Danh mục: Thông tin tuyển sinh

Tổng hợp các bài viết liên quan đến thông tin tuyển sinh của các trường đại học Trung Quốc

 

Tin Tuyển Sinh Học Bổng Trung Quốc 2020

Tuyển sinh học bổng Hiệu trưởng Đại học Lan Châu 2020

Để thu hút sinh viên quốc tế xuất sắc vào học tại Đại học Lan Châu, trường đã thành lập "Học bổng Hiệu trưởng Đại học Lan Châu" dành cho tất cả sinh viên nước ngoài đăng ký đến học cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ tại trường. Tuyển sinh học bổng Hiệu trưởng Đại học Lan Châu 2020 Hạn ngạch và tiêu chuẩn Hàng năm, học bổng Hiệu trưởng Đại học Lan Châu

Xem thêm
Tin Tuyển Sinh Học Bổng Trung Quốc 2020

Tuyển sinh học bổng Chính phủ Trung Quốc Đại học Lan Châu 2020

Được Bộ Giáo dục Trung Quốc ủy thác, Đại học Lan Châu tuyển dụng học bổng chính phủ Trung Quốc 2020 hệ chính quy các hệ Thạc sĩ và Tiến sĩ.   Tuyển sinh học bổng Chính phủ Trung Quốc Đại học Lan Châu 2020 1. Thời gian báo danh Thời hạn đăng ký là 31/03/2020 2. Chương trình học Thạc sĩ 2-3 năm Tiến sĩ: 4 năm Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng

Xem thêm