Học bổng Khổng Tử

Học bổng Khổng Tử

Table of Contents

Để quảng bá văn hóa Trung Quốc, bồi dưỡng nhân tài Hán ngữ, học viện Khổng Tử Trung Quốc đã thiết lập quỹ học bổng Khổng Tử chuyên dành cho học sinh, sinh viên, giảng viên có thành tích tốt đến Trung Quốc  trau dồi kiến thức với các chuyên ngành như: Hán ngữ, lịch sử Trung Quốc, triết học Trung Quốc.

Bắt đầu từ năm 2019, học bổng Khổng Tử đã xuất hiện thêm 1 loại học bổng mới gọi là Học bổng Khổng Tử tự chủ tuyển sinh (Học bổng Khổng Tử loại B) do Hanban và 15 trường Đại học Trung Quốc liên kết thiết lập và thực hiện.

Do đó, từ năm 2019 Học bổng Khổng Tử chính thức có 2 loại học bổng là: Học bổng khổng Tử loại A và Học bổng Khổng Tử loại B.

Vậy Học bổng Khổng Tử loại A và Học bổng Khổng Tử loại B có gì khác nhau?

Cơ cấu học bổng Khổng Tử

Học bổng Khổng Tử loại A

Học bổng Khổng Tử loại A hệ 4 tuần

Học bổng Khổng Tử hệ 4 tuần bao gồm 3 hạng mục:

 1. Trung y hoặc văn hóa Thái Cực: yêu cầu có thành tích HSK
 2. Hán ngữ và trải nghiệm gia đình Trung Quốc:Có thành tích HSK. do Viện Khổng Tử tại các nước đứng ra đăng ký và tổ chức cho học sinh tham gia, mỗi đoàn gồm 10-15 người và liên hệ trước với tổ chức tiếp nhận để xác định kế hoạch học tập tại Trung Quốc.
 3. Chuyên mục riêng của Học viện Khổng Tử: Có thành tích HSK. do Viện Khổng Tử tại các nước đứng ra đăng ký và tổ chức cho học sinh tham gia, mỗi đoàn gồm 10-15 người.

Học bổng này chỉ bao gồm miễn học phí và miễn phí ký túc xá, KHÔNG có trợ cấp.

Thời gian nhập học: Gồm 2 đợt, tháng 7 và tháng 12 hàng năm.

Thời gian học và tài trợ: 4 tuần

Học bổng Khổng Tử loại A - hệ 1 học kỳ

Học bổng Khổng Tử Hệ 1 học kỳ bao gồm 2 đợt nhập học là tháng 3 và tháng 9 hàng năm.
Hạn Apply cho học bổng tháng 3 là 20/11
Hạn Apply cho học bổng tháng 9 là 20/5

Thời gian học và tài trợ: 5 tháng

Học bổng bao gồm: Miễn học phí, miễn phí ký túc xá, miễn phí bảo hiểm, trợ cấp 2500 tệ/tháng.

Bao gồm các hạng mục:

 1. Văn học; Giáo dục Hán ngữ; Lịch sử; Triết học: yêu cầu có HSK3 180 điểm và HSKK
 2. Trung y; Thái cực quyền: Có HSK3

Học bổng Khổng Tử loại A - hệ 1 năm

Học bổng Khổng Tử Hệ 1 năm tiếng chỉ có 1 đợt nhập học duy nhất vào tháng 9 hàng năm.
Hạn Apply cho học bổng hệ 1 năm tiếng là 20/05

Thời gian học và tài trợ: 11 tháng

Học bổng bao gồm: Miễn học phí, miễn phí ký túc xá, miễn phí bảo hiểm, trợ cấp 2500 tệ/tháng.

Bao gồm các hạng mục:

 1. Giáo dục Hán ngữ quốc tế: yêu cầu có HSK3 270 điểm và HSKK
 2. Văn học, Lịch sử, Triết học: yêu cầu có HSK4 180 điểm và HSKK trung cấp 60 điểm
 3. Bồi dưỡng Hán ngữ: Có HSK3 210 điểm

Học bổng Khổng Tử loại A - hệ đại học

Học bổng Khổng Tử Hệ Đại học chỉ có 1 đợt nhập học duy nhất là tháng 9 hàng năm.
Hạn Apply cho học bổng hệ Đại học là 20/5

Bao gồm các chuyên ngành: Giáo dục Hán ngữ quốc tế.

Điều kiện xin: Có HSK4 210 điểm, HSKK Trung cấp 60 điểm.

Thời gian học và tài trợ: 4 năm

Học bổng bao gồm: Miễn học phí, miễn phí ký túc xá, miễn phí bảo hiểm, trợ cấp 2500 tệ/tháng.

Học bổng Khổng Tử loại A - hệ thạc sĩ

Học bổng Khổng Tử Hệ Thạc sĩ chỉ có 1 đợt nhập học duy nhất là tháng 9 hàng năm.
Hạn Apply cho học bổng hệ Thạc sĩ là 20/5

Bao gồm các chuyên ngành: Giáo dục Hán ngữ quốc tế.

Điều kiện xin: Có Bằng tốt nghiệp Đại học, HSK5 210 điểm, HSKK Trung cấp 60 điểm. Ưu tiên những người có Hợp đồng làm việc tại các tổ chức giảng dạy sau khi tốt nghiệp hoặc các tài liệu chứng minh liên quan.

Thời gian học và tài trợ: 2 năm

Học bổng bao gồm: Miễn học phí, miễn phí ký túc xá, miễn phí bảo hiểm, trợ cấp 3000 tệ/tháng.

Học bổng Khổng Tử loại A - hệ tiến sĩ

Học bổng Khổng Tử Hệ Thạc sĩ chỉ có 1 đợt nhập học duy nhất là tháng 9 hàng năm.
Hạn Apply cho học bổng hệ Tiến sĩ là 20/5

Bao gồm các chuyên ngành: Giáo dục Hán ngữ quốc tế.

Điều kiện xin: Có bằng thạc sĩ chuyên ngành Hán ngữ đối ngoại, ngôn ngữ học, giáo dục quốc tế Hán ngữ hoặc giáo dục liên quan. Có Bằng tốt nghiệp Đại học, HSK6 210 điểm, HSKK Cao cấp 60 điểm. Có 2 năm kinh nghiệm làm việc trong giảng dạy tiếng Trung Quốc và các lĩnh vực liên quan.

Thời gian học và tài trợ: 4 năm

Học bổng bao gồm: Miễn học phí, miễn phí ký túc xá, miễn phí bảo hiểm, trợ cấp 3000 tệ/tháng.

Học bổng Khổng Tử loại B

Học bổng Khổng Tử loại B - hệ 1 năm tiếng

Học bổng Khổng Tử Hệ 1 năm tiếng chỉ có 1 đợt nhập học duy nhất vào tháng 9 hàng năm.
Hạn Apply cho học bổng hệ 1 năm tiếng là 20/05

Thời gian học và tài trợ: 11 tháng

Học bổng bao gồm: Miễn học phí, miễn phí ký túc xá, miễn phí bảo hiểm, trợ cấp 2500 tệ/tháng.

Bao gồm các hạng mục:

 1. Giáo dục Hán ngữ quốc tế: yêu cầu có HSK3 270 điểm và HSKK
 2. Văn học, Lịch sử, Triết học: yêu cầu có HSK4 180 điểm và HSKK trung cấp 60 điểm
 3. Bồi dưỡng Hán ngữ: Có HSK3 210 điểm

Học bổng Khổng Tử loại B - hệ đại học

Học bổng Khổng Tử loại B – Hệ Đại học luôn có dạng 汉语+ một chuyên ngành nào đó. Thực tế đây là chương trình kết hợp học song song 2 văn bằng. Sau khi tốt nghiệp các bạn sẽ có hai bằng cử nhân Đại học với chuyên ngành Hán ngữ và 1 chuyên ngành mà bạn đã chọn. (“双证书”是指学生毕业时将同时获得学历证书和职业资格证书).

Học bổng Khổng Tử Hệ Đại học chỉ có 1 đợt nhập học duy nhất là tháng 9 hàng năm.
Hạn Apply cho học bổng hệ Đại học là 20/5

Bao gồm các chuyên ngành:

 1. Giáo dục Hán ngữ quốc tế: Điều kiện xin: Có HSK4 210 điểm, HSKK Trung cấp 60 điểm.
 2. Hán ngữ + Chuyên ngành: Kỹ thuật thực phẩm, Thương mại, Sửa chữa ô tô, Thiết kế cơ khí và sản xuất và tự động hóa (Hán ngữ chỉ học trong 1 năm đầu nhằm bổ túc tiếng Hán cho học sinh trước khi vào chuyên ngành)

Thời gian học và tài trợ: 4 năm

Học bổng bao gồm: Miễn học phí, miễn phí ký túc xá, miễn phí bảo hiểm, trợ cấp 2500 tệ/tháng.

Học bổng Khổng Tử loại B - hệ thạc sĩ

Học phí được sử dụng cho các chương trình đào tạo của trường và các chương trình hoạt động văn hóa bao gồm:

 • Học phí hàng năm
 • Lệ phí 1 lần thi HSK/ năm
 • Lệ phí 1 lần thi HSKK/ năm
 • Không bao gồm phí tài liệu học tập và vé đi thăm quan du lịch.

Phí lưu trú (phí ký túc xá) được chi trả cho bộ phận quản lý ký túc, tiêu chuẩn phòng thường là phòng đôi. Ngoài ra học sinh có thể thuê phòng bên ngoài và được nhận trợ cấp thêm phí lưu trú là 700 tệ/ tháng.

Sinh hoạt phí được cấp hàng tháng thông qua đăng ký nhận phí sinh hoạt trợ cấp tại phòng tài vụ của trường. Các học sinh học bổng 1 năm tiếng hoặc hệ Đại học được nhận 2500 tệ/tháng, các sinh viên chuyên nghành Giáo dục Hán Ngữ Quốc  tế hoặc theo học hệ Thạc sĩ nhận 3000 tệ/tháng.

Lưu ý:

 • Các sinh viên đi theo diện học bổng mỗi học kỳ cần phải báo danh đăng ký  nếu không học bổng sẽ bị cắt.
 • Học sinh cần phải đăng ký nhận trợ cấp trước ngày 15 hàng tháng để được nhận tiền trợ cấp, nếu đăng ký sau ngày 15 chỉ được lĩnh 1 nửa trợ cấp, nửa còn lại sẽ cho vào quỹ nhà trường.
 • Trong thời gian học tập (trừ kỳ nghỉ hè) nếu học sinh rời khỏi Trung Quốc quá 15 ngày thì sẽ bị cắt toàn bộ trợ cấp sinh hoạt phí của học bổng.
 • Nếu học sinh tự ý vắng mặt ở trường, bỏ học, trốn học hoặc bị kỷ luật bởi nhà trường thì bộ phận quản lý sẽ cắt học bổng hoặc thu hồi trợ cấp từ ngày bạn bị kỷ luật hoặc đình chỉ học tập.
 • Kết quả học tập quá thấp hoặc không đạt yêu cầu của trường sẽ bị cắt học bổng.

Điều kiện Apply học bổng Khổng Tử

 1. Không mang quốc tịch Trung Quốc
 2. Tuổi từ 16-35, đối với thí sinh ứng tuyển dưới 18 tuổi cần có giấy ủy quyền hợp pháp của người giám hộ. Xin học bổng hệ đại học yêu cầu tuổi không quá 25, riêng đối với cán bộ giảng dạy tiếng Hán có thể giới hạn tuổi tới 45.
 3. Ưu tiên học sinh, sinh viên học chuyên ngành Hán ngữ có thành tích học tập tốt, người đứng đầu trong cuộc thi “Nhịp cầu Hán ngữ” hoặc có chứng chỉ HSK tối thiểu là cấp 5 tổng điểm 180 mức trung 50 điểm , giáo viên giảng dạy Hán ngữ ( nếu đồng ý cam kết và có chứng minh sau khi tốt nghiệp khóa học của học bổng Khổng Tử sẽ tham gia giảng dạy tiếng Hán ít nhất 5 năm sẽ có tỉ lệ trúng tuyển cao).

Hồ sơ cần chuẩn bị

 1. Hộ chiếu
 2. Chứng chỉ HSK
 3. Bằng tốt nghiệp cấp cao nhất.
 4. Thư giới thiệu ( với hệ thạc sĩ cần 2 thư bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hán  của Phó giáo sư hoặc Giáo sư và 1 thư cam kết sau khi tốt nghiệp sẽ làm công tác giảng dạy Hán ngữ ít nhất 5 năm; đối với hệ đại học cần thư giới thiệu của hiệu trưởng)
 5. Giảng viên đang tham gia công tác giảng dạy cần cung cấp xác nhận công tác và thư giới thiệu của cơ quan.
 6. Thí sinh ứng tuyển dưới 18 tuổi cần giấy tờ ủy quyền hợp pháp của người giám hộ.
 7. Thí sinh đứng đầu cuộc thi “Nhịp cầu Hán ngữ” cần cung cấp chứng nhận của cuộc thi và thư giới thiệu của ban tổ chức cuộc thi này tại nước đó.
 8. Các giấy tờ khác mà trường thí sinh ứng tuyển yêu cầu.

Tham khảo: Dịch vụ Dịch thuật công chứng tại Riba

Trình tự tuyển sinh

Sau khi công bố thông tin tuyển sinh, thí sinh đăng nhập website(http://cis.chinese.cn)đăng kí ID để lấy thông tin về cá chuyên ngành, điền đơn xin học bổng và nộp đơn trực tuyến.

Các văn phòng trực thuộc của Học viện Khổng Tử nằm tại các nước sẽ tiếp nhận hồ sơ và tiến hành xét duyệt.

Thời gian công bố kế quả học bổng loại A là 01/6, và loại B là 01/07

Đừng quên dành tặng cho chúng mình 1 Like nếu bạn thấy bài viết hữu ích nhé ^^!

Bài viết đã được bảo vệ bản quyền bởi:

Content Protection By Dmca.com

Admin: Trần Ngọc Duy

Admin Hội Tự Apply học bổng Trung Quốc

Hội Tự Apply học bổng Trung Quốc

Group chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn tự Apply học bổng Trung Quốc

Yêu Tiếng Trung

Group chia sẻ kiến thức, cùng nhau học tập tiếng Trung Quốc

 • Thu Hà

  Thu Hà

  02/04/2019

  E muốn hỏi một chút là học bổng toàn phần và bán phần dựa vào nội dung tài trợ từng học bổng là sao ạ? E muốn nhận học bổng toàn phần thì phải làm sao ạ? Em cảm ơn ạ

 • Hà

  02/04/2019

  E muốn hỏi 1 chút là tuỳ vào thành tích của mình mà sếp học bổng toàn phần hoặc bán phần ạ? E cảm ơn

  • Trần Ngọc Duy

   Trần Ngọc Duy

   11/04/2019

   Không phải đâu em nhé, tùy vào em xin học bổng loại nào và họ có chấp nhận cấp cho em loại đó không. Trong trường hợp không cấp cho em loại đó, có thể họ sẽ đề xuất em loại học bổng còn lại

 • YangYang

  YangYang

  09/02/2020

  Ad ơi cho em hỏi ạ . Em hiện đang học lớp 12 , kì 1 của lớp 10 và 11 loại Trung Bình ạ , nhưng cả năm thì Khá . Vậy có apply học bổng Khổng Tử được không ạ ?

  • laizhongliuxue

   laizhongliuxue

   10/02/2020

   Hoàn toàn có thể em nhé 😀

 • Nga

  Nga

  09/04/2020

  Cho e hỏi e muốn xin học bổng hệ 1 năm thì nên lgi ạ
  E tốt nghiệp đh năm 2018 và bây giờ mới bắt đầu học tiếng trung

  • hoang hoi

   hoang hoi

   09/04/2020

   Em cần chuẩn bị chứng chỉ tiếng trung hsk và hskk và nhắm đến học bổng khổng tử nhé, a có viết rất nhiều bài chia sẻ về loại học bổng này trong chuyên mục học bổng khổng tử, em có thể tìm đọc nha!!!

  • Trịnh Mai Linh

   Trịnh Mai Linh

   14/10/2020

   Cho em hỏi em năm nay đang học lớp 9 . Em muốn lên cấp 3 có thể đi du học TQ . Em có tìm hiểu nhưng ko có loại học bổng nào có thể đi du học khi chưa tốt nghiệp cấp 3 . Ko ngờ lại thấy học bổng khổng tử có yêu cầu độ tuổi từ 16 -35 . Liệu e có thể đi đc ko ak ? Nếu yêu cầu phải có người mang quốc tịch Trung quốc bảo lãnh sang mà e ko có thì lm thế nào ak ? Em cảm ơn nhiều

   • Trần Ngọc Duy

    Trần Ngọc Duy

    16/10/2020

    Lời khuyên của a là e vẫn nên học xong cấp 3 rồi hẵng du học Trung Quốc e nhé, thủ tục bảo lãnh làm rất phức tạp và để học lên sau này e vẫn cần có bằng c3 nữa.

   • YNhi

    YNhi

    01/07/2021

    Cho em hỏi là thành tích c3 của em không được tốt cho lắm, thì bây giờ em phải làm thế nào để xin được học bổng Khổng Tử ạ ? Và có thể xin hệ đại học loại A được không ạ ?

    • Trần Ngọc Duy

     Trần Ngọc Duy

     04/07/2021

     Chào em, thành tích cấp 3 cuẩ em thấp là bao nhiêu em nhỉ, em nên xin Học bổng Khổng Tử loại B để dễ đỗ hơn nhé

     • YNhi

      YNhi

      15/07/2021

      Em chưa học hết cấp 3 nma lớp 10 vừa rồi của em khá thấp.

 • Trần Ngọc Anh

  Trần Ngọc Anh

  27/04/2020

  Bạn ơi cho mình hỏi nếu mình muốn du học 1 năm tiếng trung quốc thì có yêu cầu điểm gpa ko và sau khi hoàn thành thời gian học ở trung quốc, về việt nam mình có được đổi điểm hay ko

  • Trần Ngọc Duy

   Trần Ngọc Duy

   29/04/2020

   Nếu 1 năm tiếng thì HSK mới quan trọng còn GPA là yếu tố phụ bạn nhé.

 • Huyền

  Huyền

  05/05/2020

  Cho mình hỏi một chút:
  Độ tuổi dành cho chương trình học bổng 1 năm tiếng là 18-35 hay chỉ là 18-25 (giống như cho hệ đại học) thôi vậy?

  • Trần Ngọc Duy

   Trần Ngọc Duy

   05/05/2020

   Độ tuổi cho học bổng 1 năm tiếng nếu không phải học bổng Khổng Tử thì sẽ là 18 đến 25 bạn nhé

   • Huyền

    Huyền

    07/05/2020

    Tức là học bổng Khổng Tử 1 năm tiếng trên 25 tuổi vẫn được đúng không bạn?

    • Trần Ngọc Duy

     Trần Ngọc Duy

     07/05/2020

     Đúng r bạn nhé

     • Huyền

      Huyền

      07/05/2020

      Mình cảm ơn bạn nhiều nhé!

 • Tú

  23/05/2020

  Cho em hỏi, nếu apply hệ 1 học kì thì hồ sơ có cần kế hoạch học tập và thư giới thiệu không ạ. Mọi người có thể lên bài viết về hồ sơ của từng loại học bổng không? Em cảm ơn!

  • Trần Ngọc Duy

   Trần Ngọc Duy

   23/05/2020

   Em làm tương tự nhu học bổng 1 năm e nhé, cũng cần phải thư giới thiệu và kế hoạch học tập e nhé.

 • Nhung

  Nhung

  02/06/2020

  Học bổng khổng tử loại A và loại B, trong 2 loại đó thì học bổng nào sẽ lợi thế hơn ạ. E định xin học bổng khổng tử 1 năm tiếng sau khi học xong đại học. Em cảm ơn ad ạ.

  • Trần Ngọc Duy

   Trần Ngọc Duy

   03/06/2020

   Chào e, về cơ bản thì 2 loại này tương đương như nhau e nhé

 • Van

  Van

  17/06/2020

  Cho em hỏi em có bằng hks3 nhưng của 3 năm trước có xin được ko ạ, có yêu cầu thời gian của bằng hks ko ạ

  • Trần Ngọc Duy

   Trần Ngọc Duy

   20/06/2020

   Chào em, bằng HSK chỉ có giá trị trong 2 năm, bằng của em đã hết hạn nên không thể dùng để xin học bổng Khổng Tử em nhé. Em chú ý thi lại nhé.

 • Thanh Thanh

  Thanh Thanh

  23/06/2020

  Anh ơi cho em hỏi, học bổng toàn phần loại A thạc sĩ có yêu cầu GPA không ạ?? Và nếu có thì GPA bao nhiêu là đủ ạ?

  • Trần Ngọc Duy

   Trần Ngọc Duy

   02/07/2020

   Có chứ em, tuy nhiên thời điểm này đang là thời điểm dễ xin nên điểm không quá quan trọng, nó chỉ quan trọng khi em nộp xin trường quá top và có quá nhiều hồ sơ cạnh tranh và các hồ sơ đó đều tốt hơn em thì em sẽ trượt. Vậy nên em cần cố gắng thật tốt để lấy GPA cao chút nhé!

 • Trang

  Trang

  24/06/2020

  Cho mình hỏi, mình đã tốt nghiệp đh cách đây 6 năm chuyên ngành quản trị kinh doanh, h muốn apply học bổng loại A hệ thạc sĩ giáo dục hán ngữ quốc tế thì có được không? Về thư giới thiệu thì mình phải xin của trường mình muốn nhập học hả bạn? Cám ơn bạn.

  • Trần Ngọc Duy

   Trần Ngọc Duy

   02/07/2020

   Chào bạn, học bổng Khổng Tử hệ thạc sĩ ngành Giáo dục Hán ngữ quốc tế có giới hạn độ tuổi là dưới 35 tuổi, chỉ cần bạn chưa quá 35 tuổi và hồ sơ đạt yêu cầu thì hoàn toàn có thể xin được. Về phần thư giới thiệu thì gồm 2 loại: thư của Viện Khổng Tử và Thư của 2 vị phó giáo sư trở lên. Thư của giáo sư thì bạn xin tại trường ĐH mà bạn tốt nghiệp còn thư của Viện Khổng Tử thì bạn xin thư ở đó nhé.

 • Dan ta

  Dan ta

  14/07/2020

  A ơi cho em hỏi là rốt cuộc apply học bổng 1 năm tiếng thì cần hay ko cần thư giới thiệu ạ?

  • Zia

   Zia

   16/07/2020

   Chào e, đối cới hệ 1 năm tiếng của hbkt em chỉ cần xin thư giới thiệu của viện khổng tử thôi nhé. Không cần thư giới thiệu của thầy cô trong trường

 • Trang

  Trang

  10/08/2020

  Em chào anh, cho em hỏi là xin học bộng hệ đại học cần gpa bao nhiêu ạ ? Và về cơ bản thì loại A và B gần như nhau thế sự khác nhau giữa 2 loại là gì ạ ? Em cảm ơn

  • Zia

   Zia

   10/08/2020

   Thường thì em nên duy trì mức GPA tầm 8 trở lên e nhé. A và B về cơ bản là giống nhau, a có viết khá kĩ trên web e có thể đọc để hiểu kĩ hơn nhé

 • Hoà

  Hoà

  13/08/2020

  Cho em hỏi học bổng thạc sĩ có ngành nào ạ

  • Trần Ngọc Duy

   Trần Ngọc Duy

   13/08/2020

   Học bổng Khổng Tử chú trọng vào đào tạo Hán ngữ vì thế chỉ có ngành Hán ngữ em ạ, tuy nhiên bắt đầu 2019 hanban đã có thêm loại học bổng mới gọi là Học bổng Khổng Tử loại B có thêm 1 số chuyên ngành về kinh tế và Công trình kiến trúc cảnh quan.

 • Khánh Ly

  Khánh Ly

  23/08/2020

  E muốn hỏi một chút ạ, hiện tại e đang là sinh viên đại học năm nhất, nếu em apply học bổng khổng tử loại A hệ đại học thì ngoài thư giới thiệu của Viện khổng tử ra thì cần thư giới thiệu của Hiệu trưởng hoặc Giáo viện không ạ ? Và apply hệ đại học thì cần phải gửi hồ sơ giấy cho trường không ạ ? Hay chỉ cần bản scan rồi nộp trên hệ thống ạ ?

  • Zia

   Zia

   24/08/2020

   Chào em , nếu e đang học năm 1 đại học mà muốn apply hệ đại của hbkt thì e nên xin thư gt của thầy cô cấp 3 của em nhé. Còn gửi hồ sơ bản cứng thì tùy trường có trường có có trường không e nhé

 • Minh

  Minh

  24/08/2020

  Xin chào! Cho mình hỏi 39 tuổi thì có đăng ký được học bổng Khổng Tử hệ 1 năm tiếng không bạn?

  • Zia

   Zia

   24/08/2020

   Chào bạn , học bổng Khổng Tử hệ 1 năm tiếng giới hạn đến 35 tuổi bạn nhé

 • Hiền Vi

  Hiền Vi

  29/08/2020

  Anh ơi cho em hỏi là tiêu chí duy trì học bổng cis hệ đại học như thế nào ạ?

  • Zia

   Zia

   03/09/2020

   chào e, để duy trì học bổng cis thì cần mình duy trì thành tích học tập học ổng định, điểm các môn học đều trên 80 nhé

 • Phương anh

  Phương anh

  01/09/2020

  Em thấy ghi trên yêu cầu apply hb Khổng tử có ghi tối thiểu có hsk5 là thế nào vậy ạ???
  Còn ở phía trên ghi tối thiểu là hsk3 ạ. Em ko hiêu chỗ đấy lắm mong mn giải đáp hộ em với ạ.
  Em cám ơn ạ.

  • Zia

   Zia

   03/09/2020

   HSK5 là đối với hệ thạc sĩ, còn hsk là với hệ 1 năm mức tối thiểu e nhé

 • LiênNguyễn

  LiênNguyễn

  02/09/2020

  Bạn ơi, mình tốt nghiệp đại học Ngoại thương từ năm 2017, loại giỏi- khối ngành kinh tế. Điểm GPA của mình là 7.95/10- 3.29/4, HSK của mình bây giờ tương đương trình độ 4 (trên 250). Ngoài ra tiếng Anh của mình khá tốt, mình từng thi được IELTS 7.0. Mình muốn xin học bổng Khổng Tử loại A hệ 1 năm tiếng có được không ạ. Mình cảm ơn ad và mong nhận được thêm tư vấn ạ.

  • Zia

   Zia

   03/09/2020

   Dạ được ạ, để tư vấn kĩ hơn bạn liên hệ với mình qua sđt để mình trao đổi kĩ hơn cho bạn ạ

 • minh

  minh

  06/09/2020

  em muốn hỏi là:Học bổng Khổng Tử loại B – hệ 1 năm tiếng có yêu cầu HSK 3 (210 điểm) . nhưng sao xuống phần điều kiện apply học bổng lại ghi là có chứng chỉ hsk tối thiểu 5 ạ ? và học bổng kt loại b có yêu cầu hskk không ạ

  • Trần Ngọc Duy

   Trần Ngọc Duy

   08/09/2020

   hsk5 là đối với hệ thạc sĩ em nhé

 • Kim Anh

  Kim Anh

  09/10/2020

  cho e hỏi muốn xin học bổng Khổng Tử 1 năm tiếng thì cần những điều kiện nào ạ?

  • Kim Anh

   Kim Anh

   09/10/2020

   Hb Khổng Tử loại B ạ

  • Trần Ngọc Duy

   Trần Ngọc Duy

   10/10/2020

   Em có thể xem bài viết apply học bổng khổng tử từ a đến z của a nha, a có hướng dẫn rất chi tiết rùi ý

 • Tường

  Tường

  11/10/2020

  Anh cho em hỏi làm sao để xin được thư giới thiệu của Viện Khổng Tử ạ.

  • Trần Ngọc Duy

   Trần Ngọc Duy

   16/10/2020

   Để xin được thư giới thiệu của VKT e cần tham gia thi ở viện hoặc có tham gia các khóa học ngắn hạn ở viện nhé

 • Trịnh Mai Linh

  Trịnh Mai Linh

  14/10/2020

  Nếu bắt buộc phải có người bảo lãnh thì có thể nhờ người mang quốc tịch bên đấy hay còn cách nào ko ak? Mong anh giúp e ak

 • Dung

  Dung

  20/10/2020

  Anh ơi anh cho em hỏi: năm nay em 24 tuổi em dự định 25,26 tuổi sẽ apply hệ 1 năm tiếng
  Điểm gpa đại học của em khá thấp 2.51
  Em chắc chắn HSK 4 điểm cao và cố lên HsK5 nếu kịp
  Vậy với hồ sơ như vậy em có khả năng đậu hb khổng tử không ạ?

  • Trần Ngọc Duy

   Trần Ngọc Duy

   21/10/2020

   Được e nhé, nhưng a khuyên e nên có thêm HSKK trung cấp nữa để nâng cao khả năng apply thành công vào năm sau nha

 • Laelia

  Laelia

  02/11/2020

  Cho em hỏi là học bổng Khổng Tử được apply mấy trường vậy ạ, em muốn apply hệ thạc sĩ ạ

 • Thanh Trà

  Thanh Trà

  17/11/2020

  Cho e hỏi là khu vực TpHCM thì mình vẫn phải thi hoặc tham gia hoạt động của viện Khổng Tử ở Hà Nội thì mới xin được giấy giới thiệu ạ?Em cảm ơn.

  • Trần Ngọc Duy

   Trần Ngọc Duy

   17/11/2020

   Không cần e nhé, em có thể thi tại đại học sư phạm Hồ Chí Minh để có thể được cấp thư giới thiệu nhé

 • Phương anh

  Phương anh

  24/11/2020

  Cho e hỏi là học bổng khổng tử hệ thạc sĩ có ràng buộc gì đối với người học không ạ? Như là sau khi tốt nghiệp hệ thạc sĩ phải trở về Việt nam và làm việc trg 2 năm như là 1 vài học bổng thạc sĩ của các nước châu âu không ạ? Em cảm ơn ạ

  • Trần Ngọc Duy

   Trần Ngọc Duy

   25/11/2020

   Không e nhé

 • Trần Hiền

  Trần Hiền

  28/11/2020

  A ơi cho e hỏi, e học xong c3 nhưng không học đại học, cấp 3 học lực cũng không cao lắm. Chỉ TB khá, 7,+ e muốn apply trường trùng khánh loại b hệ đại học có khả năng không ạ, nếu không thì hệ 1 tiếng cũng được, thì e cần tối thiểu hsk mấy và bảo nhiêu điểm mới có cơ hội ạ. E cảm ơn

  • Trần Ngọc Duy

   Trần Ngọc Duy

   28/11/2020

   Nếu hệ đại thì hầu như rất khó e ạ, đây là trường Top 7 Trung Quốc nên sẽ cạnh tranh rất cao. 1 Năm tiếng thì e có thể apply được nha, tối thiểu là HSK4 250đ và HSKK trung cấp nha

   • Trần Hiền

    Trần Hiền

    29/11/2020

    Vập e apply hệ đại học vào trường top thấp được không ạ, e cố gắng phấn đấu hsk cao thêm nữa ạ

    • Trần Ngọc Duy

     Trần Ngọc Duy

     30/11/2020

     có thể e nhé

     • Trần Hiền

      Trần Hiền

      01/12/2020

      Em cảm ơn ạ

 • Hà

  18/12/2020

  Anh ơi cho em hỏi là học bổng 1 năm tiếng đấy e thấy ghi là trợ cấp 11 tháng thế thì 1 tháng còn lại mình tự chi hết hay sao ạ? Hay là 1 năm tiếng chỉ học 11 tháng thôi ạ. E cảm ơn anh ạ.

  • Trần Ngọc Duy

   Trần Ngọc Duy

   19/12/2020

   1 năm học tiếng thì mình có cả thời gian nghỉ hè và ăn tết ý em, thường là mình chỉ ở bên Trung Quốc 10-11 tháng thui ý

 • Lộc Thị Nguyệt

  Lộc Thị Nguyệt

  09/01/2021

  Anh ơi cho em hỏi là apply học bổng khổng tử ít nhất phải có hskk ạ
  Em đang học lớp 12 gpa 10-11- học kì 12 là 8,3-8,4-8,3 và chỉ có hsk4 267đ thì có khả năng xin đc k ạ ? Em cảm ơn ạ ?

  • Trần Ngọc Duy

   Trần Ngọc Duy

   13/01/2021

   Hi em, Học bổng Khổng Tử tuỳ vào mỗi hệ đào tạo thì có yêu cầu khác nhau. Nếu em apply Học bổng Khổng Tử hệ Đại học thì HSKK là bắt buộc em nhé

 • Thu Phương

  Thu Phương

  17/02/2021

  Hệ 1 năm tiếng bồi dưỡng Hán Ngữ có phải cần thư giới thiệu của Viện Khổng tử không ạ ? Nếu cần thì xin như thế nào ạ

 • An

  An

  18/07/2021

  cho em hỏi vs ạ em đang sinh viên năm 3 khoa tiếng trung thì e nên xin học bổng như nào ạ

  • Trần Ngọc Duy

   Trần Ngọc Duy

   15/08/2021

   Chào em, em nên học sang năm 4 rồi xin học bổng Khổng Tử hệ Thạc sĩ nhé. Mọi hướng dẫn đều đã được đưa ra chi tiết trong bài rồi đó em ^^! Nếu em có thắc mắc gì thêm thì em liên hệ về cho page Riba.vn – Cơ hội du học Trung Quốc dành cho giới trẻ nhé

 • XiaoZhan

  XiaoZhan

  21/07/2021

  A ơi cho e hỏi với ạ
  Mình học hệ 1 năm tiếng thì học những gì ạ ? Và cần bnhieu điểm để duy trì hb ? Em cảm ơn ạ 🙆

  • Trần Ngọc Duy

   Trần Ngọc Duy

   15/08/2021

   Chào em, thông thường học bổng Khổng Tử sẽ được chia làm các môn: Nghhe, nói, đọc, viết, tổng hợp và vì chỉ có học 1 năm nên điểm duy trì học bổng là không có. Tuy nhiên em hãy cố gắng học thật tốt để có thể hoàn thành chương trình học 1 cách tốt nhất nhé.

   • Lingling

    Lingling

    09/09/2021

    Cho em hỏi sau khi hoàn thành chương trình học thì có thể làm được những công việc gì ạ

 • Quy3e2ea

  Quy3e2ea

  27/07/2021

  Anh ơi cho em hỏi nếu điểm GPA mình dc khoảng 6.5-7.0 có thể apply hoc bổng không ạ ?

  • Trần Ngọc Duy

   Trần Ngọc Duy

   15/08/2021

   Hi em, hoàn toàn có thể được em nhé ^^! Nếu em cần được hỗ trợ gì thêm cứ nhắn tin về cho fanpage: Riba.vn – Cơ hội du học Trung Quốc dành cho giới trẻ nhé

 • Lingling

  Lingling

  09/09/2021

  Cho em hỏi sau khi hoàn thành chương trình học thì có thể làm những công việc gì ạ

Để lại bình luận của bạn
Bình luận
Tên
Email