Đánh giá học bổng Thành phố Kim Hoa

Học bổng quá ít hỗ trợ, số tiền hỗ trợ 1 năm cho hệ Bồi dưỡng Hán Ngữ và hệ Đại học tương đối ít, tính ra chưa đủ tiền học phí 1 năm nên số tiền trợ cấp tương ứng như học bổng bán phần miễn 80% học phí tương ứng 8 điểm. Các Mục còn lại không có hỗ trợ tương ứng 1 điểm. Tuy nhiên loại học bổng này cho hệ 1 năm tiếng hỗ trợ được phần nào cho các bạn đi học tự túc nên cá nhân cho học bổng này 6 điểm.
Để lại bình luận của bạn
Bình luận
Tên
Email