ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TÂY BẮC

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TÂY BẮC

TOP 137

Đánh giá trung bình

Ảnh

Thông tin trường

Tên tiếng Trung :
西北师范大学
Tên tiếng Anh :
Northwest Normal University
Tên viết Tắt :
NWNU
Khu vực :
Cam Túc
Sinh viên :
35.501
Sinh viên quốc tế :
415
Năm thành lập :
1988
Mã trường :
10736
Cấp bậc trường :
Đại học phổ thông
Loại trường :
Trường Công lập
Số chuyên ngành :
77
Số giảng viên :
2100
Loại hình trường :
Trường Tổng hợp
Thuộc dự án :
Các trường Đại học bậc nhất
Diện tích :
3.774.3 mẫu

Giới thiệu

Mục lục:

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TÂY BẮC

Đại học Sư phạm Tây Bắc là một trong những trường đại học trọng điểm do Chính phủ Nhân dân tỉnh Cam Túc và Bộ Giáo dục phối hợp xây dựng và là một trong mười bốn trường đại học ở khu vực phía tây được nhà nước hỗ trợ.

Tiền thân của nó là Đại học Sư phạm Quốc gia Bắc Bình, có nguồn gốc từ Đại học Sư phạm Bắc Kinh được thành lập năm 1902. Năm 1912 trường được đổi thành “Trường Đại học Sư phạm Quốc gia Bắc Kinh” và đổi thành “Đại học Quốc gia Bắc Bình ” vào năm 1923.
Sau sự cố “ngày 7 tháng 7” năm 1937, Đại học Sư phạm Quốc gia Bắc Bình, Đại học Bắc Bình của Tây Thiên lúc đó và Học viện Công nghệ Bắc Dương cùng thành lập thành Đại học Tổng hợp Tây Bắc. Đại học sư phạm Quốc gia Bắc Bình tổ chức lại hoàn toàn thành Trường Đại học Tổng hợp Tây Bắc thuộc Học viện giáo dục. Sau này được đổi thành Học viện sư phạm. Năm 1939, Trường Đại học tổng hợp Tây Bắc, Học viện sư phạm thành lập độc lập, đổi tên thành Học viện Sư phạm Tây Bắc và chuyển đến Lan Châu vào năm 1941.
Dai Hoc Su Pham Tay Bac 18 2024

Sau chiến thắng của cuộc kháng chiến chống Nhật Bản, Học viện  Sư phạm Quốc gia Tây Bắc tiếp tục mở trường ở Lan Châu. Đồng thời, Đại học Sư phạm Bắc Bình  (nay là Đại học Sư phạm Bắc Kinh) đã được khôi phục. Trước năm 1958, trường là một trong 6 trường đại học trọng điểm trong cả nước trực thuộc Bộ Giáo dục. Năm 1958, trường trực thuộc sự lãnh đạo của tỉnh Cam Túc và đổi tên thành Đại học Sư phạm Cam Túc. Năm 1981, trường được đổi tên thành Học Viện Sư phạm Tây Bắc. Năm 1988 được đổi tên thành Đại học Sư phạm Tây Bắc.

Vị trí địa lý

Lan Chau 2024

Đại học Sư phạm Tây Bắc, tọa lạc tại Lan Châu, tỉnh Cam Túc.

Xem thêm : Review về trường Đại Học Lan Châu Trung Quốc

Cơ sở vật chất

Trụ sở chính của trường Sư phạm Tây Bắc có diện tích là 960 mẫu, khuôn viên mới có diện tích 541,8 mẫu và một cơ sở đào tạo sinh thái 2272,5 mẫu. Tổng diện tích xây dựng theo kế hoạch của trường là 892.000 m2, trong đó 307.000 m2 là các tòa nhà giảng dạy và phụ trợ khác nhau.

Tổng giá trị của các dụng cụ, thiết bị giảng dạy và nghiên cứu khác nhau là 39.964.900 nhân dân tệ và có hơn 3.323 triệu khối tài liệu văn học khác nhau.

Trường Đại học sư phạm Tây Bắc đã xây dựng một hệ thống mạng dịch vụ giáo dục công cộng hiện đại với giáo dục từ xa, quản lý giáo dục toàn diện và mạng nội bộ trong khuôn viên trường, mạng truyền thông và mạng truyền hình cáp .

Trường có một phòng thí nghiệm kỹ thuật tổng hợp quốc gia và địa phương, một cơ sở nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn quan trọng cấp quốc gia, một viện nghiên cứu quốc gia, hai đội ngũ giảng dạy cấp quốc gia và phòng thí nghiệm trọng điểm của Bộ Giáo dục.  hai đội ngũ Cải cách thuộc Bộ Giáo dục, ba trung tâm nghiên cứu của Bộ Giáo dục, sáu cơ sở nghiên cứu chính về khoa học xã hội và nhân văn của trường đại học tỉnh, bốn phòng thí nghiệm trọng điểm cấp tỉnh, 19 trung tâm nghiên cứu cấp tỉnh ,9 trung tâm nghiên cứu kỹ thuật (phòng thí nghiệm kỹ thuật) cấp tỉnh, và 3 cơ sở hợp tác khoa học và công nghệ quốc tế cấp tỉnh. Trường hiện có 26 trường cao đẳng (65 khoa, 3 khoa giảng dạy), 1 trường cao đẳng độc lập và 3 Học viện Khổng Tử.

Thành tích đào tạo

Dai Hoc Su Pham Tay Bac 17 2024

Kể từ khi thành lập, trường sư phạm Tây Bắc đã đào tạo hơn 240.000 sinh viên. Trường tuyển sinh học sinh tại 31 tỉnh (thành phố và khu tự trị) trên cả nước và hiện có tổng cộng 35.501 học sinh. Trong số đó, có 17.713 sinh viên đại học, 422 nghiên cứu sinh tiến sĩ, 7972 nghiên cứu sinh thạc sĩ, 415 sinh viên nước ngoài và 8.979 sinh viên giáo dục thường xuyên. Thực hiện dự án cải cách giảng dạy đại học trong sáu giai đoạn liên tiếp. Năm 2003, được Bộ giáo dục xếp loại ưu tú trong công việc giảng dạy đại học. Năm 2008, chuyên ngành ngoại ngữ Anh được Bộ Giáo dục xếp loại ưu tú . Năm 2010 được đánh giá là đơn vị tiên tiến quốc gia về giáo dục nghệ thuật .

Thế mạnh của trường

Trường sư phạm Tây Bắc là đơn vị nằm trong top đầu tiên được Viện quốc vụ chấp thuận cấp bằng cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ bậc 3. Hiện có 9 chương trình nghiên cứu khoa học lưu động sau tiến sĩ với các nghành giáo dục học, ngôn ngữ và văn học Trung Quốc, lịch sử, toán học, hóa học, vật lý, triết học mac, địa lý, tâm lý học, 10 chuyên ngành cấp bằng tiến sĩ cấp 1 như giáo dục học , tâm lý học, ngôn ngữ và văn học Trung Quốc, lịch sử Trung Quốc, toán học, Vật lý, hóa học, địa lý, sinh học, mỹ thuật, v.v

Dai Hoc Su Pham Tay Bac 22 2024
Có 2 ngành trọng điểm quốc gia (bồi dưỡng), 36 ngành trọng điểm cấp tỉnh, 7 ngành chuyên ngành ưu tú cấp tỉnh và 77 chuyên ngành đại học tổng hợp (bao gồm 9 chuyên ngành là ngành học đặc sắc cấp quốc gia) và đã hình thành một hệ thống được ủy quyền cấp bằng hợp lý bao gồm 10 nghành học như triết học, kinh tế, luật, giáo dục, văn học, lịch sử và khoa học , Kỹ thuật, quản lý, nghệ thuật ….

Chuyên ngành đào tạo và học phí

Bảng học phí tiêu chuẩn của Đại học ABC
Hạng mụcHọc phí
Bồi dưỡng Hán ngữ14000(tệ/năm)
Bồi dưỡng Hán ngữ8000(tệ/học kỳ)
Bồi dưỡng Hán ngữ2500(tệ/tháng)
Hệ Đại học16000(tệ/tháng)
Hệ Thạc sĩ21000(tệ/tháng)
Hệ Tiến sĩ30000(tệ/tháng)

Các chi phí khác

Chi phí báo danh :400 RMB
Phí khám sức khỏe: 600 RMB
Phí bảo hiểm: 800 RMB/năm. 
Phí gia hạn Visa: 400tệ/năm

Chi phí KTX :

  • Phòng loại A ( 2 người) 600 RMB/tháng
  • Phòng loại B ( 1 người) 900 RMB/tháng
  • Phòng loại C ( 2 người) 550 RMB/tháng

Chi phí sinh hoạt ” Chi phí tham khảo” : 1000 – 1500 RMB/tháng

 

Các học bổng của trường

Học bổng Khổng Tử:

Học bổng Khổng tử loại A  (hệ 1 học kỳ, hệ 1 năm tiếng, hệ đại học, hệ thạc sĩ, hệ tiến sĩ)

Học bổng Khổng Tử loại B  (hệ 1 năm tiếng, hệ đại học, hệ thạc sĩ)

Học bổng Chính phủ Trung Quốc:

Học bổng CSC – Tự chủ tuyển sinh (hệ thạc sĩ, hệ tiến sĩ)

Để xem thông tin chi tiết học bổng như:

  • Tỉ lệ đỗ học bổng
  • Số người đang Apply
  • Danh sách ứng viên đỗ học bổng năm trước

Các bạn vui lòng truy cập Hệ thống Hỗ trợ tự Apply học bổng Trung Quốc tại: https://apply.riba.vn

Quy trình đăng ký xin học tự túc

Quy trình Apply

Đăng nhập hệ thống Apply và tạo tài khoản tại web trường

Điền đầy đủ thông tin và tải lên các tài liệu cần thiết

(Thời gian xử lý từ 7-14 ngày)

Tài liệu cơ bản được thông qua và tiến hành đánh giá trình độ chuyên sâu

(Thời gian xử lý khoảng 45 ngày)

Gửi giấy báo nhập học và JW202

(Thời gian gửi chuyển phát khoảng 7 ngày)

Bạn cần phải xin thị thực du học tại đại sứ quán địa phương với thư nhập học và mẫu JW202(VISA X)

Chào mừng bạn đến nhập học tại ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TÂY BẮC

 

Hồ sơ Apply:Vui lòng chuẩn bị bản scan của tài liệu sau đây trước khi đăng ký để tải lên hệ thống đăng ký trực tuyến (mỗi tệp tải lên không quá 1MB)

1. Tất cả các chứng chỉ, bằng cấp và bảng điểm phải được công chứng bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh

2. Nếu bạn đang học tập tại các trường đại học khác ở Trung Quốc và có visa hợp lệ, vui lòng tải lên bản scan của trang visa và chuẩn bị giấy chứng nhận chuyển trường .

 

Giấy tờ cần thiếtHệ bồi dưỡngHệ Đại họcHệ Thạc sĩHệ Tiến sĩBồi dưỡng phổ thông và Bồi dưỡng cao cấp
Hộ chiếu
Ảnh

HSK

(Chỉ đối chuyên ngành học bằng tiếng Trung)

 

Chứng chỉ tiếng Anh

(TOEFL,IELTS,chỉ đối với chuyên ngành học bằng tiếng Anh)

 
Bằng tốt nghiệp, bảng điểm    
Bằng tốt nghiệp Đại học và  bảng điểm    
Bằng tốt nghiệp thạc sĩ và bảng điểm    
2 thư giới thiệu của phó giáo sư   
Trần thuật bản thân/Kế hoạch học tập/Kế hoạch nghiên cứu   
Giấy khám sức khỏe
Giấy xác nhận không phạm tội

Thủ tục nhập học

1. Sau khi có thông báo chính thức về kết quả xin học bổng hoặc xin học tự túc. Trường sẽ gửi bộ giấy báo nhập học bao gồm: Giấy báo nhập học, JW201 hoặc JW202, một số giấy tờ khác giới thiệu về trường trong khoảng 30 ngày.

Xem thêm: JW201 và JW202 là gì? Khác nhau như thế nào?

2. Làm visa:Mang bộ hờ sơ xin visa bao gồm: JW202, Giấy báo nhập học, hộ chiếu, ảnh, hộ khẩu photo không cần công chứng (chỉ đối với người làm visa Trung Quốc lần đầu tiên), tờ khai xin visa sau đó đến Đại sứ quán (lãnh sự quán) của Trung Quốc để xin visa du học.

Xem thêm: Hướng dẫn xin visa du học Trung Quốc chỉ 15 phút

3. Sau khi nhận visa, tiến hành nhập học theo đúng thời gian quy định ghi trên giấy báo nhập học. Chủ động liên hệ với trường báo cáo thời gian nhập học để trường bố trí người đưa đón và hướng dẫn làm thủ tục nhập học sau khi tới trường (nếu có).

4. Sau khi đến trường và làm xong thủ tục báo danh bao gồm: thanh toán học phí, ký túc xá, bảo hiểm, tiền sách vở, khám lại sức khỏe hoặc đổi giấy khám (nếu trường yêu cầu) thì tiến hành đến Phòng Quản Lý Xuất Nhập Cảnh của tỉnh làm thủ tục chuyển đổi Visa.

5. Chờ từ 8 – 10 ngày theo lịch hẹn của Phòng Quản Lý Xuất Nhập Cảnh ghi trên giấy hẹn sau đó đến nhận lại Visa. Hoàn thành thủ tục nhập học.

 

Đừng quên dành tặng cho chúng mình 1 Like nếu bạn thấy bài viết hữu ích nhé ^^!

Bài viết đã được bảo vệ bản quyền bởi:

Content Protection By Dmca.com

Admin: Trần Ngọc Duy

Admin Hội Tự Apply học bổng Trung Quốc

Hội Tự Apply học bổng Trung Quốc

Group chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn tự Apply học bổng Trung Quốc

Yêu Tiếng Trung

Group chia sẻ kiến thức, cùng nhau học tập tiếng Trung Quốc