Hồ sơ

Là Admin Hội Tự Apply học bổng Trung Quốc, người tiên phong và khởi xướng phong trào Tự xin học bổng Du học Trung Quốc. Là Cựu Chủ Nhiệm Câu lạc bộ Trung-Nhật Đại học Mỏ Địa Chất Hà Nội với niềm đam mê đặc biệt và vô cùng yêu thích tiếng Trung. Hiểu rõ và thấy được nhiều cơ hội về học bổng Trung Quốc, mong muốn được chia sẻ thông tin và hỗ trợ mọi người có thể Du học Trung Quốc. Xây dựng 1 cộng đồng Du học Trung Quốc phát triển, đoàn kết và vững mạnh!