạn hán và lũ lụt, quy hoạch tài nguyên nước, bảo vệ môi trường nước, quy hoạch và thiết kế dự án thủy lợi, vận hành và quản lý dự án thủy lợi, quản lý điều hành nước và các cơ sở khác lý thuyết và kiến ​​thức cơ bản, được đào tạo cơ bản về vẽ kỹ thuật, tính toán, thí nghiệm, kiểm tra, v.v. và khả năng cơ bản để áp dụng các phân tích chuyên môn để giải quyết các vấn đề thực tiễn, nghiên cứu khoa học, tổ chức và quản lý.

Các môn chính: Đo lường kỹ thuật công trình thủy lợi, thống kê thủy văn, nguyên lý thủy văn, kiểm tra thủy văn, giám sát và đánh giá chất lượng nước, dự báo thủy văn, tính toán thủy văn và bảo tồn nước, đánh giá tài nguyên nước, v.v.

Đào tạo thực tập: Thực hành đào tạo các nghiệp vụ về đo lường kỹ thuật công trình thủy lợi, dự báo thủy văn, đánh giá tài nguyên nước, tính toán thủy văn, thủy lợi, … trong trường; Thực tập tại các công trình thủy lợi và thủy điện lớn, trạm thủy văn và các đơn vị khác.

2 10 2024

II. Triển vọng việc làm của du học sinh Việt Nam sau khi học chuyên ngành Kỹ thuật thủy văn và tài nguyên nước như thế nào?

1/ Xu hướng làm việc

Sau khi ra trường có thể làm việc trong các lĩnh vực liên quan như tài nguyên đất đai, thủy lợi, tài nguyên nước, xây dựng đô thị, bảo vệ môi trường, giao thông vận tải để tham gia nghiên cứu khoa học, giảng dạy , quản lý, thiết kế và sản xuất. Sinh viên tốt nghiệp ngành thủy văn và tài nguyên nước có thể tham gia vào các lĩnh vực điều tra thủy văn, tài nguyên nước và bảo vệ môi trường, quy hoạch và thiết kế, dự báo, quản lý, phân tích kinh tế kỹ thuật, giảng dạy và nghiên cứu lý thuyết cơ bản. Sinh viên ra trường có thể giữ các chức vụ như kỹ sư địa chất thủy văn.

2/ Triển vọng việc làm

3 11 2024

Kỹ thuật thủy văn và tài nguyên nước là một ngành khoa học có tiềm năng và phát triển nhanh chóng, bao gồm việc điều tra, đánh giá, phát triển, sử dụng, quy hoạch, quản lý và bảo vệ thủy văn và tài nguyên nước, là cơ sở lý luận để hướng dẫn kinh doanh thủy văn và tài nguyên nước. Đồng thời, nó cũng nghiên cứu mối quan hệ giữa cung và cầu tài nguyên nước trong phát triển kinh tế và xã hội và các phương pháp khoa học để giải quyết chúng và tìm ra các cách để duy trì việc sử dụng bền vững tài nguyên nước trong một môi trường thay đổi.

Triển vọng phát triển của ngành thủy văn và kỹ thuật tài nguyên nước rất tốt. Kỹ thuật thủy văn và tài nguyên nước là một trong những lĩnh vực chuyên môn quan trọng trong ngành cơ bản của nền kinh tế quốc dân – thủy lợi. Cùng với sự phát triển của xã hội, vai trò cơ bản của tài nguyên nước đối với tài nguyên thiên nhiên ngày càng rõ ràng hơn, nước ta xác lập vị thế là một trong ba tài nguyên chiến lược của tài nguyên nước. Vấn đề trong phát triển, sử dụng và quản lý tài nguyên nước như các biện pháp đối phó với tình trạng thiếu nước, sử dụng bền vững tài nguyên nước, phân bổ hợp lý tài nguyên nước, phòng chống và kiểm soát thảm họa nước, kiểm soát ô nhiễm nước , phục hồi và bảo vệ các chức năng môi trường sinh thái nước, … đã trở thành vấn đề cấp thiết cần được nghiên cứu và giải quyết. Kỹ thuật thủy văn và tài nguyên nước chỉ là một ngành công nghệ kỹ thuật quan trọng trong việc phát triển, sử dụng và quản lý tài nguyên nước.

III. Sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật thủy văn và tài nguyên nước cần có những yếu tố cần thiết gì?

  • Có nền tảng vững chắc về khoa học tự nhiên cũng như một nền tảng tốt về khoa học xã hội và nhân văn.
  • Có những hiểu biết nhất định, cơ bản về cơ học kỹ thuật, thủy văn công trình, sông ngòi,…
  • Có khả năng ứng dụng máy tính thuần thục
  • Có các kỹ năng về khảo sát, đo vẽ, tính toán
  • Có khả năng học hỏi kiến ​​thức mới, kỹ năng mới và khả năng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp
  • Trình độ ngoại ngữ toàn diện để có thể đọc và nghiên cứu các tài liệu nước ngoài.

IV. Môn học cụ thể

V. Các trường Đại học đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật thủy văn và tài nguyên nước đầu Trung Quốc

Xếp hạngTên trườngTên trường tiếng ViệtĐánh giá
1南京大学Đại học Nam Kinh 5★ 
2武汉大学Đại học Vũ Hán 5★ 
3河海大学Đại học Hà Hải 4★ 
4西安理工大学Đại học Công nghệ Tây An 4★ 
5四川大学Đại học Tứ Xuyên 4★ 
6浙江大学Đại học Chiết Giang 4★ 
7长安大学Đại học Trường An 4★ 
8扬州大学Đại học Dương Châu 4★ 
9太原理工大学Đại học Công nghệ Thái Nguyên 3★ 
10西北农林科技大学Đại học Khoa học kỹ thuật Nông lâm Tây Bắc 3★ 
11中国地质大学Đại học Khoa học Địa chất Trung Quốc 3★ 
12郑州大学Đại học Trịnh Châu 3★ 
13吉林大学Đại học Cát Lâm 3★ 
14三峡大学Đại học Tam Hiệp 3★ 
15华北水利水电学院Học viện Thủy điện thủy lợi Hoa Bắc  3★ 
16长沙理工大学Đại học Khoa học và Công nghệ Trường Sa 3★ 
17中山大学Đại học Trung Sơn 3★ 
18桂林理工大学Đại học Công nghệ Quế Lâm 3★ 
19济南大学Đại học Tế Nam 3★ 
20兰州大学Đại học Lan Châu 3★ 

Hãy Like bài viết nếu bạn thấy hữu ích nhé ^^!

Facebook
Twitter
Email

Đừng quên dành tặng cho chúng mình 1 Like nếu bạn thấy bài viết hữu ích nhé ^^!

Bài viết đã được bảo vệ bản quyền bởi:

Content Protection By Dmca.com

Admin: Trần Ngọc Duy

Admin Hội Tự Apply học bổng Trung Quốc

Hội Tự Apply học bổng Trung Quốc

Group chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn tự Apply học bổng Trung Quốc

Yêu Tiếng Trung

Group chia sẻ kiến thức, cùng nhau học tập tiếng Trung Quốc