Lịch sử Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Lịch sử Đảng Cộng Sản Trung Quốc

030502

Đánh giá trung bình

Thông tin tổng quát

Tên tiếng Trung :
中国共产党历史
Hệ Thạc sĩ :
3 năm
Hệ Đại học :
4 năm
Nhóm ngành cấp 1 :
03 法学
Nhóm ngành cấp 2 :
0305 马克思主义理论类
Mã chuyên ngành :
030502
Tên tiếng Anh :
History of the Chinese Communist Party

Giới thiệu chuyên ngành

Mục lục

Chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Như chúng ta đã biết hiện nay trên thế giới chỉ còn 4 quốc gia là Trung Quốc, Lào, Cuba và Việt Nam được công nhận là nước Xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Đối với những bạn yêu thích văn hóa, lịch sử khi mà tìm hiểu về các ngành học chúng ta sẽ thấy có một ngành học rất lạ đó là ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhiều người trong chúng ta chắc hẳn rất mơ hồ về ngành học, ngành học này liệu có phải chỉ đơn thuần giảng dạy những kiến thức lịch sử liên quan đến sự hình thành và phát triển của Đảng cộng sản Trung Quốc hay còn những kiến thức nào khác, chương trình học, mục tiêu của ngành học là gì, lựa chọn ngành học này thì có thể ứng tuyển vào những vị trí công việc nào? Tất cả những câu hỏi đó của các bạn sẽ được Du học Riba giải đáp trong phần phía dưới của bài viết, cùng đi khám phá, tìm hiểu cùng chúng mình nhé!

Lich Su Dang Cong San Trung Quoc 2024

1. Thế nào là ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc?

– Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc là chuyên ngành thuộc bộ môn pháp luật và là trình độ sơ cấp trong khối ngành thuộc khoa học chính trị. Chuyên ngành này chủ yếu nghiên cứu sự phát triển của lịch sử, những lý luận, chính sách và thực tiễn của Đảng Cộng sản Trung Quốc, khám phá bài học kinh nghiệm lịch sử về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc trongquá trình xây dựng, cải cách và xây dựng Đảng, đồng thời nhận thức và phản ánh rõ quy luật phát triển của cách mạng Trung Quốc. Môn học này có sự hài hòa, thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, đặc biệt chú trọng vào việc tiếp thu những kiến thức lịch sử, tôi luyện tinh thần yêu nước và truyền thống cách mạng ở mỗi sinh viên, đồng thời bên cạnh đó cũng không ngừng chú trọng tổng kết kinh nghiệm lịch sử và thực tiễn để không ngừng nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các vấn đề liên quan đến lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc bao gồm lịch sử Trung Quốc hiện đại, lịch sử cách mạng Trung Quốc, khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo, v.v. Chuyên ngành này trau dồi cho sinh viên khả năng lý luận chính trị tốt, nền tảng khoa học xã hội vững chắc, giúp người học không chỉ đủ khả năng và chuyên môn để tham gia giảng dạy và nghiên cứu chuyên ngành này tại các trường học, cơ sở nghiên cứu khoa học; mà sinh viên chuyên ngành này còn có thể làm việc trong các cơ quan đảng, chính phủ,doanh nghiệp hoặc các tổ chức tuyên truyền Đảng.

– Trải qua 60 năm phát triển, ngành Lịch sử Đảng Trung Quốc đã trở thành một ngành học đi đầu trong các ngành học khác, có tầm ảnh hưởng và có tiếng vang không chỉ trong nước mà cả nước ngoài.

2. Chương trình học của ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc

– Khi lựa chọn ngành học này, chúng ta sẽ phải hoàn thành các môn học chung sau:

 • Nguyên lý Triết học Mác
 • Nhập môn Kinh tế Chính trị Mác
 • Lý thuyết và Thực hành về Chủ nghĩa Xã hội Khoa học
 • Giới thiệu Tư tưởng Mao Trạch Đông
 • Giới thiệu Hệ thống Lý luận về Chủ nghĩa Xã hội Đặc sắc Trung Quốc
 • Nhập môn Khoa học Chính trị
 • Nhập môn Lịch sử học
 • Lịch sử Trung Quốc cận đại
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc
 • Lịch sử tư tưởng chính trị cận đại Trung Quốc
 • Lý luận và thực tiễn xây dựng Đảng
 • Quản lý công tác Đảng, Chính phủ và chính trị Trung Quốc đương đại
 • Tư tưởng xã hội Trung Quốc đương đại
 • Các vấn đề xã hội Trung Quốc đương đại
 • Lịch sử thế giới hiện đại và đương đại
 • Lý luận và thực tiễn Mặt trận thống nhất
 • Hệ thống công vụ quốc gia
 • Các công trình nghiên cứu về lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc ở nước ngoài, v.v.

– Ngành học này tập trung vào lĩnh vực chính là: Khoa học Chính trị và Lịch sử Trung Quốc.

– Kiến thức chủ đạo:

 • Nghiên cứu về lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc
 • Nghiên cứu về lịch sử đương đại Trung Quốc
 • Nghiên cứu về chủ nghĩa xã hội hóa chủ nghĩa Mác
 • Lý thuyết và phương pháp chính trị, Lịch sử lý thuyết chính trị
 • Lịch sử của các đảng chính trị
 • Lý thuyết và phương pháp lịch sử
 • Nghiên cứu về xây dựng đảng cầm quyền
 • Nghiên cứu về chính quyền và chính trị đương đại của Trung Quốc
 • Nghiên cứu các vấn đề cải cách và phát triển kinh tế Trung Quốc
 • Nghiên cứu các vấn đề văn hóa Trung Quốc đương đại, v.v

3. Yêu cầu của ngành học

Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc cần nắm vững được những kiến thức và kĩ năng sau:

 • Nắm vững nguyên lí cơ bản của “ Chủ nghĩa Mác- Lê nin”, hiểu biết và lí giải toàn diện được “cuộc cách mạng chủ nghĩa dân chủ mới”, cách mạng chủ nghĩa xã hội của người dân Trung Quốc dưới sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng cộng sản, những kinh nghiệm đúc kết trong quá trình xây dựng và phát triển Đảng. Nắm bắt được sự hình thành, phát triển và những nội dung cơ bản chủ tư tưởng Mao Trạch Đông.
 • Trau dồi được khả năng phân tích mọi mặt của vấn đề phát sinh trong cuộc sống một cách khoa học
 • Hiểu lý luận về xây dựng đảng cùng với những chương trình, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; vận dụng được lập trường, quan điểm, phương pháp của chủ nghĩa Mác để phân tích, nghiên cứu những vấn đề có liên quan trong công tác xây dựng đảng; vận dụng lý luận đi liền với thực tiễn. Có thể vận dụng quan điểm, lập trường của chủ nghĩa Mác để nghiên cứu kinh nghiệm, bài học của cách mạng Trung Quốc.
 • Nắm vững các phương pháp cơ bản về truy xuất tài liệu, truy vấn số liệu, có năng lực nghiên cứu khoa học và kinh nghiệm thực tế.

4. Cơ hội việc làm của ngành học

Chuyên ngành này tập trung vào quá trình lịch sử phát triển thăng trầm của Đảng Cộng sản Trung Quốc và tập trung nghiên cứu các giai đoạn quan trọng của lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng như các lý thuyết quan trọng, các vấn đề lớn, các nhà lãnh đạo, kinh nghiệm và bài học quý báu, thực tiễn quản lí, tự thân xây dựng Đảng Cộng sản và nền chính trị Trung Quốc hiện nay. Sau khi tốt nghiệp ngành học này chúng ta có thể tham gia vào công việc giảng dạy và nghiên cứu về lịch sử cách mạng Trung Quốc, lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng như tuyên truyền lý luận về các vấn đề của Đảng. Sinh viên tốt nghiệp chủ yếu làm việc trong các phòng giáo dục, văn phòng nghiên cứu chính sách, văn phòng nghiên cứu lịch sử Đảng, các cơ quan Đảng và chính phủ và các tổ chức khác, cán bộ phụ trách Đảng và các vị trí quản lý xây dựng Đảng.

5. Những tố chất phù hợp với ngành học

– Muốn học tốt ngành Lịch sử Đảng Cộng Sản Trung Quốc, bạn cần phải là một con người đam mê lịch sử, có tinh thần học hỏi trên nhiều lĩnh vực khác nhau, không ngừng trau dồi kiến thức lịch sử về Đảng và nhà nước, tích lũy và nghiên cứu sâu về mọi mặt liên quan đến sự thành lập và phát triển của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

– Đam mê yêu thích ngành học, bên cạnh đó một yếu tố vô cùng quan trọng đó là bạn phải là một người có trí nhớ tốt. Bởi ngành học này chúng ta chủ yếu nghiên cứu trên phương diện lịch sử, sẽ có rất nhiều những số liệu, sự kiện mà chúng ta phải ghi nhớ.

– Có sự hiểu biết nhất định về Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam; có sự so sánh, đối chiếu giữa Đảng Cộng Sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc.

6. Những môn học cụ thể

7. Top các trường đào tạo chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc

Xếp hạngTên trườngTên trường tiếng ViệtĐánh giá
1中国人民大学Đại học Nhân dân Trung Quốc 4★ 
2湘潭大学Đại học Tương Đàm 3★ 
3延安大学Đại học Diên An 3★ 

Như vậy chúng mình đã điểm qua cho các bạn những thông tin hữu ích nhất về “ngành lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc” bao gồm chương trình học, yêu cầu, của ngành học cũng như cơ hội việc làm mà ngành học đem lại, hi vọng thông qua bài viết này của chúng mình các bạn sẽ có cái nhìn toàn diện hơn về ngành học từ đó lựa chọn được ngành học thực sự phù hợp với năng lực, cũng như sở thích của bản thân.

Hãy Like bài viết nếu bạn thấy hữu ích nhé ^^!

Facebook
Twitter
Email

Đừng quên dành tặng cho chúng mình 1 Like nếu bạn thấy bài viết hữu ích nhé ^^!

Bài viết đã được bảo vệ bản quyền bởi:

Content Protection By Dmca.com

Admin: Trần Ngọc Duy

Admin Hội Tự Apply học bổng Trung Quốc

Hội Tự Apply học bổng Trung Quốc

Group chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn tự Apply học bổng Trung Quốc

Yêu Tiếng Trung

Group chia sẻ kiến thức, cùng nhau học tập tiếng Trung Quốc