Đánh giá Học bổng Đại học Hạ Môn

Trợ cấp quá tốt, ngang ngửa với CSC, nhưng không có hỗ trợ về ký túc xá cũng như các hỗ trợ khác. Tuy nhiên có thể dùng số tiền trợ cấp để chi trả cho các chi phí khác một cách thoải mái. Về ý kiến cá nhân, đây là học bổng rất tốt có thể ở mức 8 điểm. Không có hỗ trợ KTX, nhưng có hỗ trợ cao đến từ trợ cấp sinh hoạt phí nên đánh giá 5 điểm Không có hỗ trợ Bảo hiểm và hỗ trợ khác, nhưng có hỗ trợ cao đến từ trợ cấp sinh hoạt phí nên đánh giá 5 điểm
Để lại bình luận của bạn
Bình luận
Tên
Email