Danh mục: Hoạt động ngoại khoá xin học bổng Trung Quốc

Hướng dẫn tham gia các hoạt động ngoại khoá bao gồm online và offline để lấy chứng chỉ (certificate) hỗ trợ cho việc xin học bổng (apply) học bổng Trung Quốc.

Chứng Chỉ Của Who

Làm sao để có chứng chỉ hoạt động ngoại khóa của WHO

Chứng chỉ hoạt động ngoại khóa hay " Certificate " là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến bộ hồ sơ du học của bạn, Hôm nay mình sẽ chỉ cách cho các bạn lấy được chứng chỉ hoạt động ngoại khóa của 1 tổ chức hàng đầu trên thế giới, tổ chức WHO, nếu abjn nào chưa biết WHO là gì có thể tìm hiểu tại đây. Bắt đầu thôi nào!!!! À đây là thành quả khi

Xem thêm