HỌC BỔNG TỈNH HÀ NAM

HỌC BỔNG TỈNH HÀ NAM Đã xác minh

Học bổng Tỉnh

Đánh giá trung bình

Thông tin trường

Giới thiệu

HỌC BỔNG TỈNH HÀ NAM

Chính quyền tỉnh Hà Nam đã đặc biệt thành lập “Học bổng tỉnh Hà Nam dành cho sinh viên nước ngoài” nhằm khuyến khích sinh viên xuất sắc từ khắp nơi trên thế giới đến học tập tại tỉnh Hà Nam, mở rộng quy mô và nâng cao trình độ sinh viên nước ngoài tại tỉnh Hà Nam. Để làm tốt công việc quản lý học bổng, Đại học Hà Nam đã đặc biệt xây dựng quy trình xin học bổng như sau:

Loại trợ cấp, thời gian và ngôn ngữ giảng dạy của học bổng tỉnh Hà Nam:

I. Loại trợ cấp:

Bồi dưỡng Tiếng Hán 1 học kỳ, bồi dưỡng Tiếng Hán 1 năm, hệ Đại học, hệ Thạc sĩ, hệ Tiến sĩ.

II. Thời gian trợ cấp

HệThời gian học (năm)Thời gian trợ cấp (năm)
Bổi dưỡng Tiếng Hán 1 học kỳ0.50.5
Bồi dưỡng Tiếng Hán 1 năm11
Hệ Đại học4-54-5
Hệ Thạc sĩ2-32-3
Hệ Tiến sĩ44

III. Ngôn ngữ giảng dạy

1. Yêu cầu năng lực ngôn ngữ chuyên ngành giảng dạy bằng tiếng Anh:

  • Ngôn ngữ mẹ đẻ là tiếng Anh
  • Nếu ngôn ngữ mẹ đẻ không phải tiếng Anh:
  • Hệ đại học phải đạt được điểm IELTS 6 hoặc điểm TOEFL mới là 86 hoặc trình độ tiếng Anh tương đương.
  • Sinh viên Thạc sĩ và Tiến sĩ phải đạt được IELTS 6.5 hoặc điểm TOEFL mới là 86 hoặc trình độ tiếng Anh tương đương.

2. Yêu cầu năng lực ngôn ngữ chuyên ngành giảng dạy bằng tiếng Trung:

  • Hệ Đại học phải vượt qua trình độ tiếng Trung HSK4 và HSKK trung cấp hoặc tương đương.
  • Hệ Thạc sĩ phải vượt qua trình độ tiếng Trung HSK4 và HSKK trung cấp hoặc tương đương.
  • Hệ Tiến sĩ phải vượt qua trình độ tiếng Trung HSK5 và HSKK trung cấp hoặc tương đương.

Lưu ý: hệ Đại học, hệ Thạc sĩ và Tiến sĩ phải tham gia kiểm tra đánh giá vào tháng 5 hàng năm. Sau khi đạt mức kiểm tra đánh giá, có thể tiếp tục hưởng học bổng tỉnh Hà Nam.

Thông tin liên hệ

Trạng thái tuyển sinh

Open 24/7

Thống kê

678 Views
1 Rating
2 Favorites
0 Share