BXH các trường đại học Trung Quốc ngành Kiến Trúc 2020

BXH các trường đại học Trung Quốc ngành Kiến Trúc 2020

BXH các trường đại học Trung Quốc ngành Kiến Trúc 2020 sẽ giúp bạn chọn ra đâu là trường mạnh về ngành Kiến Trúc, các trường nào thuộc hay không thuộc dự án 211 và 985 từ đó chọn ra trường phù hợp với bản thân. Cùng Laizhongliuxue.com khám phá chuyên ngành học này nhé!!!

Gợi ý: các trường mạnh về ngành Kiến Trúc  nhưng không thuộc dự án 211 sẽ giúp các bạn dễ thở hơn trong quá trình xin học bổng và học tập đó nhé ^^!

BXH các trường đại học Trung Quốc ngành Kiến Trúc

Các bạn ấn Ctrl + F sau đó gõ tên trường (bằng tiếng trung) vào ô tìm kiếm để tìm thấy trường bạn muốn tìm nhé!

STTTên trườngKhu vựcChuyên ngànhLoại đại họcCấp đại học
1清华大学北京建筑学理工类普通本科
2北京交通大学北京建筑学理工类普通本科
3北京工业大学北京建筑学理工类普通本科
4北方工业大学北京建筑学理工类普通本科
5北京建筑大学北京建筑学理工类普通本科
6中央美术学院北京建筑学艺术类普通本科
7天津大学天津建筑学理工类普通本科
8河北大学河北建筑学综合类普通本科
9河北工程大学河北建筑学理工类普通本科
10华北水利水电大学河南建筑学理工类普通本科
11河北工业大学天津建筑学理工类普通本科
12华北理工大学河北建筑学综合类普通本科
13河北建筑工程学院河北建筑学理工类普通本科
14河北农业大学河北建筑学农林类普通本科
15石家庄铁道大学河北建筑学理工类普通本科
16山西大学山西建筑学综合类普通本科
17太原理工大学山西建筑学理工类普通本科
18内蒙古科技大学内蒙古建筑学综合类普通本科
19内蒙古工业大学内蒙古建筑学理工类普通本科
20内蒙古农业大学内蒙古建筑学农林类普通本科
21大连理工大学辽宁建筑学理工类普通本科
22沈阳工业大学辽宁建筑学理工类普通本科
23沈阳理工大学辽宁建筑学理工类普通本科
24东北大学辽宁建筑学理工类普通本科
25辽宁科技大学辽宁建筑学理工类普通本科
26辽宁工程技术大学辽宁建筑学理工类普通本科
27沈阳建筑大学辽宁建筑学理工类普通本科
28辽宁工业大学辽宁建筑学理工类普通本科
29延边大学吉林建筑学综合类普通本科
30吉林建筑大学吉林建筑学理工类普通本科
31学校名称院校省份开设专业院校类型学历层次
32哈尔滨工业大学黑龙江建筑学理工类普通本科
33哈尔滨理工大学黑龙江建筑学理工类普通本科
34燕山大学河北建筑学理工类普通本科
35黑龙江科技大学黑龙江建筑学理工类普通本科
36东北石油大学黑龙江建筑学理工类普通本科
37佳木斯大学黑龙江建筑学综合类普通本科
38同济大学上海建筑学理工类普通本科
39上海交通大学上海建筑学综合类普通本科
40上海应用技术大学上海建筑学理工类普通本科
41上海大学上海建筑学综合类普通本科
42南京大学江苏建筑学综合类普通本科
43苏州大学江苏建筑学综合类普通本科
44东南大学江苏建筑学综合类普通本科
45江苏科技大学江苏建筑学理工类普通本科
46中国矿业大学江苏建筑学综合类普通本科
47南京工业大学江苏建筑学理工类普通本科
48江南大学江苏建筑学综合类普通本科
49南通大学江苏建筑学综合类普通本科
50盐城工学院江苏建筑学理工类普通本科
51江苏师范大学江苏建筑学师范类普通本科
52苏州科技大学江苏建筑学综合类普通本科
53浙江大学浙江建筑学综合类普通本科
54浙江工业大学浙江建筑学理工类普通本科
55浙江理工大学浙江建筑学理工类普通本科
56浙江农林大学浙江建筑学农林类普通本科
57湖州师范学院浙江建筑学师范类普通本科
58绍兴文理学院浙江建筑学师范类普通本科
59台州学院浙江建筑学综合类普通本科
60温州大学浙江建筑学综合类普通本科
61嘉兴学院浙江建筑学综合类普通本科
62学校名称院校省份开设专业院校类型学历层次
63中国美术学院浙江建筑学艺术类普通本科
64合肥工业大学安徽建筑学理工类普通本科
65安徽工业大学安徽建筑学理工类普通本科
66安徽理工大学安徽建筑学理工类普通本科
67安徽工程大学安徽建筑学理工类普通本科
68黄山学院安徽建筑学综合类普通本科
69皖西学院安徽建筑学综合类普通本科
70铜陵学院安徽建筑学财经类普通本科
71厦门大学福建建筑学综合类普通本科
72华侨大学福建建筑学综合类普通本科
73福州大学福建建筑学理工类普通本科
74福建工程学院福建建筑学理工类普通本科
75武夷学院福建建筑学综合类普通本科
76南昌大学江西建筑学综合类普通本科
77华东交通大学江西建筑学理工类普通本科
78江西理工大学江西建筑学理工类普通本科
79江西师范大学江西建筑学师范类普通本科
80井冈山大学江西建筑学综合类普通本科
81山东大学山东建筑学综合类普通本科
82山东科技大学山东建筑学理工类普通本科
83济南大学山东建筑学综合类普通本科
84青岛理工大学山东建筑学理工类普通本科
85山东建筑大学山东建筑学理工类普通本科
86山东农业大学山东建筑学农林类普通本科
87青岛农业大学山东建筑学农林类普通本科
88聊城大学山东建筑学综合类普通本科
89滨州学院山东建筑学综合类普通本科
90鲁东大学山东建筑学综合类普通本科
91临沂大学山东建筑学综合类普通本科
92郑州大学河南建筑学综合类普通本科
93学校名称院校省份开设专业院校类型学历层次
94河南理工大学河南建筑学理工类普通本科
95河南工业大学河南建筑学理工类普通本科
96河南科技大学河南建筑学综合类普通本科
97中原工学院河南建筑学理工类普通本科
98河南农业大学河南建筑学农林类普通本科
99河南大学河南建筑学综合类普通本科
100安阳师范学院河南建筑学师范类普通本科
101南阳师范学院河南建筑学师范类普通本科
102商丘师范学院河南建筑学师范类普通本科
103武汉大学湖北建筑学综合类普通本科
104华中科技大学湖北建筑学理工类普通本科
105武汉科技大学湖北建筑学理工类普通本科
106长江大学湖北建筑学综合类普通本科
107武汉工程大学湖北建筑学理工类普通本科
108武汉轻工大学湖北建筑学理工类普通本科
109武汉理工大学湖北建筑学理工类普通本科
110湖北工业大学湖北建筑学理工类普通本科
111湖北文理学院湖北建筑学综合类普通本科
112中南民族大学湖北建筑学民族类普通本科
113湖北工程学院湖北建筑学综合类普通本科
114吉首大学湖南建筑学综合类普通本科
115湖南大学湖南建筑学综合类普通本科
116中南大学湖南建筑学综合类普通本科
117湖南科技大学湖南建筑学综合类普通本科
118长沙理工大学湖南建筑学理工类普通本科
119中南林业科技大学湖南建筑学农林类普通本科
120湖南理工学院湖南建筑学理工类普通本科
121南华大学湖南建筑学综合类普通本科
122暨南大学广东建筑学综合类普通本科
123华南理工大学广东建筑学理工类普通本科
124学校名称院校省份开设专业院校类型学历层次
125华南农业大学广东建筑学综合类普通本科
126惠州学院广东建筑学综合类普通本科
127广州美术学院广东建筑学艺术类普通本科
128海南大学海南建筑学综合类普通本科
129深圳大学广东建筑学综合类普通本科
130广西大学广西建筑学综合类普通本科
131广西科技大学广西建筑学综合类普通本科
132桂林理工大学广西建筑学理工类普通本科
133四川大学四川建筑学综合类普通本科
134重庆大学重庆建筑学综合类普通本科
135西南交通大学四川建筑学理工类普通本科
136成都理工大学四川建筑学理工类普通本科
137重庆交通大学重庆建筑学理工类普通本科
138西南科技大学四川建筑学理工类普通本科
139西华大学四川建筑学综合类普通本科
140四川农业大学四川建筑学农林类普通本科
141四川美术学院重庆建筑学艺术类普通本科
142西南民族大学四川建筑学民族类普通本科
143贵州大学贵州建筑学综合类普通本科
144凯里学院贵州建筑学师范类普通本科
145贵州民族大学贵州建筑学民族类普通本科
146云南大学云南建筑学综合类普通本科
147昆明理工大学云南建筑学理工类普通本科
148云南农业大学云南建筑学农林类普通本科
149西南林业大学云南建筑学农林类普通本科
150大理大学云南建筑学综合类普通本科
151云南艺术学院云南建筑学艺术类普通本科
152西藏大学西藏建筑学综合类普通本科
153西安交通大学陕西建筑学综合类普通本科
154西北工业大学陕西建筑学理工类普通本科
155学校名称院校省份开设专业院校类型学历层次
156西安理工大学陕西建筑学理工类普通本科
157西安建筑科技大学陕西建筑学理工类普通本科
158西安科技大学陕西建筑学理工类普通本科
159长安大学陕西建筑学理工类普通本科
160陕西理工大学陕西建筑学理工类普通本科
161兰州理工大学甘肃建筑学综合类普通本科
162兰州交通大学甘肃建筑学综合类普通本科
163宁夏大学宁夏建筑学综合类普通本科
164新疆大学新疆建筑学综合类普通本科
165石河子大学新疆建筑学综合类普通本科
166天津城建大学天津建筑学综合类普通本科
167吕梁学院山西建筑学综合类普通本科
168广东白云学院广东建筑学综合类普通本科
169青岛滨海学院山东建筑学综合类普通本科
170浙江万里学院浙江建筑学理工类普通本科
171安徽建筑大学安徽建筑学理工类普通本科
172安徽科技学院安徽建筑学综合类普通本科
173山东工艺美术学院山东建筑学艺术类普通本科
174黄淮学院河南建筑学综合类普通本科
175贵阳学院贵州建筑学综合类普通本科
176沈阳大学辽宁建筑学综合类普通本科
177金陵科技学院江苏建筑学理工类普通本科
178淮阴工学院江苏建筑学理工类普通本科
179常州工学院江苏建筑学理工类普通本科
180浙江科技学院浙江建筑学理工类普通本科
181宁波工程学院浙江建筑学理工类普通本科
182合肥学院安徽建筑学综合类普通本科
183厦门理工学院福建建筑学理工类普通本科
184烟台大学山东建筑学综合类普通本科
185潍坊学院山东建筑学综合类普通本科
186学校名称院校省份开设专业院校类型学历层次
187三峡大学湖北建筑学综合类普通本科
188广州大学广东建筑学综合类普通本科
189成都学院四川建筑学综合类普通本科
190扬州大学江苏建筑学综合类普通本科
191三江学院江苏建筑学综合类普通本科
192太原学院山西建筑学综合类普通本科
193大连大学辽宁建筑学综合类普通本科
194南京工程学院江苏建筑学理工类普通本科
195江西科技师范大学江西建筑学师范类普通本科
196南昌工程学院江西建筑学理工类普通本科
197安阳工学院河南建筑学理工类普通本科
198湖南工程学院湖南建筑学理工类普通本科
199五邑大学广东建筑学综合类普通本科
200攀枝花学院四川建筑学综合类普通本科
201昆明学院云南建筑学综合类普通本科
202西安培华学院陕西建筑学综合类普通本科
203北京城市学院北京建筑学综合类普通本科
204长春工程学院吉林建筑学理工类普通本科
205黑龙江东方学院黑龙江建筑学综合类普通本科
206衢州学院浙江建筑学综合类普通本科
207湖南城市学院湖南建筑学综合类普通本科
208湖南工学院湖南建筑学理工类普通本科
209湖南工业大学湖南建筑学理工类普通本科
210南宁学院广西建筑学理工类普通本科
211淮海工学院江苏建筑学理工类普通本科
212宁波大学浙江建筑学综合类普通本科
213南阳理工学院河南建筑学理工类普通本科
214广东石油化工学院广东建筑学综合类普通本科
215河南城建学院河南建筑学理工类普通本科
216黑龙江工程学院黑龙江建筑学理工类普通本科
217学校名称院校省份开设专业院校类型学历层次
218文华学院湖北建筑学理工类普通本科
219浙江工业大学之江学院浙江建筑学理工类独立学院
220宁波大学科学技术学院浙江建筑学综合类独立学院
221浙江理工大学科技与艺术学院浙江建筑学理工类独立学院
222温州大学瓯江学院浙江建筑学师范类独立学院
223哈尔滨华德学院黑龙江建筑学理工类普通本科
224云南大学滇池学院云南建筑学综合类独立学院
225青岛理工大学琴岛学院山东建筑学理工类独立学院
226华北理工大学轻工学院河北建筑学理工类独立学院
227南昌大学科学技术学院江西建筑学综合类独立学院
228华东交通大学理工学院江西建筑学理工类普通本科
229江西科技师范大学理工学院江西建筑学理工类独立学院
230厦门大学嘉庚学院福建建筑学综合类独立学院
231福州大学至诚学院福建建筑学理工类独立学院
232河南师范大学新联学院河南建筑学师范类独立学院
233中原工学院信息商务学院河南建筑学财经类独立学院
234北海艺术设计学院广西建筑学艺术类普通本科
235太原理工大学现代科技学院山西建筑学理工类独立学院
236重庆人文科技学院重庆建筑学综合类普通本科
237河北工程大学科信学院河北建筑学理工类独立学院
238河北工业大学城市学院河北建筑学理工类独立学院
239吉林建筑大学城建学院吉林建筑学理工类独立学院
240长春建筑学院吉林建筑学理工类普通本科
241安徽建筑大学城市建设学院安徽建筑学理工类独立学院
242长春大学旅游学院吉林建筑学综合类独立学院
243云南师范大学文理学院云南建筑学师范类独立学院
244昆明理工大学津桥学院云南建筑学理工类独立学院
245广西科技大学鹿山学院广西建筑学理工类独立学院
246桂林理工大学博文管理学院广西建筑学理工类独立学院
247贵州大学明德学院贵州建筑学综合类独立学院
248学校名称院校省份开设专业院校类型学历层次
249贵州民族大学人文科技学院贵州建筑学民族类独立学院
250广东工业大学华立学院广东建筑学理工类独立学院
251成都文理学院四川建筑学综合类普通本科
252西安建筑科技大学华清学院陕西建筑学理工类普通本科
253延安大学西安创新学院陕西建筑学综合类独立学院
254吉林大学珠海学院广东建筑学综合类普通本科
255北京航空航天大学北海学院广西建筑学综合类独立学院
256中国地质大学长城学院河北建筑学其它独立学院
257燕京理工学院河北建筑学理工类普通本科
258四川大学锦城学院四川建筑学综合类独立学院
259南京工业大学浦江学院江苏建筑学理工类独立学院
260云南工商学院云南建筑学理工类普通本科
261商丘学院河南建筑学综合类独立学院
262长安大学兴华学院陕西建筑学综合类独立学院
263西南财经大学天府学院四川建筑学财经类独立学院
264天津大学仁爱学院天津建筑学综合类独立学院
265西安科技大学高新学院陕西建筑学理工类普通本科
266同济大学浙江学院浙江建筑学综合类独立学院
267西南交通大学希望学院四川建筑学综合类独立学院
268郑州升达经贸管理学院河南建筑学财经类普通本科
269宁波诺丁汉大学浙江建筑学综合类普通本科
270西交利物浦大学江苏建筑学综合类中外合作办学
271温州肯恩大学浙江建筑学综合类普通本科
272广西民族大学广西建筑学民族类普通本科
273河北水利电力学院河北建筑学理工类普通本科

Đừng quên dành tặng cho chúng mình 1 Like nếu bạn thấy bài viết hữu ích nhé ^^!

Bài viết đã được bảo vệ bản quyền bởi:

Content Protection By Dmca.com

Admin: Trần Ngọc Duy

Admin Hội Tự Apply học bổng Trung Quốc

Hội Tự Apply học bổng Trung Quốc

Group chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn tự Apply học bổng Trung Quốc

Yêu Tiếng Trung

Group chia sẻ kiến thức, cùng nhau học tập tiếng Trung Quốc

Để lại bình luận của bạn
Bình luận
Tên
Email