Danh sách 282 trường Đại học cấp học bổng CSC 2019

Danh sách 282 trường Đại học cấp học bổng CSC 2019

 

Danh sách 282 trường Đại học cấp học bổng CSC 2019 và Agency Number List dùng để Apply học bổng CSC

Các bạn dùng lệnh Ctrl + F trên trình duyệt web và nhập tên trường các bạn muốn tìm vào nhé!

Số thứ tự Tên trường Ký hiệu Mã số trường –Agency Numbers Địa chỉ web Tên Trường
           1 北京大学 PKU 10001 www.pku.edu.cn Đại học Bắc Kinh
           2 中国人民大学 RUC 10002 www.ruc.edu.cn Đại học Nhân dân Bắc Kinh
           3 清华大学 THU 10003 www.tsinghua.edu.cn Đại học Thanh Hoa
           4 北京交通大学 NJTU 10004 www.njtu.edu.cn Đại học Giao thông Bắc Kinh
           5 北京工业大学 BJUT 10005 www.bjut.edu.cn Đại học Công nghiệp Bắc Kinh
           6 北京航空航天大学 BUAA 10006 www.buaa.edu.cn Đại học Hàng không vũ trụ Bắc Kinh
           7 北京理工大学 BIT 10007 www.bit.edu.cn Đại học Bách khoa Băc Kinh
           8 北京科技大学 USTB 10008 www.ustb.edu.cn Đại học Khoa học kỹ thuật Bắc Kinh
           9 北方工业大 NCUT 10009 www.ncut.edu.cn Đại học Công nghiệp Miền Bắc
         10 北京化工大学 BUCT 10010 www.buct.edu.cn Đại học Công nghiệp Hóa chất Bắc Kinh
         11 北京工商大学 BTBU 10011 www.btbu.edu.cn Đại học Công thương Bắc Kinh
         12 北京邮电大学 BUPT 10013 https://www.bupt.edu.cn Đại học Bưu điện Bắc Kinh
         13 中国农业大学 CAU 10019 www.cau.edu.cn Đại học Nông nghiệp Trung Quốc
         14 中国农业科学院研究生院 GSAACS 82101 www.gscaas.net.cn Viện Thạc sĩ viện Khoa học NN TQ
         15 中国石油大学(北京) CUP 11414 www.cup.edu.cn Đại học Dầu mỏ Trung Quốc (BK)
         16 北京林业大学 BJFU 10022 www.bjfu.edu.cn Đại học Lâm nghiệp Bắc Kinh
         17 首都医科大学 CCMU 10025 www.ccmu.edu.cn Đại học Y Thủ Đô
         18 北京中医药大学 BUCM 10026 www.bucm.edu.cn Đại học Trung Y Dược Bắc Kinh
         19 北京师范大学 BNU 10027 www.bnu.edu.cn Đại học Sư phạm Bắc Kinh
         20 首都师范大学 CNU 10028 www.cnu.edu.cn Đại học Sư phạm Thủ Đô
         21 首都体育学院 CUPES 10029 www.cupes.edu.cn  Học viện Thể thao Thủ Đô
         22 北京外国语大学 BFSU 10030 https://www.bfsu.edu.cn Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh
         23 北京第二外国语学院 BISU 10031 www.bisu.edu.cn Học viện Ngoại ngữ số 2 Bắc Kinh
         24 北京电影学院 BFA 10050 www.bfa.edu.cn Học viện Điện ảnh Bắc Kinh
         25 北京语言大学 BLCU 10032 www.blcu.edu.cn Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh
         26 中国传媒大学 CUC 10033 www.cuc.edu.cn Đại học Truyền thông Trung Quốc
         27 中央财经大学 CUFE 10034 www.cufe.edu.cn Đại học Tài chính Trung ương
         28 对外经济贸易大学 UIBE 10036 www.uibe.edu.cn Đại học Kinh tế Thương mại TW
         29 首都经济贸易大学 CUEB 10038 www.cueb.edu.cn Đại học Kinh tế Thương mại Thủ Đô
         30 外交学院 CFAU 10040 www.cfau.edu.cn Học viện Ngoại giao
         31 北京体育大学 BSU 10043 www.bsu.edu.cn Đại học Thể thao Bắc Kinh
         32 中央音乐学院 CCOM 10045 www.ccom.edu.cn Học viện Âm nhạc TW
         33 中央戏剧学院 TCAD 10048 www.chntheatre.edu.cn Học viện Hí kịch TW
         34 中国科学院大学 UCAS 80001 www.ucas.ac.cn Đại học Viện khoa học Trung Quốc
         35 中国地质大学(北京) CUGB 11415 www.cugb.edu.cn Đại học Địa chất Trung Quốc (Bắc Kinh)
         36 中央民族大学 MUC 10052 www.muc.edu.cn Đại học Dân tộc TW
         37 中国政法大学 CUPL 10053 www.cupl.edu.cn Đại học Chính pháp Trung Quốc
         38 华北电力大学 NCEPU 10054 www.ncepu.edu.cn Đại học Điện lực Hoa Bắc
         39 南开大学 NKU 10055 www.nankai.edu.cn Đại học Nam Khai
         40 天津大学 TJU 10056 www.tju.edu.cn Đại học Thiên Tân
         41 天津科技大学 TUST 10057 www.tust.edu.cn Đại học Khoa học kĩ thuật Thiên Tân
         42 天津工业大学 TJPU 10058 www.tjpu.edu.cn Đại học Công nghiệp Thiên Tân
         43 天津理工大学 TJUT 10060 www.tjut.edu.cn Đại học Bách khoa Thiên Tân
         44 天津医科大学 TMU 10062 www.tijmu.edu.cn Đại học Y Thiên Tân
         45 天津中医药大学 TUTCM 10063 www.tjutcm.edu.cn Đại học Trung Y Dược Thiên Tân
         46 天津师范大学 TJNU 10065 www.tjnu.edu.cn Đại học Sư phạm Thiên Tân
         47 天津职业技术师范大学 TUTE 10066 www.tute.edu.cn Đại học Sư phạm kỹ thuật nghề Thiên Tân
         48 天津外国语大学 TFSU 10068 www.tjfsu.edu.cn Đại học Ngoại ngữ Thiên Tân
         49 河北大学 HBU 10075 www.hbu.edu.cn Đại học Hà Bắc
         50 河北经贸大学 HEUET www.heuet.edu.cn Đại học Thương Mại Hà Bắc
         51 河北工业大学 HEBUT 10080 www.hebut.edu.cn Đại học Công nghiệp Hà Bắc
         52 河北农业大学 HEBAU 10086 www.hebau.edu.cn Đại học Nông nghiệp Hà Bắc
         53 河北医科大学 HEBMU 10089 www.hebmu.edu.cn Đại học Y Hà Bắc
         54 河北师范大学 HEBTU 10094 www.hebtu.edu.cn Đại học Sư phạm Hà Bắc
         55 燕山大学 YSU 10216 www.ysu.edu.cn Đại học Yến Sơn
         56 内蒙古大学 IMU 10126 www.imu.edu.cn Đại học Nội Mông Cổ
         57 内蒙古工业大学 IMUT 10128 www.imut.edu.cn Đại học Công nghiệp Nội Mông Cổ
         58 内蒙古农业大学 IMAU 10129 www.imau.edu.cn Đại học Nông nghiệp Nội Mông Cổ
         59 内蒙古师范大学 IMNU 10135 www.imnu.edu.cn Đại học Sư phạm Nội Mông Cổ
         60 内蒙古民族大学 IMUN 10136 www.imun.edu.cn Đại học Dân tộc Nội Mông cổ
         61 辽宁大学 LNU 10140 www.lnu.edu.cn Đại học Liêu Ninh
         62 鞍山师范学院 ASNC 10169 www.asnc.edu.cn Đại học Sư phạm An Sơn
         63 大连理工大学 DLUT 10141 www.dlut.edu.cn Đại học Bách Khoa Đại Liên
         64 沈阳工业大学 SUT 10142 www.sut.edu.cn Đại học Công nghiệp Thẩm Dương
         65 沈阳航空航天大学 SAU 10143 www.sau.edu.cn Đại học Hàng không vũ trụ Thẩm Dương
         66 沈阳理工大学 SYLU 10144 www.sylu.edu.cn Đại học Bách khoa Thẩm Dương
         67 东北大学 NEU 10145 www.neu.edu.cn Đại học Đông Bắc
         68 辽宁科技大学 USTL 10146 www.ustl.edu.cn Đại học Khoa học kỹ thuật Liêu Ninh
         69 辽宁工程技术大学 LNTU 10147 www.lntu.edu.cn Đại học Công trình kỹ thuật Liêu Ninh
         70 辽宁石油化工大学 LNPU 10148 www.lnpu.edu.cn Đại học Công nghiệp hóa dầu Liêu Ninh
         71 大连交通大学 DJTU 10150 www.djtu.edu.cn Đại học Giao thông Đại Liên
         72 大连海事大学 DLMU 10151 www.dlmu.edu.cn Đại học Hàng hải Đại Liên
         73 大连工业大学 DLPU 10152 www.dlpu.edu.cn Đại học Công nghiệp Đại Liên
         74 沈阳建筑大学 SJZU 10153 www.sjzu.edu.cn Đại học Kiến trúc Thẩm Dương
         75 辽宁工业大学 LNIT 10154 www.lnit.edu.cn Đại học Công nghiệp Liêu Ninh
         76 中国医科大学 CMU 10159 www.cmu.edu.cn Đại học Y Trung Quốc
         77 锦州医科大学 LNMU 10160 www.lnmu.edu.cn Đại học Y Cẩm Châu
         78 大连医科大学 DMU 10161 www.dlmedu.edu.cn Đại học Y Đại Liên
         79 辽宁中医药大学 LUTCM 10162 www.lnutcm.edu.cn Đại học Trung Y Dược Liêu Ninh
         80 辽宁师范大学 LNNU 10165 www.lnnu.edu.cn Đại học Sư phạm Liêu Ninh
         81 沈阳师范大学 SYNU 10166 www.synu.edu.cn Đại học Sư phạm Thẩm Dương
         82 渤海大学 BHU 10167 www.bhu.edu.cn Đại học Bột Hải
         83 大连外国语大学 DLUFL 10172 www.dlufl.edu.cn Đại học Ngoại ngữ Đại Liên
         84 东北财经大学 DUFE 10173 www.dufe.edu.cn Đại học Tài chính kinh tế Đông Bắc
         85 吉林大学 JLU 10183 www.jlu.edu.cn Đại học Cát Lâm
         86 延边大学 YBU 10184 www.ybu.edu.cn Đại học Duyên Biên
         87 长春理工大学 CUST 10186 www.cust.edu.cn Đại học Bách khoa Trường Xuân
         88 东北电力大学 NEEPU 10188 www.neepu.edu.cn Đại học Điện lực Đông Bắc
         89 吉林农业大学 JLAU 10193 www.jlau.edu.cn Đại học Nông nghiệp Cát Lâm
         90 长春中医药大学 CCUCM 10199 www.ccucm.edu.cn Đại học Trung Y Dược Trường Xuân
         91 东北师范大学 NENU 10200 www.nenu.edu.cn Đại học Sư phạm Đông Bắc
         92 北华大学 BHU 10201 www.beihua.edu.cn Đại học Bắc Hoa
         93 吉林师范大学 JLNU 10203 www.jlnu.edu.cn Đại học Sư phạm Cát Lâm
         94 黑龙江大学 HLJU 10212 www.hlju.edu.cn Đại học Hắc Long Giang
         95 哈尔滨工业大学 HIT 10213 www.hit.edu.cn Đại học Công nghiệp Cáp Nhĩ Tân
         96 哈尔滨理工大学 HUST 10214 www.hrbust.edu.cn Đại học Bách khoa Cáp Nhĩ Tân
         97 哈尔滨工程大学 HRBEU 10217 www.hrbeu.edu.cn Đại học Công trình Cáp Nhĩ Tân
         98 齐齐哈尔大学 QQHRU 10221 www.qqhru.edu.cn Đại học Tề Tề Cáp Nhĩ
         99 佳木斯大学 JMSU 10222 www.jmsu.org Đại học Giai Mộc TW
       100 东北农业大学 NEAU 10224 www.neau.edu.cn Đại học Nông nghiệp Đông Bắc
       101 东北林业大学 NEFU 10225 www.nefu.edu.cn Đại học Lâm nghiệp Đông Bắc
       102 哈尔滨医科大学 HRBMU 10226 www.hrbmu.edu.cn Đại học Y Cáp Nhĩ Tân
       103 黑龙江中医药大学 HLJZY 10228 www.hljzy.org.cn Đại học Trung Y Dược Hắc Long Giang
       104 哈尔滨师范大学 HRBNU 10231 www.hrbnu.edu.cn Đại học Sư phạm Cáp Nhĩ Tân
       105 牡丹江师范学院 MDJNU 10233 www.mdjnu.com Học viện Sư phạm Mẫu Đơn Giang
       106 哈尔滨商业大学 HRBCU 10240 www.hrbcu.edu.cn Đại học Thương mại Cáp Nhĩ Tân
       107 复旦大学 FDU 10246 www.fudan.edu.cn Đại học Phúc Đán
       108 同济大学 TZJ 10247 www.tongji.edu.cn Đại học Đồng Tế
       109 上海交通大学 SJTU 10248 www.sjtu.edu.cn Đại học Giao thông Thượng Hải
       110 华东理工大学 ECUST 10251 www.ecust.edu.cn Đại học Bách khoa Hoa Đông
       111 上海理工大学 USST 10252 www.usst.edu.cn Đại học Bách khoa Thượng Hải
       112 上海海事大学 SHMTU 10254 www.shmtu.edu.cn Đại học Hàng hải Thượng Hải
       113 东华大学 DHU 10255 www.dhu.edu.cn Đại học Đông Hoa
       114 上海海洋大学 SHOU 10264 www.shou.edu.cn Đại học Hải Dương Thượng Hải
       115 上海中医药大学 SHUTCM 10268 www.shutcm.edu.cn Đại học Trung Y Dược Thượng Hải
       116 华东师范大学 ECNU 10269 www.ecnu.edu.cn Đại học Sư phạm Hoa Đông
       117 上海师范大学 SHNU 10270 www.shnu.edu.cn Đại học Sư phạm Thượng Hải
       118 上海外国语大学 SISU 10271 www.shisu.edu.cn Đại học Ngoại ngữ Thượng Hải
       119 上海体育学院 SUS 10277 www.sus.edu.cn Học viện Thể thao Thượng Hải
       120 上海财经大学 SUFE 10272 www.shufe.edu.cn Đại học Tài chính Kinh tế Thượng Hải
       121 上海对外经贸大学 SUIBE 10273 www.suibe.edu.cn Đại học Thương mại đối ngoại Thượng Hải
       122 华东政法大学 ECUPL 10276 www.ecupl.edu.cn Đại học Chính pháp Hoa Đông
       123 上海音乐学院 SHCM 10278 www.shcmusic.edu.cn Học viện Âm nhạc Thượng Hải
       124 上海大学 SHU 10280 www.shu.edu.cn Đại học Thượng Hải
       125 南京大学 NJU 10284 www.nju.edu.cn Đại học Nam Kinh
       126 苏州大学 SUDA 10285 www.suda.edu.cn Đại học Tô Châu
       127 东南大学 SEU 10286 www.seu.edu.cnS Đại học Đông Nam
       128 南京航空航天大学 NUAA 10287 www.nuaa.edu.cn Đại học Hàng không vũ trụ Nam Kinh
       129 南京理工大学 NJUST 10288 www.njust.edu.cn Đại học Bách khoa Nam Kinh
       130 中国矿业大学 CUMT 10290 www.cumt.edu.cn Đại học Khoáng nghiệp Trung Quốc
       131 河海大学 HHU 10294 www.hhu.edu.cn Đại học Hà Hải
       132 江南大学 JU 10295 www.jiangnan.edu.cn Đại học Giang Nam
       133 江苏大学 UJS 10299 www.ujs.edu.cn Đại học Giang Tô
       134 南京信息工程大学 NUIST 10300 www.nuist.edu.cn Đại học Công trình thông tin Nam Kinh
       135 南通大学 NTU 10304 www.ntu.edu.cn Đại học Nam Thông
       136 南京农业大学 NJAU 10307 www.njau.edu.cn Đại học Nông nghiệp Nam Kinh
       137 南京医科大学 NJMU 10312 www.njmu.edu.cn Đại học Y Nam Kinh
       138 南京中医药大学 NUTCM 10315 www.njutcm.edu.cn Đại học Trung Y Dược Nam Kinh
       139 中国药科大学 CPU 10316 www.cpu.edu.cn Đại học Dược Trung Quốc
       140 扬州大学 YZU 11117 www.yzu.edu.cn Đại học Dương Châu
       141 南京师范大学 NNU 10319 www.njnu.edu.cn Đại học Sư phạm Nam Kinh
       142 江苏师范大学 JNU 10320 www.jsnu.edu.cn Đại học Sư phạm Giang Tô
       143 南京艺术学院 NUA 10331 www.nua.edu.cn Học viện Nghệ thuật Nam Kinh
       144 苏州科技大学 USTS 10332 www.usts.edu.cn Đại học Khoa học kỹ thuật Tô Châu
       145 浙江大学 ZJU 10335 www.zju.edu.cn Đại học Chiết Giang
       146 浙江工业大学 ZJUT 10337 www.zjut.edu.cn Đại học Công nghiệp Chiết Giang
       147 浙江理工大学 ZSTU 10338 www.zstu.edu.cn Đại học Bách khoa Chiết Giang
       148 浙江海洋大学 ZJOU 10340 www.zjou.edu.cn Đại học Hải Dương Chiết Giang
       149 温州医科大学 WMU 10343 www.wmu.edu.cn Đại học Y Ôn Châu
       150 浙江师范大学 ZJNU 10345 www.zjnu.edu.cn Đại học Sư phạm Chiết Giang
       151 杭州师范大学 HZNU 10346 www.hznu.edu.cn Đại học Sư phạm Hàng Châu
       152 宁波大学 NBU 11646 www.nbu.edu.cn Đại học Ninh Ba
       153 宁波工程学院 NBUT (Mới) www.nbut.edu.cn Học viện Công trình Ninh Ba
       154 温州大学 WZU 10351 www.wzu.edu.cn Đại học Ôn Châu
       155 浙江工商大学 HZIC 10353 www.hzic.edu.cn Đại học Công Thương Chiết Giang
       156 浙江科技学院 ZUST (Mới) www.zust.edu.cn Học viện Khoa học kỹ thuật Chiết Giang
       157 中国美术学院 CAA 10355 www.caa.edu.cn Học viện Mỹ thuật Trung Quốc
       158 安徽大学 AHU 10357 www.ahu.edu.cn Đại học An Huy
       159 中国科学技术大学 USTC 10358 www.ustc.edu.cn Đại học Khoa học kỹ thuật Trung Quốc
       160 合肥工业大学 HFUT 10359 www.hfut.edu.cn Đại học Công nghiệp Hợp Phì
       161 安徽农业大学 AHAU 10364 www.ahau.edu.cn Đại học Nông nghiệp An Huy
       162 安徽医科大学 AHMU 10366 www.ahmu.edu.cn Đại học Y An Huy
       163 安徽师范大学 AHNU 10370 www.ahnu.edu.cn Đại học Sư phạm An Huy
       164 黄山学院 HSU 10375 www.hsu.edu.cn Học viện Hoàng Sơn
       165 合肥学院 HFUU (Mới) www.hfuu.edu.cn Học viện Hợp Phì
       166 厦门大学 XMU 10384 www.xmu.edu.cn Đại học Hạ Môn
       167 华侨大学 HQU 10385 www.hqu.edu.cn Đại học Hoa Kiều
       168 福州大学 FZU 10386 www.fzu.edu.cn Đại học Phúc Châu
       169 福建工程学院 FJUT 10388 www.fjut.edu.cn Học viện Công trình Phúc Kiến
       170 福建农林大学 FAFU 10389 www.fafu.edu.cn Đại học Nông Lâm Phúc Kiến
       171 福建医科大学 FJMU 10392 www.fjmu.edu.cn Đại học Y Phúc Kiến
       172 福建师范大学 FJNU 10394 www.fjnu.edu.cn Đại học Sư phạm Phúc Kiến
       173 武夷学院 WUYIU 10397 www.wuyiu.edu.cn Học viện Vũ Di
       174 厦门理工学院 XMUT 11062 www.xmut.edu.cn Học viện Bách Khoa Ninh Hạ
       175 南昌大学 NCU 10403 www.ncu.edu.cn Đại học Nam Xương
       176 南昌航空大学 NCHU 10406 www.nchu.edu.cn Đại học Hàng không Nam Xương
       177 景德镇陶瓷大学 JCI 10408 www.jci.edu.cn Đại học Gốm sứ Cảnh Đức Trấn
       178 江西农业大学 JXAU 10410 (Mới) www.jxau.edu.cn Đại học Nông nghiệp Giang Tây
       179 江西中医药大学 JXUTCM 10412 (Mới) www.jxutcm.edu.cn Đại học Trung Y Dược Giang Tây
       180 江西师范大学 JXNU 10414 www.jxnu.edu.cn Đại học Sư phạm Giang Tây
       181 赣南师范学院 GNNU 10418 www.gnnu.cn Học viện Sư phạm Cán Nam
       182 江西财经大学 JXUFE 10421 www.jxufe.edu.cn Đại học Tài chính Kinh tế Giang Tây
       183 山东大学 SDU 10422 www.sdu.edu.cn Đại học Sơn Đông
       184 中国海洋大学 OUC 10423 www.ouc.edu.cn Đại học Hải Dương Trung Quốc
       185 山东科技大学 SDUST 10424 www.sdust.edu.cn Đại học Khoa học kỹ thuật Sơn Đông
       186 中国石油大学(华东) UPC 10425 www.upc.edu.cn Đại học Dầu mỏ Trung Quốcv(Hoa Đông)
       187 青岛科技大学 QUST 10426 www.qust.edu.cn Đại học Khoa học kỹ thuật Thanh Đảo
       188 烟台大学 YTU (Mới) www.ytu.edu.cn Đại học Yên Đài
       189 济南大学 UJN 10427 www.ujn.edu.cn Đại học Tế Nam
       190 青岛大学 QDU (Mới) www.qdu.edu.cn Đại học Thanh Đảo
       191 山东理工大学 SDUT 10433 www.sdut.edu.cn Đại học Bách Khoa Sơn Đông
       192 山东师范大学 SDNU 10445 www.sdnu.edu.cn Đại học Sư phạm Sơn Đông
       193 鲁东大学 LDU 10451 www.ldu.edu.cn Đại học Lỗ Đông
       194 郑州大学 ZZU 10459 www.zzu.edu.cn Đại học Trịnh Châu
       195 河南工业大学 HAUT 10463 www.haut.edu.cn Đại học Công nghiệp Hà Nam
       196 河南中医药大学 HATCM 10471 www.hactcm.edu.cn Đại học Trung Y Dược Hà Nam
       197 河南大学 HENU 10475 www.henu.edu.cn Đại học Hà Nam
       198 武汉大学 WHU 10486 www.whu.edu.cn Đại học Vũ Hán
       199 华中科技大学 HUST 10487 www.hust.edu.cn Đại học Khoa học kỹ thuật Hoa Trung
       200 三峡大学 CTGU (Mới) www.ctgu.edu.cn Đại học Tam Điệp
       201 长江大学 YU 10489 www.yangtzeu.edu.cn Đại học Trường Giang
       202 中国地质大学(武汉) CUG 10491 www.cug.edu.cn Đại học Địa chất Trung Quốc (Vũ Hán)
       203 武汉纺织大学 WTU 10495 www.wtu.edu.cn Đại học Dệt may Vũ Hán
       204 武汉理工大学 WHUT 10497 www.whut.edu.cn Đại học Bách khoa Vũ Hán
       205 华中农业大学 HZAU 10504 www.hzau.edu.cn Đại học Nông nghiệp Hoa Trung
       206 湖北中医药大学 HBTCM 10507 (Mới) www.hbtcm.edu.cn Đại học Trung Y Dược Hồ Bắc
       207 华中师范大学 CCNU 10511 www.ccnu.edu.cn Đại học Sư phạm Hoa Trung
       208 湖北大学 HUBU 10512 www.hubu.edu.cn Đại học Hồ Bắc
       209 中南财经政法大学 ZUEL 10520 www.zuel.edu.cn Đại học Tài chính Chính pháp Trung Nam
       210 武汉体育学院 WHSU 10522 www.whsu.edu.cn Học viện Thể thao Vũ Hán
       211 湘潭大学 XTU 10530 www.xtu.edu.cn Đại học Tương Đàm
       212 湖南大学 HNU 10532 www.hnu.edu.cn Đại học Hồ Nam
       213 中南大学 CSU 10533 www.csu.edu.cn Đại học Trung Nam
       214 长沙理工大学 CSUST 10536 www.csust.edu.cn Đại học Bách khoa Trường Sa
       215 湖南师范大学 HUNNU 10542 www.hunnu.edu.cn Đại học Sư phạm Hồ Nam
       216 中山大学 SYSU 10558 www.sysu.edu.cn Đại học Trung Sơn
       217 暨南大学 JNU 10559 www.jnu.edu.cn Đại học Kỵ Nam
       218 广东外语外贸大学 GDUFS 11910 www.gdufs.edu.cn Đại học Ngoại ngữ ngoại thương Quảng Đông
       219 汕头大学 STU 10560 (Mới) www.stu.edu.cn Đại học Sán Đầu
       220 华南理工大学 SCUT 10561 www.scut.edu.cn Đại học Bách khoa Hoa Nam
       221 南方医科大学 SMU 12121 www.fimmu.com Đại học Y Phương Nam
       222 华南农业大学 SCAU 10564 (Mới) www.scau.edu.cn Đại học Nông nghiệp Hoa Nam
       223 广州医科大学 GZHMU 10570 www.gzhmu.edu.cn Đại học Y Quảng Châu
       224 广州中医药大学 GZUCM 10572 www.gzucm.edu.cn Đại học Trung Y Dược Quảng Châu
       225 华南师范大学 SCNU 10574 www.scnu.edu.cn Đại học Sư phạm Hoa Nam
       226 海南大学 HAINU 10589 www.hainu.edu.cn Đại học Hải Nam
       227 广西大学 GXU 10593 www.gxu.edu.cn Đại học Quảng Tây
       228 桂林电子科技大学 GLIET 10595 www.gliet.edu.cn Đại học Khoa học kỹ thuật Điện tử Quế Lâm
       229 广西医科大学 GXMU 10598 www.gxmu.edu.cn Đại học Y Quảng Tây
       230 广西师范大学 GXNU 10602 www.gxnu.edu.cn Đại học Sư phạm Quảng Tây
       231 广西师范学院 GXTC 10603 www.gxtc.edu.cn Học viện Sư phạm Quảng Tây
       232 广西民族大学 GXUN 10608 www.gxun.edu.cn Đại học Dân tộc Quảng Tây
       233 四川大学 SCU 10610 www.scu.edu.cn Đại học Tứ Xuyên
       234 重庆大学 CQU 10611 www.cqu.edu.cn Đại học Trùng Khánh
       235 西南交通大学 SWJTU 10613 www.swjtu.edu.cn Đại học Giao thông Tây Nam
       236 电子科技大学 UESTC 10614 www.uestc.edu.cn Đại học Khoa học kỹ thuật Điện tử
       237 重庆邮电大学 CQUPT 10617 www.cqupt.edu.cn Đại học Bưu điện Trùng Khánh
       238 重庆交通大学 CQJTU 10618 www.cqjtu.com Đại học Giao thông Trùng Khánh
       239 重庆医科大学 CQMU 10631 www.cqmu.edu.cn Đại học Y Trùng Khánh
       240 成都中医药大学 CDUTCM 10633 www.cdutcm.edu.cn Đại học Trung Y Dược Thành Đô
       241 西南大学 SWU 10635 www.swu.edu.cn Đại học Tây Nam
       242 重庆师范大学 CQNU 10637 www.cqnu.edu.cn Đại học Sư phạm Trùng Khánh
       243 四川外国语大学 SISU 10650 www.sisu.edu.cn Đại học Ngoại ngữ Tứ Xuyên
       244 西南财经大学 SWUFE 10651 www.swufe.edu.cn Đại học Tài chính Kinh tế Tây Nam
       245 西南政法大学 SWUPL 10652 www.swupl.edu.cn Đại học Chính pháp Tây Nam
       246 贵州大学 GZU 10657 www.gzu.edu.cn Đại học Quý Châu
       247 贵州师范大学 GZNU 10663 www.gznu.edu.cn Đại học Sư phạm Quý Châu
       248 贵州民族大学 GZMU 10672 www.gzmu.edu.cn Đại học Dân tộc Quý Châu
       249 云南大学 YNU 10673 www.ynu.edu.cn Đại học Vân Nam
       250 昆明理工大学 KMUST 10674 www.kmust.edu.cn Đại học Bách khoa Côn Minh
       251 云南农业大学 YNAU 10676 www.ynau.edu.cn Đại học Nông nghiệp Vân Nam
       252 昆明医科大学 KMMC 10678 www.kmmc.cn Đại học Y Côn Minh
       253 大理大学 DALI 10679 www.dali.edu.cn Đại học Đại Lý
       254 云南师范大学 YNNU 10681 www.ynnu.edu.cn Đại học Sư phạm Vân Nam
       255 云南财经大学 YNUFE 10689 www.ynufe.edu.cn Đại học Tài chính Kinh tế Vân Nam
       256 云南民族大学 YMU 10691 www.ymu.edu.cn Đại học Dân tộc Vân Nam
       257 西北大学 NWU 10697 www.nwu.edu.cn Đại học Tây Bắc
       258 西安交通大学 XJTU 10698 www.xjtu.edu.cn Đại học Giao thông Tây An
       259 西北工业大学 NWPU 10699 www.nwpu.edu.cn Đại học Công nghiệp Tây Bắc
       260 西安电子科技大学 XIDIAN 10701 www.xidian.edu.cn Đại học Khoa học kỹ thuật Điện tử Tây An
       261 西安石油大学 XAPI 10705 www.xapi.edu.cn Đại học Dầu mỏ Tây An
       262 长安大学 XAHU 10710 www.xahu.edu.cn Đại học Trường An
       263 西北农林科技大学 NWSUAF 10712 www.nwsuaf.edu.cn Đại học Khoa học kỹ thuật Nông lâm Tây Bắc
       264 陕西中医药大学 GATZS 10716 (Mới) www.gatzs.com.cn Đại học Trung Y Dược Thiểm Tây
       265 陕西师范大学 SNNU 10718 www.snnu.edu.cn Đại học Sư phạm Thiểm Tây
       266 西安外国语大学 XISU 10724 www.xisu.edu.cn Đại học Ngoại ngữ Thiểm Tây
       267 兰州大学 LZU 10730 www.lzu.edu.cn Đại học Lan Châu
       268 兰州理工大学 GSUT 10731 www.gsut.edu.cn Đại học Bách khoa Lan Châu
       269 兰州交通大学 LZJTU 10732 www.lzjtu.edu.cn Đại học Giao thông Lan Châu
       270 甘肃中医药大学 GSZY 10735 (Mới) www.gszy.edu.cn Đại học Trung Y Dược Cam Túc
       271 西北师范大学 NWNU 10736 www.nwnu.edu.cn Đại học Sư phạm Tây Bắc
       272 青海大学 QHU 10743 www.qhu.edu.cn Đại học Thanh Hải
       273 青海民族大学 QHMU 10748 (Mới) www.qhmu.edu.cn Đại học Dân tộc Thanh Hải
       274 宁夏大学 NXU 10749 www.nxu.edu.cn Đại học Ninh Hạ
       275 宁夏医科大学 NXMU 10752 www.nxmu.edu.cn Đại học Y Ninh Hạ
       276 新疆大学 XJU 10755 www.xju.edu.cn Đại học Tân Cương
       277 石河子大学 SHZU 10759 www.shzu.edu.cn Đại học Thạch Hà Tử
       278 新疆医科大学 XJMU 10760 www.xjmu.edu.cn Đại học Y Tân Cương
       279 新疆师范大学 XJNU 10762 www.xjnu.edu.cn Đại học Sư phạm Tân Cương
       280 山西中医药大学 SXTCM 10809 www.sxtcm.edu.cn Đại học Trung Y Dược Sơn Tây
       281 山西大学 SXU 10108 (Mới) www.sxu.edu.cn Đại học Sơn Tây
       282 太原理工大学 TYUT 10112 www.tyut.edu.cn Đại học Bách khoa Thái Nguyên

Đừng quên dành tặng cho chúng mình 1 Like nếu bạn thấy bài viết hữu ích nhé ^^!

Bài viết đã được bảo vệ bản quyền bởi:

Content Protection By Dmca.com

Admin: Trần Ngọc Duy

Admin Hội Tự Apply học bổng Trung Quốc

Hội Tự Apply học bổng Trung Quốc

Group chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn tự Apply học bổng Trung Quốc

Yêu Tiếng Trung

Group chia sẻ kiến thức, cùng nhau học tập tiếng Trung Quốc