BXH các trường đại học Trung Quốc ngành Tài Chính 2020

BXH các trường đại học Trung Quốc ngành Tài Chính 2020

BXH các trường đại học Trung Quốc ngành Tài chính 2020 sẽ giúp bạn chọn ra đâu là trường mạnh về ngành Tài chính, các trường nào thuộc hay không thuộc dự án 211 và 985 từ đó chọn ra trường phù hợp với bản thân. Cùng Laizhongliuxue khám phá các trường có thế mạnh về chuyên ngành này nhé.

Gợi ý: các trường mạnh về ngành Tài chính  nhưng không thuộc dự án 211 sẽ giúp các bạn dễ thở hơn trong quá trình xin học bổng và học tập đó nhé ^^!

Các bạn ấn Ctrl + F sau đó gõ tên trường (bằng tiếng trung) vào ô tìm kiếm để tìm thấy trường bạn muốn tìm nhé!

STTTên trườngKhu vựcChuyên ngànhLoại ĐHLoại ĐHThuộc
1北京大学北京金融学综合类普通本科211985一流大学建设高校
2中国人民大学北京金融学政法类普通本科211985一流大学建设高校
3北京交通大学北京金融学理工类普通本科211
4北京工业大学北京金融学理工类普通本科211
5北京航空航天大学北京金融学理工类普通本科211985一流大学建设高校
6北京工商大学北京金融学财经类普通本科 
7中国农业大学北京金融学农林类普通本科211985一流大学建设高校
8北京林业大学北京金融学农林类普通本科211
9北京师范大学北京金融学师范类普通本科211985一流大学建设高校
10北京外国语大学北京金融学语言类普通本科211
11北京第二外国语学院北京金融学语言类普通本科 
12北京语言大学北京金融学语言类普通本科 
13中央财经大学北京金融学财经类普通本科211
14对外经济贸易大学北京金融学财经类普通本科211
15北京物资学院北京金融学财经类普通本科 
16首都经济贸易大学北京金融学财经类普通本科 
17外交学院北京金融学其它普通本科 
18中央民族大学北京金融学民族类普通本科211985一流大学建设高校
19南开大学天津金融学综合类普通本科211985一流大学建设高校
20天津大学天津金融学理工类普通本科211985一流大学建设高校
21天津工业大学天津金融学理工类普通本科 
22天津职业技术师范大学天津金融学师范类普通本科 
23天津外国语大学天津金融学语言类普通本科 
24天津商业大学天津金融学财经类普通本科 
25天津财经大学天津金融学财经类普通本科 
26河北大学河北金融学综合类普通本科 
27河北地质大学河北金融学财经类普通本科 
28河北工业大学天津金融学理工类普通本科211
29华北理工大学河北金融学综合类普通本科 
30河北农业大学河北金融学农林类普通本科 
31石家庄铁道大学河北金融学理工类普通本科 
32山西大学山西金融学综合类普通本科 
33山西财经大学山西金融学财经类普通本科 
34内蒙古大学内蒙古金融学综合类普通本科211
35内蒙古科技大学内蒙古金融学综合类普通本科 
36内蒙古工业大学内蒙古金融学理工类普通本科 
37内蒙古农业大学内蒙古金融学农林类普通本科 
38内蒙古财经大学内蒙古金融学财经类普通本科 
39辽宁大学辽宁金融学综合类普通本科211
40大连理工大学辽宁金融学理工类普通本科211985一流大学建设高校
41沈阳工业大学辽宁金融学理工类普通本科 
42沈阳航空航天大学辽宁金融学理工类普通本科 
43沈阳理工大学辽宁金融学理工类普通本科 
44东北大学辽宁金融学理工类普通本科211985一流大学建设高校
45辽宁科技大学辽宁金融学理工类普通本科 
46辽宁工程技术大学辽宁金融学理工类普通本科 
47辽宁石油化工大学辽宁金融学理工类普通本科 
48沈阳化工大学辽宁金融学理工类普通本科 
49辽宁工业大学辽宁金融学理工类普通本科 
50沈阳农业大学辽宁金融学农林类普通本科 
51沈阳师范大学辽宁金融学师范类普通本科 
52渤海大学辽宁金融学综合类普通本科 
53大连外国语大学辽宁金融学语言类普通本科 
54东北财经大学辽宁金融学财经类普通本科 
55吉林大学吉林金融学综合类普通本科211985一流大学建设高校
56长春工业大学吉林金融学理工类普通本科 
57吉林农业大学吉林金融学农林类普通本科 
58东北师范大学吉林金融学师范类普通本科211
59吉林师范大学吉林金融学师范类普通本科 
60吉林财经大学吉林金融学财经类普通本科 
61黑龙江大学黑龙江金融学综合类普通本科 
62哈尔滨工业大学黑龙江金融学理工类普通本科211985一流大学建设高校
63哈尔滨理工大学黑龙江金融学理工类普通本科 
64哈尔滨工程大学黑龙江金融学理工类普通本科211
65黑龙江科技大学黑龙江金融学理工类普通本科 
66东北农业大学黑龙江金融学农林类普通本科211
67哈尔滨学院黑龙江金融学综合类普通本科 
68哈尔滨商业大学黑龙江金融学财经类普通本科 
69哈尔滨金融学院黑龙江金融学财经类普通本科 
70复旦大学上海金融学综合类普通本科211985一流大学建设高校
71同济大学上海金融学理工类普通本科211985一流大学建设高校
72上海交通大学上海金融学综合类普通本科211985一流大学建设高校
73华东理工大学上海金融学理工类普通本科211
74上海理工大学上海金融学理工类普通本科 
75上海海事大学上海金融学理工类普通本科 
76东华大学上海金融学理工类普通本科211
77上海海洋大学上海金融学农林类普通本科 
78华东师范大学上海金融学师范类普通本科211985一流大学建设高校
79上海师范大学上海金融学综合类普通本科 
80上海外国语大学上海金融学语言类普通本科211
81上海财经大学上海金融学财经类普通本科211
82上海对外经贸大学上海金融学财经类普通本科 
83华东政法大学上海金融学政法类普通本科 
84上海大学上海金融学综合类普通本科211
85南京大学江苏金融学综合类普通本科211985一流大学建设高校
86苏州大学江苏金融学综合类普通本科211
87东南大学江苏金融学综合类普通本科211985一流大学建设高校
88南京航空航天大学江苏金融学理工类普通本科211
89南京理工大学江苏金融学理工类普通本科211
90中国矿业大学江苏金融学综合类普通本科211
91南京工业大学江苏金融学理工类普通本科 
92常州大学江苏金融学理工类普通本科 
93江南大学江苏金融学综合类普通本科211
94江苏大学江苏金融学综合类普通本科 
95南京农业大学江苏金融学农林类普通本科211
96南京师范大学江苏金融学师范类普通本科211
97南京财经大学江苏金融学财经类普通本科 
98南京体育学院江苏金融学体育类普通本科 
99浙江大学浙江金融学综合类普通本科211985一流大学建设高校
100杭州电子科技大学浙江金融学理工类普通本科 
101浙江工业大学浙江金融学理工类普通本科 
102浙江理工大学浙江金融学理工类普通本科 
103浙江师范大学浙江金融学师范类普通本科 
104浙江工商大学浙江金融学财经类普通本科 
105嘉兴学院浙江金融学综合类普通本科 
106安徽大学安徽金融学综合类普通本科211
107中国科学技术大学安徽金融学理工类普通本科211985一流大学建设高校
108安徽工业大学安徽金融学理工类普通本科 
109安徽理工大学安徽金融学理工类普通本科 
110安徽农业大学安徽金融学农林类普通本科 
111淮北师范大学安徽金融学综合类普通本科 
112安徽财经大学安徽金融学财经类普通本科 
113铜陵学院安徽金融学财经类普通本科 
114厦门大学福建金融学综合类普通本科211985一流大学建设高校
115华侨大学福建金融学综合类普通本科 
116福州大学福建金融学理工类普通本科211
117福建农林大学福建金融学农林类普通本科 
118集美大学福建金融学综合类普通本科 
119福建师范大学福建金融学师范类普通本科 
120闽江学院福建金融学理工类普通本科 
121南昌大学江西金融学综合类普通本科211
122华东交通大学江西金融学理工类普通本科 
123江西理工大学江西金融学理工类普通本科 
124江西农业大学江西金融学农林类普通本科 
125江西师范大学江西金融学师范类普通本科 
126赣南师范大学江西金融学师范类普通本科 
127江西财经大学江西金融学财经类普通本科 
128山东大学山东金融学综合类普通本科211985一流大学建设高校
129中国海洋大学山东金融学综合类普通本科211985一流大学建设高校
130山东科技大学山东金融学理工类普通本科 
131济南大学山东金融学综合类普通本科 
132齐鲁工业大学山东金融学理工类普通本科 
133山东理工大学山东金融学理工类普通本科 
134山东农业大学山东金融学农林类普通本科 
135山东师范大学山东金融学师范类普通本科 
136山东财经大学山东金融学财经类普通本科 
137郑州大学河南金融学综合类普通本科211一流大学建设高校
138河南理工大学河南金融学理工类普通本科 
139河南工业大学河南金融学理工类普通本科 
140河南科技大学河南金融学综合类普通本科 
141中原工学院河南金融学理工类普通本科 
142河南大学河南金融学综合类普通本科 
143信阳师范学院河南金融学师范类普通本科 
144安阳师范学院河南金融学师范类普通本科 
145河南财经政法大学河南金融学财经类普通本科 
146郑州航空工业管理学院河南金融学财经类普通本科 
147武汉大学湖北金融学综合类普通本科211985一流大学建设高校
148华中科技大学湖北金融学理工类普通本科211985一流大学建设高校
149长江大学湖北金融学综合类普通本科 
150武汉纺织大学湖北金融学理工类普通本科 
151武汉轻工大学湖北金融学理工类普通本科 
152武汉理工大学湖北金融学理工类普通本科211
153湖北工业大学湖北金融学理工类普通本科 
154湖北大学湖北金融学综合类普通本科 
155中南财经政法大学湖北金融学财经类普通本科211
156中南民族大学湖北金融学民族类普通本科 
157湘潭大学湖南金融学综合类普通本科 
158湖南大学湖南金融学综合类普通本科211985一流大学建设高校
159中南大学湖南金融学综合类普通本科211985一流大学建设高校
160长沙理工大学湖南金融学理工类普通本科 
161湖南农业大学湖南金融学农林类普通本科 
162中南林业科技大学湖南金融学农林类普通本科 
163湖南师范大学湖南金融学师范类普通本科211
164湖南商学院湖南金融学财经类普通本科 
165中山大学广东金融学综合类普通本科211985一流大学建设高校
166暨南大学广东金融学综合类普通本科211
167汕头大学广东金融学其它普通本科 
168华南理工大学广东金融学理工类普通本科211985一流大学建设高校
169华南农业大学广东金融学综合类普通本科 
170华南师范大学广东金融学综合类普通本科211
171广东技术师范学院广东金融学师范类普通本科 
172海南大学海南金融学综合类普通本科211
173深圳大学广东金融学综合类普通本科 
174广东财经大学广东金融学财经类普通本科 
175广西大学广西金融学综合类普通本科211
176广西科技大学广西金融学综合类普通本科 
177广西师范大学广西金融学师范类普通本科 
178广西民族大学广西金融学民族类普通本科 
179四川大学四川金融学综合类普通本科211985一流大学建设高校
180重庆大学重庆金融学综合类普通本科211985一流大学建设高校
181西南交通大学四川金融学理工类普通本科211
182电子科技大学四川金融学理工类普通本科211985一流大学建设高校
183四川农业大学四川金融学农林类普通本科211
184西南大学重庆金融学综合类普通本科211
185四川外国语大学重庆金融学语言类普通本科 
186西南财经大学四川金融学财经类普通本科211
187西南政法大学重庆金融学政法类普通本科 
188西南民族大学四川金融学民族类普通本科 
189贵州大学贵州金融学综合类普通本科211
190贵州财经大学贵州金融学财经类普通本科 
191贵州民族大学贵州金融学民族类普通本科 
192云南大学云南金融学综合类普通本科211一流大学建设高校
193昆明理工大学云南金融学理工类普通本科 
194云南师范大学云南金融学师范类普通本科 
195云南财经大学云南金融学财经类普通本科 
196西藏大学西藏金融学综合类普通本科211
197西藏民族大学西藏金融学民族类普通本科 
198西北大学陕西金融学综合类普通本科211
199西安交通大学陕西金融学综合类普通本科211985一流大学建设高校
200西安理工大学陕西金融学理工类普通本科 
201西安电子科技大学陕西金融学理工类普通本科211
202西安石油大学陕西金融学理工类普通本科 
203西北农林科技大学陕西金融学农林类普通本科211985一流大学建设高校
204陕西师范大学陕西金融学师范类普通本科211
205延安大学陕西金融学综合类普通本科 
206西安外国语大学陕西金融学语言类普通本科 
207西北政法大学陕西金融学政法类普通本科 
208兰州大学甘肃金融学综合类普通本科211985一流大学建设高校
209兰州理工大学甘肃金融学综合类普通本科 
210甘肃农业大学甘肃金融学农林类普通本科 
211西北师范大学甘肃金融学师范类普通本科 
212兰州财经大学甘肃金融学综合类普通本科 
213西北民族大学甘肃金融学综合类普通本科 
214青海大学青海金融学综合类普通本科211
215青海师范大学青海金融学师范类普通本科 
216新疆大学新疆金融学综合类普通本科211一流大学建设高校
217石河子大学新疆金融学综合类普通本科211
218新疆财经大学新疆金融学财经类普通本科 
219广东白云学院广东金融学综合类普通本科 
220辽宁对外经贸学院辽宁金融学财经类普通本科 
221上海工程技术大学上海金融学理工类普通本科 
222天津天狮学院天津金融学综合类普通本科 
223浙江万里学院浙江金融学理工类普通本科 
224吉林华桥外国语学院吉林金融学语言类普通本科 
225沈阳大学辽宁金融学综合类普通本科 
226上海立信会计金融学院上海金融学财经类普通本科 
227金陵科技学院江苏金融学理工类普通本科 
228合肥学院安徽金融学综合类普通本科 
229青岛大学山东金融学综合类普通本科 
230江汉大学湖北金融学综合类普通本科 
231三峡大学湖北金融学综合类普通本科 
232广州大学广东金融学综合类普通本科 
233广州航海学院广东金融学理工类普通本科 
234扬州大学江苏金融学综合类普通本科 
235中华女子学院北京金融学语言类普通本科 
236大连大学辽宁金融学综合类普通本科 
237吉林工商学院吉林金融学财经类普通本科 
238南京审计大学江苏金融学财经类普通本科 
239五邑大学广东金融学综合类普通本科 
240楚雄师范学院云南金融学师范类普通本科 
241北方民族大学宁夏金融学民族类普通本科 
242北京联合大学北京金融学理工类普通本科 
243北京城市学院北京金融学综合类普通本科 
244河北金融学院河北金融学财经类普通本科 
245黑龙江东方学院黑龙江金融学综合类普通本科 
246江苏理工学院江苏金融学理工类普通本科 
247浙江财经大学浙江金融学财经类普通本科 
248山东交通学院山东金融学理工类普通本科 
249湖南财政经济学院湖南金融学财经类普通本科 
250广东金融学院广东金融学财经类普通本科 
251电子科技大学中山学院广东金融学综合类独立学院 
252广西财经学院广西金融学财经类普通本科 
253西安财经学院陕西金融学财经类普通本科 
254湖北经济学院湖北金融学财经类普通本科 
255淮海工学院江苏金融学理工类普通本科 
256宁波大学浙江金融学综合类普通本科 
257南阳理工学院河南金融学理工类普通本科 
258海南师范大学海南金融学师范类普通本科 
259重庆理工大学重庆金融学理工类普通本科 
260山东工商学院山东金融学财经类普通本科 
261长春大学吉林金融学综合类普通本科 
262防灾科技学院河北金融学理工类普通本科 
263辽东学院辽宁金融学综合类普通本科 
264仰恩大学福建金融学财经类普通本科 
265武汉东湖学院湖北金融学综合类普通本科 
266重庆工商大学重庆金融学财经类普通本科 
267河北经贸大学河北金融学财经类普通本科 
268上海杉达学院上海金融学财经类普通本科 
269黄河科技学院河南金融学理工类普通本科 
270九江学院江西金融学综合类普通本科 
271广东外语外贸大学广东金融学语言类普通本科 
272佛山科学技术学院广东金融学综合类普通本科 
273上海商学院上海金融学财经类普通本科 
274湖南涉外经济学院湖南金融学综合类普通本科 
275武昌首义学院湖北金融学理工类独立学院 
276湘潭大学兴湘学院湖南金融学综合类独立学院 
277广东外语外贸大学南国商学院广东金融学财经类独立学院 
278湖南商学院北津学院湖南金融学财经类独立学院 
279湖南师范大学树达学院湖南金融学师范类独立学院 
280湖南农业大学东方科技学院湖南金融学农林类独立学院 
281中南林业科技大学涉外学院湖南金融学综合类独立学院 
282闽南理工学院福建金融学理工类普通本科 
283西安欧亚学院陕西金融学综合类普通本科 
284福建农林大学东方学院福建金融学其它独立学院 
285浙江大学城市学院浙江金融学理工类独立学院 
286浙江大学宁波理工学院浙江金融学理工类独立学院 
287北京师范大学珠海分校广东金融学其它独立学院 
288沈阳工学院辽宁金融学理工类普通本科 
289大连财经学院辽宁金融学财经类独立学院 
290沈阳城市学院辽宁金融学综合类普通本科 
291湖北大学知行学院湖北金融学理工类独立学院 
292三峡大学科技学院湖北金融学理工类独立学院 
293江汉大学文理学院湖北金融学综合类独立学院 
294湖北工业大学工程技术学院湖北金融学理工类独立学院 
295武汉工商学院湖北金融学综合类普通本科 
296长江大学文理学院湖北金融学理工类独立学院 
297湖北商贸学院湖北金融学财经类独立学院 
298湖北经济学院法商学院湖北金融学财经类独立学院 
299文华学院湖北金融学理工类普通本科 
300浙江师范大学行知学院浙江金融学综合类独立学院

Đừng quên dành tặng cho chúng mình 1 Like nếu bạn thấy bài viết hữu ích nhé ^^!

Bài viết đã được bảo vệ bản quyền bởi:

Content Protection By Dmca.com

Admin: Trần Ngọc Duy

Admin Hội Tự Apply học bổng Trung Quốc

Hội Tự Apply học bổng Trung Quốc

Group chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn tự Apply học bổng Trung Quốc

Yêu Tiếng Trung

Group chia sẻ kiến thức, cùng nhau học tập tiếng Trung Quốc

Để lại bình luận của bạn
Bình luận
Tên
Email