BXH các trường Đại học Trung Quốc ngành Kinh tế 2020

BXH các trường Đại học Trung Quốc ngành Kinh tế 2020

 

BXH các trường Đại học Trung Quốc ngành Kinh tế 2020

BXH các trường đại học Trung Quốc ngành Kinh tế 2020 sẽ giúp bạn chọn ra đâu là trường mạnh về ngành Kinh tế, các trường nào thuộc hay không thuộc dự án 211 và 985 từ đó chọn ra trường phù hợp với bản thân. Cùng Laizhongliuxue tìm hiểu về các trường này nhé.

Gợi ý: các trường mạnh về ngành Kinh tế  nhưng không thuộc dự án 211 sẽ giúp các bạn dễ thở hơn trong quá trình xin học bổng và học tập đó nhé ^^!

Các bạn ấn Ctrl + F sau đó gõ tên trường (bằng tiếng trung) vào ô tìm kiếm để tìm thấy trường bạn muốn tìm nhé!

 

STTTên trườngKhu vựcNgànhLoại trườngLoại trườngThuộc
1北京大学北京经济学综合类普通本科211985一流大学建设高校
2中国人民大学北京经济学政法类普通本科211985一流大学建设高校
3清华大学北京经济学理工类普通本科211985一流大学建设高校
4北京交通大学北京经济学理工类普通本科211
5北京航空航天大学北京经济学理工类普通本科211985一流大学建设高校
6北京理工大学北京经济学理工类普通本科211985一流大学建设高校
7北京工商大学北京经济学财经类普通本科 
8北京邮电大学北京经济学理工类普通本科211
9北京师范大学北京经济学师范类普通本科211985一流大学建设高校
10中国传媒大学北京经济学艺术类普通本科211
11中央财经大学北京经济学财经类普通本科211
12对外经济贸易大学北京经济学财经类普通本科211
13北京物资学院北京经济学财经类普通本科 
14首都经济贸易大学北京经济学财经类普通本科 
15中央民族大学北京经济学民族类普通本科211985一流大学建设高校
16中国政法大学北京经济学政法类普通本科211
17南开大学天津经济学综合类普通本科211985一流大学建设高校
18天津工业大学天津经济学理工类普通本科 
19天津师范大学天津经济学师范类普通本科 
20天津外国语大学天津经济学语言类普通本科 
21天津商业大学天津经济学财经类普通本科 
22天津财经大学天津经济学财经类普通本科 
23河北大学河北经济学综合类普通本科 
24河北工程大学河北经济学理工类普通本科 
25河北地质大学河北经济学财经类普通本科 
26华北水利水电大学河南经济学理工类普通本科 
27河北工业大学天津经济学理工类普通本科211
28河北农业大学河北经济学农林类普通本科 
29河北师范大学河北经济学师范类普通本科 
30山西大学山西经济学综合类普通本科 
31太原科技大学山西经济学理工类普通本科 
32中北大学山西经济学理工类普通本科 
33山西师范大学山西经济学师范类普通本科 
34太原师范学院山西经济学师范类普通本科 
35晋中学院山西经济学综合类普通本科 
36长治学院山西经济学综合类普通本科 
37山西财经大学山西经济学财经类普通本科 
38内蒙古大学内蒙古经济学综合类普通本科211
39内蒙古农业大学内蒙古经济学农林类普通本科 
40内蒙古师范大学内蒙古经济学师范类普通本科 
41内蒙古民族大学内蒙古经济学综合类普通本科 
42内蒙古财经大学内蒙古经济学财经类普通本科 
43辽宁大学辽宁经济学综合类普通本科211
44大连理工大学辽宁经济学理工类普通本科211985一流大学建设高校
45沈阳工业大学辽宁经济学理工类普通本科 
46沈阳理工大学辽宁经济学理工类普通本科 
47东北大学辽宁经济学理工类普通本科211985一流大学建设高校
48辽宁工程技术大学辽宁经济学理工类普通本科 
49大连交通大学辽宁经济学理工类普通本科 
50大连海事大学辽宁经济学理工类普通本科211
51辽宁工业大学辽宁经济学理工类普通本科 
52大连海洋大学辽宁经济学农林类普通本科 
53沈阳师范大学辽宁经济学师范类普通本科 
54渤海大学辽宁经济学综合类普通本科 
55大连外国语大学辽宁经济学语言类普通本科 
56东北财经大学辽宁经济学财经类普通本科 
57吉林大学吉林经济学综合类普通本科211985一流大学建设高校
58延边大学吉林经济学综合类普通本科211
59长春理工大学吉林经济学理工类普通本科 
60东北师范大学吉林经济学师范类普通本科211
61吉林财经大学吉林经济学财经类普通本科 
62黑龙江大学黑龙江经济学综合类普通本科 
63哈尔滨工业大学黑龙江经济学理工类普通本科211985一流大学建设高校
64哈尔滨理工大学黑龙江经济学理工类普通本科 
65燕山大学河北经济学理工类普通本科 
66哈尔滨工程大学黑龙江经济学理工类普通本科211
67黑龙江科技大学黑龙江经济学理工类普通本科 
68东北石油大学黑龙江经济学理工类普通本科 
69哈尔滨师范大学黑龙江经济学师范类普通本科 
70牡丹江师范学院黑龙江经济学师范类普通本科 
71哈尔滨商业大学黑龙江经济学财经类普通本科 
72哈尔滨金融学院黑龙江经济学财经类普通本科 
73复旦大学上海经济学综合类普通本科211985一流大学建设高校
74上海交通大学上海经济学综合类普通本科211985一流大学建设高校
75华东理工大学上海经济学理工类普通本科211
76上海海事大学上海经济学理工类普通本科 
77上海电力学院上海经济学理工类普通本科 
78华东师范大学上海经济学师范类普通本科211985一流大学建设高校
79上海师范大学上海经济学综合类普通本科 
80上海财经大学上海经济学财经类普通本科211
81上海对外经贸大学上海经济学财经类普通本科 
82华东政法大学上海经济学政法类普通本科 
83上海大学上海经济学综合类普通本科211
84南京大学江苏经济学综合类普通本科211985一流大学建设高校
85苏州大学江苏经济学综合类普通本科211
86东南大学江苏经济学综合类普通本科211985一流大学建设高校
87南京理工大学江苏经济学理工类普通本科211
88江苏科技大学江苏经济学理工类普通本科 
89南京邮电大学江苏经济学理工类普通本科 
90中国药科大学江苏经济学医药类普通本科211
91南京师范大学江苏经济学师范类普通本科211
92江苏师范大学江苏经济学师范类普通本科 
93淮阴师范学院江苏经济学师范类普通本科 
94盐城师范学院江苏经济学师范类普通本科 
95南京财经大学江苏经济学财经类普通本科 
96浙江大学浙江经济学综合类普通本科211985一流大学建设高校
97杭州电子科技大学浙江经济学理工类普通本科 
98浙江理工大学浙江经济学理工类普通本科 
99浙江海洋大学浙江经济学农林类普通本科 
100杭州师范大学浙江经济学师范类普通本科 
101温州大学浙江经济学综合类普通本科 
102浙江工商大学浙江经济学财经类普通本科 
103嘉兴学院浙江经济学综合类普通本科 
104安徽大学安徽经济学综合类普通本科211
105合肥工业大学安徽经济学理工类普通本科211
106安徽工业大学安徽经济学理工类普通本科 
107安徽农业大学安徽经济学农林类普通本科 
108安徽师范大学安徽经济学师范类普通本科 
109阜阳师范学院安徽经济学师范类普通本科 
110淮北师范大学安徽经济学综合类普通本科 
111黄山学院安徽经济学综合类普通本科 
112安徽财经大学安徽经济学财经类普通本科 
113铜陵学院安徽经济学财经类普通本科 
114厦门大学福建经济学综合类普通本科211985一流大学建设高校
115华侨大学福建经济学综合类普通本科 
116福州大学福建经济学理工类普通本科211
117集美大学福建经济学综合类普通本科 
118福建师范大学福建经济学师范类普通本科 
119泉州师范学院福建经济学师范类普通本科 
120闽南师范大学福建经济学师范类普通本科 
121南昌大学江西经济学综合类普通本科211
122华东交通大学江西经济学理工类普通本科 
123南昌航空大学江西经济学理工类普通本科 
124江西农业大学江西经济学农林类普通本科 
125江西师范大学江西经济学师范类普通本科 
126宜春学院江西经济学综合类普通本科 
127井冈山大学江西经济学综合类普通本科 
128江西财经大学江西经济学财经类普通本科 
129山东大学山东经济学综合类普通本科211985一流大学建设高校
130中国海洋大学山东经济学综合类普通本科211985一流大学建设高校
131济南大学山东经济学综合类普通本科 
132青岛理工大学山东经济学理工类普通本科 
133山东理工大学山东经济学理工类普通本科 
134山东农业大学山东经济学农林类普通本科 
135山东师范大学山东经济学师范类普通本科 
136曲阜师范大学山东经济学师范类普通本科 
137聊城大学山东经济学综合类普通本科 
138鲁东大学山东经济学综合类普通本科 
139济宁学院山东经济学综合类普通本科 
140菏泽学院山东经济学综合类普通本科 
141山东财经大学山东经济学财经类普通本科 
142郑州大学河南经济学综合类普通本科211一流大学建设高校
143郑州轻工业学院河南经济学理工类普通本科 
144河南工业大学河南经济学理工类普通本科 
145河南科技大学河南经济学综合类普通本科 
146河南农业大学河南经济学农林类普通本科 
147河南大学河南经济学综合类普通本科 
148河南师范大学河南经济学师范类普通本科 
149信阳师范学院河南经济学师范类普通本科 
150许昌学院河南经济学理工类普通本科 
151商丘师范学院河南经济学师范类普通本科 
152河南财经政法大学河南经济学财经类普通本科 
153郑州航空工业管理学院河南经济学财经类普通本科 
154武汉大学湖北经济学综合类普通本科211985一流大学建设高校
155华中科技大学湖北经济学理工类普通本科211985一流大学建设高校
156长江大学湖北经济学综合类普通本科 
157武汉工程大学湖北经济学理工类普通本科 
158武汉理工大学湖北经济学理工类普通本科211
159华中农业大学湖北经济学农林类普通本科211
160华中师范大学湖北经济学师范类普通本科211
161湖北大学湖北经济学综合类普通本科 
162湖北师范大学湖北经济学师范类普通本科 
163中南财经政法大学湖北经济学财经类普通本科211
164武汉体育学院湖北经济学体育类普通本科 
165中南民族大学湖北经济学民族类普通本科 
166湖北工程学院湖北经济学综合类普通本科 
167湘潭大学湖南经济学综合类普通本科 
168吉首大学湖南经济学综合类普通本科 
169湖南大学湖南经济学综合类普通本科211985一流大学建设高校
170湖南科技大学湖南经济学综合类普通本科 
171湖南农业大学湖南经济学农林类普通本科 
172湖南师范大学湖南经济学师范类普通本科211
173衡阳师范学院湖南经济学师范类普通本科 
174湖南商学院湖南经济学财经类普通本科 
175南华大学湖南经济学综合类普通本科 
176中山大学广东经济学综合类普通本科211985一流大学建设高校
177暨南大学广东经济学综合类普通本科211
178华南理工大学广东经济学理工类普通本科211985一流大学建设高校
179华南农业大学广东经济学综合类普通本科 
180广东海洋大学广东经济学农林类普通本科 
181广东药科大学广东经济学医药类普通本科 
182华南师范大学广东经济学综合类普通本科211
183韩山师范学院广东经济学师范类普通本科 
184广州体育学院广东经济学体育类普通本科 
185深圳大学广东经济学综合类普通本科 
186广东财经大学广东经济学财经类普通本科 
187广西大学广西经济学综合类普通本科211
188广西科技大学广西经济学综合类普通本科 
189广西师范大学广西经济学师范类普通本科 
190玉林师范学院广西经济学师范类普通本科 
191四川大学四川经济学综合类普通本科211985一流大学建设高校
192重庆大学重庆经济学综合类普通本科211985一流大学建设高校
193西南交通大学四川经济学理工类普通本科211
194西南石油大学四川经济学理工类普通本科 
195成都理工大学四川经济学理工类普通本科 
196重庆邮电大学重庆经济学理工类普通本科 
197重庆交通大学重庆经济学理工类普通本科 
198西南科技大学四川经济学理工类普通本科 
199西华大学四川经济学综合类普通本科 
200四川农业大学四川经济学农林类普通本科211
201西南大学重庆经济学综合类普通本科211
202四川师范大学四川经济学师范类普通本科 
203重庆师范大学重庆经济学师范类普通本科 
204西华师范大学四川经济学师范类普通本科 
205内江师范学院四川经济学师范类普通本科 
206重庆三峡学院重庆经济学综合类普通本科 
207西南财经大学四川经济学财经类普通本科211
208成都体育学院四川经济学体育类普通本科 
209西南民族大学四川经济学民族类普通本科 
210贵州大学贵州经济学综合类普通本科211
211贵州师范大学贵州经济学师范类普通本科 
212贵州工程应用技术学院贵州经济学综合类普通本科 
213凯里学院贵州经济学师范类普通本科 
214黔南民族师范学院贵州经济学师范类普通本科 
215贵州财经大学贵州经济学财经类普通本科 
216贵州民族大学贵州经济学民族类普通本科 
217云南大学云南经济学综合类普通本科211一流大学建设高校
218云南农业大学云南经济学农林类普通本科 
219西南林业大学云南经济学农林类普通本科 
220大理大学云南经济学综合类普通本科 
221云南师范大学云南经济学师范类普通本科 
222曲靖师范学院云南经济学师范类普通本科 
223红河学院云南经济学综合类普通本科 
224云南财经大学云南经济学财经类普通本科 
225云南民族大学云南经济学民族类普通本科 
226西藏大学西藏经济学综合类普通本科211
227西北大学陕西经济学综合类普通本科211
228西安交通大学陕西经济学综合类普通本科211985一流大学建设高校
229西安理工大学陕西经济学理工类普通本科 
230西安工业大学陕西经济学理工类普通本科 
231西北农林科技大学陕西经济学农林类普通本科211985一流大学建设高校
232陕西师范大学陕西经济学师范类普通本科211
233延安大学陕西经济学综合类普通本科 
234陕西理工大学陕西经济学理工类普通本科 
235宝鸡文理学院陕西经济学师范类普通本科 
236咸阳师范学院陕西经济学师范类普通本科 
237渭南师范学院陕西经济学师范类普通本科 
238西安外国语大学陕西经济学语言类普通本科 
239西北政法大学陕西经济学政法类普通本科 
240西安体育学院陕西经济学体育类普通本科 
241兰州大学甘肃经济学综合类普通本科211985一流大学建设高校
242甘肃农业大学甘肃经济学农林类普通本科 
243西北师范大学甘肃经济学师范类普通本科 
244兰州城市学院甘肃经济学综合类普通本科 
245陇东学院甘肃经济学综合类普通本科 
246河西学院甘肃经济学综合类普通本科 
247兰州财经大学甘肃经济学综合类普通本科 
248西北民族大学甘肃经济学综合类普通本科 
249青海大学青海经济学综合类普通本科211
250青海师范大学青海经济学师范类普通本科 
251青海民族大学青海经济学综合类普通本科 
252宁夏大学宁夏经济学综合类普通本科211
253新疆大学新疆经济学综合类普通本科211一流大学建设高校
254新疆农业大学新疆经济学农林类普通本科 
255石河子大学新疆经济学综合类普通本科211
256新疆师范大学新疆经济学师范类普通本科 
257新疆财经大学新疆经济学财经类普通本科 
258青岛滨海学院山东经济学综合类普通本科 
259安徽建筑大学安徽经济学理工类普通本科 
260安徽科技学院安徽经济学综合类普通本科 
261湖北科技学院湖北经济学综合类普通本科 
262安徽三联学院安徽经济学理工类普通本科 
263吉林华桥外国语学院吉林经济学语言类普通本科 
264贵阳学院贵州经济学综合类普通本科 
265沈阳大学辽宁经济学综合类普通本科 
266上海立信会计金融学院上海经济学财经类普通本科 
267徐州工程学院江苏经济学综合类普通本科 
268浙江科技学院浙江经济学理工类普通本科 
269合肥学院安徽经济学综合类普通本科 
270青岛大学山东经济学综合类普通本科 
271广州大学广东经济学综合类普通本科 
272扬州大学江苏经济学综合类普通本科 
273北京信息科技大学北京经济学理工类普通本科 
274吉林工商学院吉林经济学财经类普通本科 
275南京审计大学江苏经济学财经类普通本科 
276湖南工程学院湖南经济学理工类普通本科 
277北方民族大学宁夏经济学民族类普通本科 
278北京联合大学北京经济学理工类普通本科 
279河北金融学院河北经济学财经类普通本科 
280南京晓庄学院江苏经济学师范类普通本科 
281浙江财经大学浙江经济学财经类普通本科 
282广东金融学院广东经济学财经类普通本科 
283广西财经学院广西经济学财经类普通本科 
284西安财经学院陕西经济学财经类普通本科 
285湖北经济学院湖北经济学财经类普通本科 
286北华航天工业学院河北经济学理工类普通本科 
287宁波大学浙江经济学综合类普通本科 
288浙江传媒学院浙江经济学语言类普通本科 
289海南师范大学海南经济学师范类普通本科 
290重庆理工大学重庆经济学理工类普通本科 
291西安邮电大学陕西经济学理工类普通本科 
292山东工商学院山东经济学财经类普通本科 
293呼和浩特民族学院内蒙古经济学综合类普通本科 
294长春大学吉林经济学综合类普通本科 
295仰恩大学福建经济学财经类普通本科 
296重庆工商大学重庆经济学财经类普通本科 
297河北经贸大学河北经济学财经类普通本科 
298黄河科技学院河南经济学理工类普通本科 
299上海政法学院上海经济学政法类普通本科 
300广东工业大学广东经济学理工类普通本科 

Tham gia ngay Group: Hội Tự Apply học bổng Trung Quốc
Like Fanpage : Du học Trung Quốc
Wechat ID Admin : 18577626365
Facebook admin: Trần Ngọc Duy

Đừng quên giúp mình đánh giá 5 sao và LIKE bài viết nhé ^^!

Đừng quên dành tặng cho chúng mình 1 Like nếu bạn thấy bài viết hữu ích nhé ^^!

Bài viết đã được bảo vệ bản quyền bởi:

Content Protection By Dmca.com

Admin: Trần Ngọc Duy

Admin Hội Tự Apply học bổng Trung Quốc

Hội Tự Apply học bổng Trung Quốc

Group chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn tự Apply học bổng Trung Quốc

Yêu Tiếng Trung

Group chia sẻ kiến thức, cùng nhau học tập tiếng Trung Quốc

Để lại bình luận của bạn
Bình luận
Tên
Email