TOP các trường đại học Trung Quốc ngành Luật 2020

TOP các trường đại học Trung Quốc ngành Luật 2020

TOP các trường đại học Trung Quốc ngành Luật 2020 sẽ giúp bạn chọn ra đâu là trường mạnh về ngành Luật, các trường nào thuộc hay không thuộc dự án 211 và 985 từ đó chọn ra trường phù hợp với bản thân. Cùng Laizhongliuxue.com tìm hiểu chuyên ngành này nhé !!!

Gợi ý: các trường mạnh về ngành Luật nhưng không thuộc dự án 211 sẽ giúp các bạn dễ thở hơn trong quá trình xin học bổng và học tập đó nhé!!!

STTTên trườngKhu vựcChuyên ngànhLoại đại họcTrình độThuộc
1北京大学北京法学综合类普通本科211985一流大学建设高校
2中国人民大学北京法学政法类普通本科211985一流大学建设高校
3清华大学北京法学理工类普通本科211985一流大学建设高校
4北京交通大学北京法学理工类普通本科211
5北京工业大学北京法学理工类普通本科211
6北京航空航天大学北京法学理工类普通本科211985一流大学建设高校
7北京理工大学北京法学理工类普通本科211985一流大学建设高校
8北京科技大学北京法学理工类普通本科211
9北方工业大学北京法学理工类普通本科 
10北京化工大学北京法学理工类普通本科211
11北京工商大学北京法学财经类普通本科 
12北京邮电大学北京法学理工类普通本科211
13北京建筑大学北京法学理工类普通本科 
14中国农业大学北京法学农林类普通本科211985一流大学建设高校
15北京农学院北京法学农林类普通本科 
16北京林业大学北京法学农林类普通本科211
17首都医科大学北京法学医药类普通本科 
18北京中医药大学北京法学医药类普通本科211
19北京师范大学北京法学师范类普通本科211985一流大学建设高校
20首都师范大学北京法学师范类普通本科 
21北京外国语大学北京法学语言类普通本科211
22北京第二外国语学院北京法学语言类普通本科 
23中国传媒大学北京法学艺术类普通本科211
24中央财经大学北京法学财经类普通本科211
25对外经济贸易大学北京法学财经类普通本科211
26北京物资学院北京法学财经类普通本科 
27首都经济贸易大学北京法学财经类普通本科 
28外交学院北京法学其它普通本科 
29国际关系学院北京法学政法类普通本科 
30中央民族大学北京法学民族类普通本科211985一流大学建设高校
32中国政法大学北京法学政法类普通本科211
33南开大学天津法学综合类普通本科211985一流大学建设高校
34天津大学天津法学理工类普通本科211985一流大学建设高校
35天津科技大学天津法学理工类普通本科 
36天津工业大学天津法学理工类普通本科 
37中国民航大学天津法学理工类普通本科 
38天津医科大学天津法学医药类普通本科211
39天津师范大学天津法学师范类普通本科 
40天津外国语大学天津法学语言类普通本科 
41天津商业大学天津法学财经类普通本科 
42天津财经大学天津法学财经类普通本科 
43河北大学河北法学综合类普通本科 
44河北工程大学河北法学理工类普通本科 
45河北地质大学河北法学财经类普通本科 
46华北水利水电大学河南法学理工类普通本科 
47河北工业大学天津法学理工类普通本科211
48华北理工大学河北法学综合类普通本科 
49河北科技大学河北法学理工类普通本科 
50河北农业大学河北法学农林类普通本科 
51河北师范大学河北法学师范类普通本科 
52唐山师范学院河北法学师范类普通本科 
53廊坊师范学院河北法学师范类普通本科 
54石家庄学院河北法学综合类普通本科 
55邢台学院河北法学师范类普通本科 
56石家庄铁道大学河北法学理工类普通本科 
57山西大学山西法学综合类普通本科 
58太原科技大学山西法学理工类普通本科 
59中北大学山西法学理工类普通本科 
60太原理工大学山西法学理工类普通本科211
61山西农业大学山西法学农林类普通本科 
63山西师范大学山西法学师范类普通本科 
64太原师范学院山西法学师范类普通本科 
65山西大同大学山西法学综合类普通本科 
66长治学院山西法学综合类普通本科 
67运城学院山西法学综合类普通本科 
68忻州师范学院山西法学师范类普通本科 
69山西财经大学山西法学财经类普通本科 
70内蒙古大学内蒙古法学综合类普通本科211
71内蒙古科技大学内蒙古法学综合类普通本科 
72内蒙古工业大学内蒙古法学理工类普通本科 
73内蒙古农业大学内蒙古法学农林类普通本科 
74内蒙古师范大学内蒙古法学师范类普通本科 
75内蒙古民族大学内蒙古法学综合类普通本科 
76赤峰学院内蒙古法学综合类普通本科 
77内蒙古财经大学内蒙古法学财经类普通本科 
78辽宁大学辽宁法学综合类普通本科211
79大连理工大学辽宁法学理工类普通本科211985一流大学建设高校
80沈阳工业大学辽宁法学理工类普通本科 
81沈阳理工大学辽宁法学理工类普通本科 
82东北大学辽宁法学理工类普通本科211985一流大学建设高校
83辽宁科技大学辽宁法学理工类普通本科 
84辽宁工程技术大学辽宁法学理工类普通本科 
85大连海事大学辽宁法学理工类普通本科211
86沈阳建筑大学辽宁法学理工类普通本科 
87大连海洋大学辽宁法学农林类普通本科 
88大连医科大学辽宁法学医药类普通本科 
89辽宁师范大学辽宁法学师范类普通本科 
90沈阳师范大学辽宁法学师范类普通本科 
91渤海大学辽宁法学综合类普通本科 
92东北财经大学辽宁法学财经类普通本科 
94上海海事大学上海法学理工类普通本科 
95东华大学上海法学理工类普通本科211
96华东师范大学上海法学师范类普通本科211985一流大学建设高校
97上海师范大学上海法学综合类普通本科 
98上海外国语大学上海法学语言类普通本科211
99上海财经大学上海法学财经类普通本科211
100上海对外经贸大学上海法学财经类普通本科 
101上海海关学院上海法学财经类普通本科 
102华东政法大学上海法学政法类普通本科 
103上海大学上海法学综合类普通本科211
104南京大学江苏法学综合类普通本科211985一流大学建设高校
105苏州大学江苏法学综合类普通本科211
106东南大学江苏法学综合类普通本科211985一流大学建设高校
107南京航空航天大学江苏法学理工类普通本科211
108南京理工大学江苏法学理工类普通本科211
109中国矿业大学江苏法学综合类普通本科211
110南京工业大学江苏法学理工类普通本科 
111常州大学江苏法学理工类普通本科 
112河海大学江苏法学理工类普通本科211
113江南大学江苏法学综合类普通本科211
114南京林业大学江苏法学农林类普通本科 
115江苏大学江苏法学综合类普通本科 
116南京信息工程大学江苏法学理工类普通本科 
117南京农业大学江苏法学农林类普通本科211
118南京师范大学江苏法学师范类普通本科211
119江苏师范大学江苏法学师范类普通本科 
120淮阴师范学院江苏法学师范类普通本科 
121盐城师范学院江苏法学师范类普通本科 
122南京财经大学江苏法学财经类普通本科 
123江苏警官学院江苏法学政法类普通本科 
125浙江大学浙江法学综合类普通本科211985一流大学建设高校
126杭州电子科技大学浙江法学理工类普通本科 
127浙江工业大学浙江法学理工类普通本科 
128浙江理工大学浙江法学理工类普通本科 
129浙江农林大学浙江法学农林类普通本科 
130浙江师范大学浙江法学师范类普通本科 
131杭州师范大学浙江法学师范类普通本科 
132绍兴文理学院浙江法学师范类普通本科 
133温州大学浙江法学综合类普通本科 
134浙江工商大学浙江法学财经类普通本科 
135嘉兴学院浙江法学综合类普通本科 
136中国计量大学浙江法学理工类普通本科 
137安徽大学安徽法学综合类普通本科211
138合肥工业大学安徽法学理工类普通本科211
139安徽工业大学安徽法学理工类普通本科 
140安徽工程大学安徽法学理工类普通本科 
141安徽农业大学安徽法学农林类普通本科 
142安徽医科大学安徽法学医药类普通本科 
143皖南医学院安徽法学医药类普通本科 
144安徽师范大学安徽法学师范类普通本科 
145阜阳师范学院安徽法学师范类普通本科 
146安庆师范大学安徽法学师范类普通本科 
147淮北师范大学安徽法学综合类普通本科 
148皖西学院安徽法学综合类普通本科 
149安徽财经大学安徽法学财经类普通本科 
150巢湖学院安徽法学综合类普通本科 
151淮南师范学院安徽法学师范类普通本科 
152铜陵学院安徽法学财经类普通本科 
153厦门大学福建法学综合类普通本科211985一流大学建设高校
154华侨大学福建法学综合类普通本科 
155福州大学福建法学理工类普通本科211
156福建工程学院福建法学理工类普通本科 
157福建农林大学福建法学农林类普通本科 
158集美大学福建法学综合类普通本科 
159福建师范大学福建法学师范类普通本科 
160闽江学院福建法学理工类普通本科 
161闽南师范大学福建法学师范类普通本科 
162南昌大学江西法学综合类普通本科211
163华东交通大学江西法学理工类普通本科 
164东华理工大学江西法学理工类普通本科 
165南昌航空大学江西法学理工类普通本科 
166江西理工大学江西法学理工类普通本科 
167景德镇陶瓷大学江西法学理工类普通本科 
168江西农业大学江西法学农林类普通本科 
169赣南医学院江西法学医药类普通本科 
170江西师范大学江西法学师范类普通本科 
171上饶师范学院江西法学师范类普通本科 
172宜春学院江西法学综合类普通本科 
173赣南师范大学江西法学师范类普通本科 
174井冈山大学江西法学综合类普通本科 
175江西财经大学江西法学财经类普通本科 
176山东大学山东法学综合类普通本科211985一流大学建设高校
177中国海洋大学山东法学综合类普通本科211985一流大学建设高校
178山东科技大学山东法学理工类普通本科 
179青岛科技大学山东法学理工类普通本科 
180济南大学山东法学综合类普通本科 
181山东建筑大学山东法学理工类普通本科 
182齐鲁工业大学山东法学理工类普通本科 
183山东理工大学山东法学理工类普通本科 
184山东农业大学山东法学农林类普通本科 
185潍坊医学院山东法学医药类普通本科 
186滨州医学院山东法学医药类普通本科 
187山东中医药大学山东法学医药类普通本科 
188山东师范大学山东法学师范类普通本科 
189曲阜师范大学山东法学师范类普通本科 
190聊城大学山东法学综合类普通本科 
191德州学院山东法学综合类普通本科 
192鲁东大学山东法学综合类普通本科 
193临沂大学山东法学综合类普通本科 
194山东财经大学山东法学财经类普通本科 
195郑州大学河南法学综合类普通本科211一流大学建设高校
196河南理工大学河南法学理工类普通本科 
197郑州轻工业学院河南法学理工类普通本科 
198河南工业大学河南法学理工类普通本科 
199河南科技大学河南法学综合类普通本科 
200中原工学院河南法学理工类普通本科 
201河南农业大学河南法学农林类普通本科 
202河南科技学院河南法学综合类普通本科 
203河南大学河南法学综合类普通本科 
204河南师范大学河南法学师范类普通本科 
205信阳师范学院河南法学师范类普通本科 
206周口师范学院河南法学师范类普通本科 
207安阳师范学院河南法学师范类普通本科 
208许昌学院河南法学理工类普通本科 
209南阳师范学院河南法学师范类普通本科 
210洛阳师范学院河南法学综合类普通本科 
211商丘师范学院河南法学师范类普通本科 
212河南财经政法大学河南法学财经类普通本科 
213郑州航空工业管理学院河南法学财经类普通本科 
214武汉大学湖北法学综合类普通本科211985一流大学建设高校
215华中科技大学湖北法学理工类普通本科211985一流大学建设高校
216武汉科技大学湖北法学理工类普通本科 
217长江大学湖北法学综合类普通本科 
218武汉工程大学湖北法学理工类普通本科 
219武汉理工大学湖北法学理工类普通本科211
220华中农业大学湖北法学农林类普通本科211
221华中师范大学湖北法学师范类普通本科211
222湖北大学湖北法学综合类普通本科 
223湖北师范大学湖北法学师范类普通本科 
224黄冈师范学院湖北法学师范类普通本科 
225湖北民族学院湖北法学综合类普通本科 
226湖北文理学院湖北法学综合类普通本科 
227中南财经政法大学湖北法学财经类普通本科211
228中南民族大学湖北法学民族类普通本科 
229湖北汽车工业学院湖北法学理工类普通本科 
230湖北工程学院湖北法学综合类普通本科 
231湘潭大学湖南法学综合类普通本科 
232吉首大学湖南法学综合类普通本科 
233湖南大学湖南法学综合类普通本科211985一流大学建设高校
234中南大学湖南法学综合类普通本科211985一流大学建设高校
235湖南科技大学湖南法学综合类普通本科 
236长沙理工大学湖南法学理工类普通本科 
237湖南农业大学湖南法学农林类普通本科 
238中南林业科技大学湖南法学农林类普通本科 
239湖南师范大学湖南法学师范类普通本科211
240湖南理工学院湖南法学理工类普通本科 
241湘南学院湖南法学综合类普通本科 
242衡阳师范学院湖南法学师范类普通本科 
243邵阳学院湖南法学综合类普通本科 
244怀化学院湖南法学综合类普通本科 
245湖南文理学院湖南法学综合类普通本科 
246湖南科技学院湖南法学理工类普通本科 
247湖南人文科技学院湖南法学综合类普通本科 
248湖南商学院湖南法学财经类普通本科 
249南华大学湖南法学综合类普通本科 
250中山大学广东法学综合类普通本科211985一流大学建设高校
251暨南大学广东法学综合类普通本科211
252汕头大学广东法学其它普通本科 
253华南理工大学广东法学理工类普通本科211985一流大学建设高校
254华南农业大学广东法学综合类普通本科 
255广东海洋大学广东法学农林类普通本科 
256广州医科大学广东法学医药类普通本科 
257华南师范大学广东法学综合类普通本科211
258韶关学院广东法学综合类普通本科 
259惠州学院广东法学综合类普通本科 
260韩山师范学院广东法学师范类普通本科 
261岭南师范学院广东法学师范类普通本科 
262肇庆学院广东法学师范类普通本科 
263嘉应学院广东法学综合类普通本科 
264广东技术师范学院广东法学师范类普通本科 
265海南大学海南法学综合类普通本科211
266深圳大学广东法学综合类普通本科 
267广东财经大学广东法学财经类普通本科 
268广西大学广西法学综合类普通本科211
269桂林电子科技大学广西法学理工类普通本科 
270广西师范大学广西法学师范类普通本科 
271广西师范学院广西法学师范类普通本科 
272玉林师范学院广西法学师范类普通本科 
273广西民族大学广西法学民族类普通本科 
274四川大学四川法学综合类普通本科211985一流大学建设高校
275重庆大学重庆法学综合类普通本科211985一流大学建设高校
276西南交通大学四川法学理工类普通本科211
277电子科技大学四川法学理工类普通本科211985一流大学建设高校
278西南石油大学四川法学理工类普通本科 
279成都理工大学四川法学理工类普通本科 
280重庆邮电大学重庆法学理工类普通本科 
281西南科技大学四川法学理工类普通本科 
282四川理工学院四川法学理工类普通本科 
283西华大学四川法学综合类普通本科 
284四川农业大学四川法学农林类普通本科211
285西南医科大学四川法学医药类普通本科 
286西南大学重庆法学综合类普通本科211
287四川师范大学四川法学师范类普通本科 
288西华师范大学四川法学师范类普通本科 
289内江师范学院四川法学师范类普通本科 
290宜宾学院四川法学综合类普通本科 
291重庆文理学院重庆法学综合类普通本科 
292重庆三峡学院重庆法学综合类普通本科 
293乐山师范学院四川法学师范类普通本科 
294四川外国语大学重庆法学语言类普通本科 
295西南财经大学四川法学财经类普通本科211
296西南政法大学重庆法学政法类普通本科 
297西南民族大学四川法学民族类普通本科 
298贵州大学贵州法学综合类普通本科211
299贵州医科大学贵州法学医药类普通本科 
300贵阳中医学院贵州法学医药类普通本科 
301贵州师范大学贵州法学师范类普通本科 
302贵州财经大学贵州法学财经类普通本科 
303贵州民族大学贵州法学民族类普通本科 
304云南大学云南法学综合类普通本科211一流大学建设高校
305昆明理工大学云南法学理工类普通本科 
306西南林业大学云南法学农林类普通本科 
307昆明医科大学云南法学医药类普通本科 
308大理大学云南法学综合类普通本科 
309云南师范大学云南法学师范类普通本科 
310曲靖师范学院云南法学师范类普通本科 
311云南财经大学云南法学财经类普通本科 
312云南民族大学云南法学民族类普通本科 
313西藏大学西藏法学综合类普通本科211
314西藏民族大学西藏法学民族类普通本科 
315西北大学陕西法学综合类普通本科211
316西安交通大学陕西法学综合类普通本科211985一流大学建设高校
317西北工业大学陕西法学理工类普通本科211985一流大学建设高校
318西安理工大学陕西法学理工类普通本科 
319西安工业大学陕西法学理工类普通本科 
320西安建筑科技大学陕西法学理工类普通本科 
321西安科技大学陕西法学理工类普通本科 
322西安石油大学陕西法学理工类普通本科 
323西安工程大学陕西法学理工类普通本科 
324长安大学陕西法学理工类普通本科211
325西北农林科技大学陕西法学农林类普通本科211985一流大学建设高校
326陕西师范大学陕西法学师范类普通本科211
327延安大学陕西法学综合类普通本科 
328陕西理工大学陕西法学理工类普通本科 
329宝鸡文理学院陕西法学师范类普通本科 
330西安外国语大学陕西法学语言类普通本科 
331西北政法大学陕西法学政法类普通本科 
332兰州大学甘肃法学综合类普通本科211985一流大学建设高校
333兰州理工大学甘肃法学综合类普通本科 
334甘肃农业大学甘肃法学农林类普通本科 
335西北师范大学甘肃法学师范类普通本科 
336陇东学院甘肃法学综合类普通本科 
337天水师范学院甘肃法学师范类普通本科 
338河西学院甘肃法学综合类普通本科 
339兰州财经大学甘肃法学综合类普通本科 
340西北民族大学甘肃法学综合类普通本科 
341青海师范大学青海法学师范类普通本科 
342青海民族大学青海法学综合类普通本科 
343宁夏大学宁夏法学综合类普通本科211
344新疆大学新疆法学综合类普通本科211一流大学建设高校
345塔里木大学新疆法学综合类普通本科 
346新疆农业大学新疆法学农林类普通本科 
347石河子大学新疆法学综合类普通本科211
348新疆师范大学新疆法学师范类普通本科 
349喀什大学新疆法学师范类普通本科 
350伊犁师范学院新疆法学师范类普通本科 
351新疆财经大学新疆法学财经类普通本科 
352河北科技师范学院河北法学师范类普通本科 
353呼伦贝尔学院内蒙古法学综合类普通本科 
354公安海警学院浙江法学政法类普通本科 
355浙江万里学院浙江法学理工类普通本科 
356安徽建筑大学安徽法学理工类普通本科 
357安徽科技学院安徽法学综合类普通本科 
358平顶山学院河南法学综合类普通本科 
359贵阳学院贵州法学综合类普通本科 
360唐山学院河北法学理工类普通本科 
361沈阳大学辽宁法学综合类普通本科 
362上海立信会计金融学院上海法学财经类普通本科 
363青岛大学山东法学综合类普通本科 
364烟台大学山东法学综合类普通本科 

Đừng quên dành tặng cho chúng mình 1 Like nếu bạn thấy bài viết hữu ích nhé ^^!

Bài viết đã được bảo vệ bản quyền bởi:

Content Protection By Dmca.com

Admin: Trần Ngọc Duy

Admin Hội Tự Apply học bổng Trung Quốc

Hội Tự Apply học bổng Trung Quốc

Group chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn tự Apply học bổng Trung Quốc

Yêu Tiếng Trung

Group chia sẻ kiến thức, cùng nhau học tập tiếng Trung Quốc

Để lại bình luận của bạn
Bình luận
Tên
Email