Đánh giá Học bổng Thị trưởng Trùng Khánh

Trợ cấp hơi thấp, tuy nhiên có đủ các hỗ trợ cần thiết giúp học sinh đỡ tốn chi phí hàng năm như bảo hiểm, học bổng này dễ xin thích hợp cho các bạn thành tích không quá cao, không cần có nhiều trợ cấp
Để lại bình luận của bạn
Bình luận
Tên
Email