Học bổng Trường Thành

Học bổng Trường Thành

Chương trình học bổng Trường Thành là học bổng toàn phần do Bộ Giáo dục Trung Quốc cung cấp cho UNESCO để hỗ trợ sinh viên và học giả trẻ từ các nước đang phát triển sang học tập và nghiên cứu tại Trung Quốc. Hãy cùng Riba tìm hiểu về học bổng này nhé

I. Các loại tài trợ, thời lượng và ngôn ngữ giảng dạy

1. Hạng mục tài trợ bao gồm:  bổ túc sinh phổ thông và bổ túc sinh cao cấp. 2. Thời hạn tài trợ:  1 năm học. 3. Ngôn ngữ giảng dạy: Thông thường bằng tiếng Anh, những người đăng ký học bằng tiếng Trung, nếu trình độ tiếng Trung Quốc trước khi đến Trung Quốc không đáp ứng yêu cầu học của chuyên ngành, phải được Hội đồng Học bổng Trung Quốc và UNESCO xác nhận để tăng học bổng dạy kèm tiếng Trung trong một năm học.

II, Nội dung học bổng Trường Thành

Bao gồm học phí, ăn ở, chi phí sinh hoạt và bảo hiểm y tế toàn diện. Xem “Giới thiệu về học bổng chính phủ Trung Quốc” để biết chi tiết.

III, Cơ quan chấp nhận đơn và thời gian nộp đơn

Cơ quan chấp nhận Apply: Ủy ban Quốc gia UNESCO. Thời gian nộp đơn: từ đầu tháng 1 đến đầu tháng 4, vui lòng tham khảo Ủy ban Quốc gia của UNESCO về thời gian nộp đơn cụ thể.

IV, Điều kiện Apply

1. Ứng viên phải là công dân không mang quốc Trung Quốc đến từ các nước đang phát triển và có sức khỏe tốt; 2. Yêu cầu về giáo dục và độ tuổi: ● Người xin học bổ túc 1 năm tiếng phổ thông phải có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên và dưới 45 tuổi; ● Người xin học bổ túc 1 năm tiếng cao cấp phải có bằng thạc sĩ trở lên hoặc phó giáo sư trở lên và tuổi không quá 50 tuổi.

V. Quy trình nộp đơn

1. Gửi đơn đăng ký cho Ủy ban Quốc gia UNESCO của quốc gia và nhận được tư cách giới thiệu; 2. Liên hệ với tổ chức học bổng và nhận được thông báo trước khi nhập học do trường cấp; 2. Liên hệ với trường có học bổng và nhận được thông báo về công bố tiếp nhận; 3. Đăng nhập vào hệ thống thông tin học bổng của chính phủ Trung Quốc (đăng nhập tại http://www.csc.edu.cn/studyinchina hoặc http://www.campuschina.org) và nhấp vào biểu tượng Đăng ký trực tuyến và tiến hành đăng nhập ), điền và gửi thông tin Apply, in “Đơn xin học bổng của Chính phủ Trung Quốc”. Các hướng dẫn thao tác trên hệ thống Apply và Mã cơ quan thụ lí có thể được tư vấn từ Ủy ban Quốc gia UNESCO. 4. Gửi các tài liệu ứng dụng cho Ủy ban Quốc gia của Liên Hợp Quốc về UNESCO trong nước trong thời gian quy định. Lưu ý: Hội đồng Học bổng Trung Quốc không chấp nhận đơn đăng ký trực tiếp từ các cá nhân. Hội đồng Học bổng Trung Quốc có quyền điều chỉnh cần thiết đối với các tổ chức của ứng viên chưa nhận được thông báo trước khi nhập học.

VI, Tài liệu Apply (làm thành 2 bộ)

1. “Đơn xin học bổng chính phủ Trung Quốc” (tiếng Trung hoặc tiếng Anh); 2. Giấy chứng nhận công chứng của Bằng cấp trình độ học vấn cao nhất. Các văn bản không phải là tiếng Trung hoặc tiếng Anh phải có bản dịch công chứng bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh. (Nếu đang học phải có giấy xác nhận) 3. Bảng điểm (Phải có bản dịch công chứng bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh); 4. Thư giới thiệu. ( bổ túc sinh phải có 2 thư giới thiệu của 2 phó giáo sư tiến sĩ trở lên); 5. Sinh viên đăng ký chuyên ngành âm nhạc phải nộp CD tác phẩm của mình, sinh viên đăng ký chương trình mỹ thuật phải cung cấp CD của 2 bản phác thảo, 2 bức tranh màu và 2  tác phẩm khác; 6. Ứng viên dưới 18 tuổi phải nộp các tài liệu pháp lý có liên quan của người giám hộ hợp pháp tại Trung Quốc; 7. Ứng viên xin học tại Trung Quốc hơn 6 tháng phải nộp bản sao Giấy khám sức khỏe nước ngoài (bản gốc giữ lại). Ứng viên nên tiến hành kiểm tra theo đúng các mục yêu cầu trong Mẫu kiểm tra thể chất nước ngoài. “Mẫu giấy kiểm tra sức khỏe” bị thiếu, chưa được đính kèm với ảnh hoặc chưa được đóng dấu trên ảnh và không được ký hoặc đóng dấu bởi bác sĩ hoặc bệnh viện là không hợp lệ. Hạn của giấy khám sức khỏe là 6 tháng 8. Nếu bạn đã nhận giấy báo tiếp nhận của trường, vui lòng đính kèm một bản sao của thư chấp nhận vào các tài liệu ứng dụng; 9. HSK nếu có Vui lòng ghim các tài liệu theo thứ tự (hai tập). Tài liệu Apply không được trả lại bất kể đỗ hay trượt.

VII, Nhập học và thông báo

1. Hội đồng Học bổng Trung Quốc xem xét các tài liệu ứng dụng. Ứng viên không đáp ứng các yêu cầu hoặc tài liệu ứng dụng không đáp ứng các yêu cầu sẽ không được chấp nhận; 2. Hội đồng Học bổng Trung Quốc sẽ chuyển các tài liệu của ứng viên được xem xét và phê duyệt cho các trường có liên quan để nhập học. Hội đồng Học bổng Trung Quốc có quyền điều chỉnh phù hợp với trường, ngành nghề, hạng tài trợ, thời gian cấp học bổng, v.v. Kết quả tuyển sinh được xác định bởi trường. Đối với các tài liệu đăng ký có thông báo trước khi nhập học của trường, CSC sẽ gửi trực tiếp đến cơ sở tuyển sinh để xác nhận nhập học; 3. Những người xin học bổng đã được các tổ chức học bổng chấp nhận sẽ đủ điều kiện nhận học bổng của chính phủ Trung Quốc để học tập tại Trung Quốc sau khi họ được Hội đồng Học bổng Trung Quốc chấp thuận. Mỗi người nhận học bổng chỉ có thể nhận được tài trợ từ một chương trình học bổng của chính phủ Trung Quốc; 4. Hội đồng Học bổng Trung Quốc sẽ gửi Danh sách Tuyển sinh và Mẫu Đơn xin Visa cho Sinh viên nước ngoài học tập tại Trung Quốc (Mẫu JW201) tới Đại diện Thường trực của Trung Quốc tới UNESCO trước ngày 31 tháng 7. 5. Người nhận học bổng không được thay đổi tổ chức tuyển sinh, học chuyên ngành và thời gian học trong Thông báo tuyển sinh sau khi đến Trung Quốc; 6. Các học giả không thể đến Trung Quốc theo thời gian nhập học sẽ không đủ điều kiện nhận học bổng.

Nhập học và thông báo

1. Hội đồng Học bổng Trung Quốc xem xét các tài liệu ứng dụng. Ứng viên không đáp ứng các yêu cầu hoặc tài liệu ứng dụng không đáp ứng các yêu cầu sẽ không được chấp nhận; 2. Hội đồng Học bổng Trung Quốc sẽ chuyển các tài liệu của ứng viên được xem xét và phê duyệt cho các trường có liên quan để nhập học. Hội đồng Học bổng Trung Quốc có quyền điều chỉnh phù hợp với trường, ngành nghề, hạng tài trợ, thời gian cấp học bổng, v.v. Kết quả tuyển sinh được xác định bởi trường. Đối với các tài liệu đăng ký có thông báo trước khi nhập học của trường, CSC sẽ gửi trực tiếp đến cơ sở tuyển sinh để xác nhận nhập học; 3. Những người xin học bổng đã được các tổ chức học bổng chấp nhận sẽ đủ điều kiện nhận học bổng của chính phủ Trung Quốc để học tập tại Trung Quốc sau khi họ được Hội đồng Học bổng Trung Quốc chấp thuận. Mỗi người nhận học bổng chỉ có thể nhận được tài trợ từ một chương trình học bổng của chính phủ Trung Quốc; 4. Hội đồng Học bổng Trung Quốc sẽ gửi Danh sách Tuyển sinh và Mẫu Đơn xin Visa cho Sinh viên nước ngoài học tập tại Trung Quốc (Mẫu JW201) tới Đại diện Thường trực của Trung Quốc tới UNESCO trước ngày 31 tháng 7. Bản thân học sinh; 5. Người nhận học bổng không được thay đổi tổ chức tuyển sinh, học chuyên ngành và thời gian học trong Thông báo tuyển sinh sau khi đến Trung Quốc; 6. Các học giả không thể đến Trung Quốc theo thời gian nhập học sẽ không đủ điều kiện nhận học bổng.

VIII, Thông tin liên lạc của UNESCO

Liên hệ: Ông Jhaycee Manansala (Phần Chương trình học bổng, UNESCO) Điện thoại: + 331-45681417 Email: J.Manansala@unesco.org IX, Thông tin liên lạc Ủy ban quản lý quỹ học bổng quốc gia Trung Quốc
电 话:0086-10-66093953 传 真:0086-10-66093972 E-mail:ouzhou@csc.edu.cn
网 址:http://www.csc.edu.cn/studyinchina或www.campuschina.org
部 门:中国国家留学基金管理委员会来华事务部
地 址:中国 北京 西城区车公庄大街9号A3楼13层
邮 编:100044
Tham gia ngay Group: Hội Tự Apply học bổng Trung Quốc Like Fanpage : Du học Trung Quốc Riba.vn Wechat ID Admin : 18577626365 Đừng quên giúp mình đánh giá 5 sao nhé ^^!

Đừng quên dành tặng cho chúng mình 1 Like nếu bạn thấy bài viết hữu ích nhé ^^!

Bài viết đã được bảo vệ bản quyền bởi:

Content Protection By Dmca.com

Admin: Trần Ngọc Duy

Admin Hội Tự Apply học bổng Trung Quốc

Hội Tự Apply học bổng Trung Quốc

Group chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn tự Apply học bổng Trung Quốc

Yêu Tiếng Trung

Group chia sẻ kiến thức, cùng nhau học tập tiếng Trung Quốc

Để lại bình luận của bạn
Bình luận
Tên
Email