Học Bổng Đại Dương

Học Bổng Đại Dương

Mục lục:

Đại dương chiếm 71% diện tích bề mặt Trái đất và đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết biến đổi khí hậu và hỗ trợ nền kinh tế, thương mại và sinh kế toàn cầu. Phát triển biển bền vững có liên quan trực tiếp đến sự phát triển và thịnh vượng trong tương lai của các quốc gia ven biển. Thông qua hợp tác và trao đổi quốc tế, hiểu biết sâu sắc về đại dương, thúc đẩy sự phát triển bền vững của đại dương và thúc đẩy sự thịnh vượng kinh tế khu vực là những xu hướng tất yếu trong sự phát triển của tình hình quốc tế. Cuối cùng, Cơ quan Đại dương Nhà nước Trung Quốc và Bộ Giáo dục đã cùng nhau thành lập Học bổng Đại dương của Chính phủ Trung Quốc (sau đây gọi là Học bổng Đại dương), nhằm nghiên cứu các đại dương và những người trẻ xuất sắc từ các quốc gia và khu vực quanh Biển Đông, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.  Hội đồng Học bổng Trung Quốc chịu trách nhiệm tuyển sinh và quản lý công tác hàng ngày của Học bổng Đại dương.

I, Đối tượng tuyển sinh

(1)Ứng viên là công dân thuộc vùng Biển Đông, Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và các quốc đảo, các nước đang phát triển ở Châu Phi và Châu Mỹ; Không mang quốc tịch Trung Quốc.

(2) Ứng viên xin hệ thạc sĩ thì phải xin chuyên ngành liên quan đến biển;

(3) Nhân sự tham gia vào ngành hàng hải và các ngành liên quan sẽ được ưu tiên.

II, Các cơ quan đào tạo và tiếp nhận ( danh sách không theo thứ tự cụ thể)

Đại học Hạ Môn, Đại học Chiết Giang, Đại học Đại dương Trung Quốc, Đại học Đồng Tế

III, Điều kiện Apply

● Học thạc sĩ phải có bằng cử nhân và dưới 35 tuổi;

● Học tiến sĩ ở Trung Quốc phải có bằng thạc sĩ và dưới 40 tuổi;

IV. Thể loại tuyển sinh và thời gian nhận học bổng

(1) Thạc sĩ: 2-3 năm học, thời gian học bổng đại dương 2-3 năm;

(2) Tiến sĩ: 3-4 năm học, 3-4 năm học bổng;

(3) Ứng viên lựa chọn học bằng tiếng Trung sẽ được sắp xếp học thêm 1 năm tiếng Hán đồng thời thời hạn học bổng tăng thêm 1 năm.

(4) Thời hạn của Học bổng Đại dương là thời gian học được xác định tại thời điểm nhập học và sẽ không được gia hạn về nguyên tắc. Nếu sinh viên không thể hoàn thành trường đúng hạn vì lý do đặc biệt,  sau khi được sự đồng ý của Cơ quan Quản lý Đại dương Quốc Gia, Ủy ban quỹ Học bổng, sẽ được kéo dài thời gian tài trợ để tốt nghiệp

Xem thêm: Học bổng CSC là gì ??

V. Nội dung và tiêu chuẩn học bổng hàng hải

(1) Miễn học phí và cung cấp ký túc xá miễn phí;

(2) Cung cấp chi phí sinh hoạt: Thạc sĩ: 3.000 RMB / tháng;

Tiến sĩ: 3.500 RMB / tháng;

(3) Bảo hiểm;

(iv) Chi phí đi lại tự túc

Lưu ý:

1. Sinh viên nhận học bổng hàng hải được yêu cầu thực hiện các thí nghiệm hoặc thực tập ngoài kế hoạch giảng dạy của trường các chi phí phát sinh  liên quan phải tự chi trả;

2. Chi phí sinh hoạt: Chi phí sinh hoạt học bổng được nhà trường chi trả thường xuyên hàng tháng kể từ ngày nhập học cho sinh viên nhận học bổng. Nếu bạn đăng ký trước ngày 15 (bao gồm cả ngày thứ 15), bạn sẽ được cấp lệ phí sinh hoạt học bổng đủ 1 tháng, nếu bạn đăng ký sau ngày 15, bạn sẽ chỉ được cấp nửa tháng. Học bổng sẽ  bị đình chỉ  đối với những người đã nghỉ học, bỏ học hoặc rời khỏi Trung Quốc. Các chi phí sinh hoạt học bổng hàng hải cho các ngày lễ theo quy định của trường được ban hành, các sinh viên học  không thể nhận được các chi phí sinh hoạt đúng hạn do nghỉ học, và có thể được cấp lại sau khi trở lại trường. Những sinh viên nghỉ phép và không đến trường báo danh, nghỉ học vì lý do không có sức khỏe hoặc vắng mặt ở trường, trong hơn một tháng, ngừng chi phí sinh hoạt  trong tháng;

3, Sinh viên do mang thai hoặc mắc các bệnh nghiêm trọng cần phải về nước điều trị, phải tự túc phí đi lại.

5. Bảo hiểm toàn diện học bổng hàng hải của chính phủ Trung Quốc cho sinh viên quốc tế tại Trung Quốc:Chủ yếu được sử dụng cho các chi phí phát sinh của sinh viên trong bệnh viện cho bệnh nghiêm trọng hoặc tai nạn cá nhân. Phí bảo hiểm được trả bởi trường nơi sinh viên nhận học bổng hàng hải hoặc cơ quan cứu hộ được chỉ định, và công ty bảo hiểm sẽ trả cho công ty bảo hiểm theo điều khoản bảo hiểm được quy định trước. Các công ty bảo hiểm không chấp nhận yêu cầu cá nhân.

IV, Quy trình Apply và thời gian nộp đơn

Ứng viên trong thời gian quy định nộp đơn đăng kí tới các trường, cơ quan có liên quan. Thời gian nộp đơn là từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 30 tháng 4 mỗi năm.

Xem thêm các thông tin hữu ích về học bổng du học Trung Quốc đang có tại chuyên mục: https://laizhongliuxue.com/tu-xin-hoc-bong-chinh-phu-trung-quoc/

VII, Tài liệu Apply

(1) “Đơn xin học bổng Đại dương của Chính phủ Trung Quốc” (điền bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh). Ứng viên phải điền và nộp thông tin đăng ký điện tử trực tuyến thông qua Hệ thống thông tin quản lý học bổng du học của chính phủ Trung Quốc, sau khi gửi thông tin, vui lòng in hệ thống tự động tạo mẫu đơn xin học bổng đại dương của chính phủ Trung Quốc; Địa chỉ trang web là http://www.csc.edu.cn/studyinchina hoặc http://www.campuschina.org, và mã đăng ký đăng ký trực tuyến là: Đại học Hạ Môn: 10384; Đại học Chiết Giang: 10335; Đại học China Ocean: 10423; Đại học Đồng Tế: 10247;

(2) Giấy chứng nhận công chứng Bằng tốt nghiệp học vấn cao nhất. Các văn bản bằng tiếng Trung và tiếng Anh phải có bản dịch tiếng Trung hoặc tiếng Anh có công chứng;

(3) Bảng điểm học tập. Các văn bản bằng tiếng Trung và tiếng Anh phải có bản dịch công chứng bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh;

(4) Kế hoạch học tập hoặc kế hoạch nghiên cứu. Ứng viên phải nộp một kế hoạch học tập hoặc nghiên cứu tại Trung Quốc viết bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh;

(5) Hai thư giới thiệu của 2 phó giáo sư tiến sĩ trở lên;

(6)Bản sao Giấy khám sức khỏe . Phải được điền bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung.

Các tài liệu ứng dụng trên không được hoàn trả cho dù bạn có chấp nhận hay không.

VIII. Được nhận học bổng Đại Dương

(1) Cơ quan quản lý biển nhà nước và các cơ sở đào tạo cùng thành lập một nhóm đánh giá, kết hợp thành tích học tập, kết quả nghiên cứu khoa học và ý kiến của các giảng viên, lựa chọn trong số các ứng viên, và cuối cùng xác định danh sách những người giành được học bổng hàng hải và công bố chúng;

(2) CSC sẽ gửi Thông báo tuyển sinh của những người nhận Học bổng Đại dương và Mẫu đơn xin Visa cho sinh viên nước ngoài học tập tại Trung Quốc (Mẫu JW201) cho chính các sinh viên thông qua trường tuyển sinh trước ngày 31 tháng 7 mỗi năm;

(3) Về nguyên tắc, người nhận học bổng hàng hải không được nộp đơn để thay đổi trường tuyển sinh, học chuyên ngành và thời gian học như được xác định trong Thông báo tuyển sinh.

IX. Đánh giá thường niên học bổng Ocean

(1) CSC sẽ tiến hành đánh giá toàn diện thành tích học tập, thái độ học tập, tham dự, thực hiện hành vi, khen thưởng và trừng phạt của sinh viên học bổng hàng hải theo các yêu cầu của Phương pháp đánh giá hàng năm của Học bổng Chính phủ Đại dương Trung Quốc..

(2) Những người đã vượt qua đánh giá Học bổng Đại dương đủ điều kiện để nhận Học bổng Đại dương cho năm học tiếp theo và tiếp tục học tập tại Trung Quốc. Những người không vượt qua đánh giá sẽ bị đình chỉ hoặc hủy bỏ cho học bổng hàng hải năm tới;

(3) Sinh viên đã bị đình chỉ học bổng Đại dương có thể tiếp tục học bằng chi phí của mình. Nếu bạn muốn khôi phục chứng chỉ Học bổng Đại dương, bạn có thể tham gia đánh giá Học bổng Đại dương hàng năm cho năm học tiếp theo. Sau khi vượt qua đánh giá, bạn cũng có thể đăng ký khôi phục chứng chỉ Học bổng Đại dương;

(4) Những người đã bị loại khỏi Học bổng Đại dương không thể đăng ký đủ điều kiện để tiếp tục Học bổng Đại dương. Để biết chi tiết, xin vui lòng tham khảo “Phương pháp đánh giá thường niên học bổng đại dương của chính phủ Trung Quốc”.

X. Thông tin liên lạc

(一)厦门大学

地址:中国福建省厦门大学招生办公室 邮编:361005

电话:+86-592-2184792 传真:+86-592-2180256

邮箱:admissions@xmu.edu.cn

网站:http://admissions.xmu.edu.cn

(二)浙江大学

地址:中国浙江省杭州市浙江大学玉泉校区 W-99 信箱国 际教育学院招生管理办公室

邮编:310027

电话:+86-571-87951717/3101/2848

传真:+86-571-87951755

邮箱:zjuyhh@zju.edu.cn

网站:http://iczu.zju.edu.cn

(三)中国海洋大学

地址:中国山东省青岛市香港东路 23 号中国海洋大学留 学生中心

邮编:266071

电话:+86-532-85901666 / 85901555

传真:+86-532-85901868

邮箱:iec@mail.ouc.edu.cn

网站:http://iec.ouc.edu.cn

(四)同济大学

地址:中国上海市四平路 1239 号同济大学留学生办公室 邮编:200092

电话:+86-21-65980380

传真:+86-21-65987933

邮箱 : fangxiaozhi@tongji.edu.cn

网站:http://www.tongji.edu.cn

(五)中国国家海洋局国际合作司

地址:中国北京市西城区复兴门外大街 1 号国家海洋局 国际合作司

邮编:100860

电话:+86-10-68048072 / 68048080

传真:+86-10-68048080

网站:http://www.soa.gov.cn

十一、Đơn vị Đào tạo liên hợp

(一)国家海洋局第一海洋研究所

国家海洋局第一海洋研究 所创建于 1958 年,是综合性的海洋研究所。主要研究领域为中国近海、大洋和极地海域 自然环境要素分布及变化规律。建所 50 年来,已逐步发展壮大成为国内外知名的海洋科研机构,取得一大批优秀科研成果,为海洋科学事业的发展和海洋经济建设做出了重要贡献。

可提供的硕士培养专业

物理海洋学、海洋化学、海洋生物学、海洋地质、环境科学、环境工程。

可提供的博士培养方向

物理海洋学、海洋生物学、海洋地质、环境工程、测绘(海洋测绘,大地测量学)。

联络信息

单位地址:中国山东省青岛市崂山区仙霞岭路 6 号,266061 联系电话:86-532-88967468

传真:86-532-88965544

邮 箱:bangongshi@fio.org.cn

网 站:www.fio.org.cn

(二)国家海洋局第二海洋研究所

国家海洋局第二海洋研究所创建于 1966 年,是一 所综合型公益性海洋研究机构,主要从事中国海、大洋和极地海洋环境与资源的科学研究与技术研发。多年来,紧紧围绕国际海洋科学前沿和国家需求,大力开展各项海洋科技活动,在海洋科技领域取得了丰硕成果,为国民经济建设、海洋科技发展做出了重要贡献。

可提供的硕士培养专业

物理海洋学、海洋化学、海洋生物学、海洋地质 、地球探测与信息技术以及港口、 海岸与近海工程。

可提供的博士培养方向

物理海洋学、海洋化学、海洋生物学、海洋地质 、地球探测与信息技术以及港口、海岸与近海工程。

联络信息

单位地址:中国浙江省杭州市西湖区保北路 36 号,310012 联系电话 / 传真:86-571-88080507

邮箱:hongls@sio.org.cn

网站:http://www.sio.org.cn

(三)国家海洋局第三海洋研究所

国家海洋局第三海洋研究所创建于 1959 年 , 为国家公益类综合型海洋科学 研究机构。主要从事海洋生物、生态、 海洋与大气化学、地质与地球物理、物 理海洋与海洋气象、遥感、声学、环境 与海域海岛管理等学科的研究与应用。

可提供的硕士培养专业

环境科学、海洋事务、海洋地质学、 海洋微生物学、深海生物学、海洋分子生物学、海洋生物技术、海洋浮游生物学、海洋 底栖生物学、海洋游泳生物学、海洋保护生态学、海洋生态毒理学、海洋生态评价与管 理、海洋化学、海洋环境化学、海洋生物地球化学、海洋食品科学、海洋生物材料科学、 放射化学、放射生态学。

可提供的博士培养方向

环境科学、海洋地质学、海洋微生物学、海洋生物学、海洋分子生物学、海岸带综 合管理、海洋生态毒理学、海洋浮游生态学、海洋保护生物学、海洋鱼类生态学、海洋 化学、海洋环境化学、海洋生物地球化学、海洋食品科学、海洋生物材料科学、放射生态学。

联络信息

单位地址:中国福建省厦门市大学路 178 号,361005

联系电话 / 传真:86-592-2086646

邮箱:hyssrsc@tio.org.cn

网站:www.tio.org.cn

(四)国家海洋环境预报中心

国家海洋环境预报中心是国家海洋局直属的事业单位,负责我国海洋环境预报、海洋灾害预报和警报的发布及业务管理,是物理海洋学和气象学硕士生学位点,与中国海洋大学、厦门大学 联合培养研究生,并设有博士后科研工作站。

可提供的硕士培养专业

物理海洋学、气象学

联络信息

单位地址:中国北京市海淀区大慧寺路 8 号,100081

联系电话 / 传真:86-10-62105671

邮箱:rsc85304@nmefc.gov.cn

网站:www.nmefc.gov.cn

(五)国家海洋技术中心

国家海洋技术中心创建于 1965 年,拥有水文气象观测、卫星海洋遥感、生态环境监测、水声测量、浮标工程、系统集成、船用甲板装备、 海洋可再生能源开发利用、海洋发展战略研究及 技术经济研究等十余个专业和技术方向。

可提供的硕士培养专业

目前中心有一个二级学科硕士培养专业为港口、海岸及近海工程,专业下设 6 个方向分别为海洋遥感技术、海洋观测技术、海洋光 学技术、海洋声学技术、计算机应用技术、机械设计及应用。

可提供的博士培养方向

海洋声学调查数据处理技术研究、水声测量技术研究、海域海岛使用权评估、分等定级等理论和方法研究以及海岛生态监测、评价、生态保护与修复技术研究。

联络信息

单位地址:中国天津市南开区芥园西道 219,300112

联系电话:86-22-27536919

传真:86-22-27367824

邮箱:notcsoa@126.com

网站:www.notc.gov.cn

Đừng quên dành tặng cho chúng mình 1 Like nếu bạn thấy bài viết hữu ích nhé ^^!

Bài viết đã được bảo vệ bản quyền bởi:

Content Protection By Dmca.com

Admin: Trần Ngọc Duy

Admin Hội Tự Apply học bổng Trung Quốc

Hội Tự Apply học bổng Trung Quốc

Group chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn tự Apply học bổng Trung Quốc

Yêu Tiếng Trung

Group chia sẻ kiến thức, cùng nhau học tập tiếng Trung Quốc

Để lại bình luận của bạn
Bình luận
Tên
Email