Thẻ: Tin tuyển dụng

Tap Doan Alibaba Tuyen Dung 2024

THÔNG BÁO TUYỂN NHÂN VIÊN CỦA CÔNG TY LAZADA

CÔNG TY LAZADA - ALIBABA TUYỂN DỤNG Vị trí ứng tuyển 1: 阿里巴巴集团-LAZADA海外站点招聘 (越南) LAZADA跨境商家运营专员 Địa điểm làm việc Làm việc tại:



越南胡志明市 Công việc phụ trách 1、 负责LAZADA跨境电商站点的商家管理,商品运营项目;2、 负责监控竞品平台,客服体系和标准客服流程的建设;3、 负责优化平台消费者体验,围绕提升客户满意度制定工作策略并推动执行;4、 负责跨境活动运营的优化和流程改进,并协调相关部门执行. Yêu

Xem thêm