Đại học Hải Dương Trung Quốc
Đại học Hải Dương Trung Quốc
Đại học Hải Dương Trung Quốc
Đại học Hải Dương Trung Quốc
Đại học Hải Dương Trung Quốc
Đại học Hải Dương Trung Quốc
Đại học Hải Dương Trung Quốc
Đại học Hải Dương Trung Quốc
Đại học Hải Dương Trung Quốc
Đại học Hải Dương Trung Quốc
Đại học Hải Dương Trung Quốc
Đại học Hải Dương Trung Quốc
Đại học Hải Dương Trung Quốc
Đại học Hải Dương Trung Quốc
Đại học Hải Dương Trung Quốc
Đại học Hải Dương Trung Quốc
Đại học Hải Dương Trung Quốc
Đại học Hải Dương Trung Quốc
Đại học Hải Dương Trung Quốc
Đại học Hải Dương Trung Quốc
Đại học Hải Dương Trung Quốc
Đại học Hải Dương Trung Quốc
Đại học Hải Dương Trung Quốc
Đại học Hải Dương Trung Quốc
Đại học Hải Dương Trung Quốc
Đại học Hải Dương Trung Quốc
Đại học Hải Dương Trung Quốc
Đại học Hải Dương Trung Quốc
Đại học Hải Dương Trung Quốc
Đại học Hải Dương Trung Quốc
Đại học Hải Dương Trung Quốc
Đại học Hải Dương Trung Quốc
Đại học Hải Dương Trung Quốc
Đại học Hải Dương Trung Quốc
Đại học Hải Dương Trung Quốc
Đại học Hải Dương Trung Quốc
Đại học Hải Dương Trung Quốc
Đại học Hải Dương Trung Quốc
Đại học Hải Dương Trung Quốc
Đại học Hải Dương Trung Quốc
Đại học Hải Dương Trung Quốc
Đại học Hải Dương Trung Quốc
Đại học Hải Dương Trung Quốc
Đại học Hải Dương Trung Quốc
Đại học Hải Dương Trung Quốc
Đại học Hải Dương Trung Quốc
Đại học Hải Dương Trung Quốc
Đại học Hải Dương Trung Quốc
Đại học Hải Dương Trung Quốc
Đại học Hải Dương Trung Quốc
Đại học Hải Dương Trung Quốc
Đại học Hải Dương Trung Quốc
Đại học Hải Dương Trung Quốc

Đại học Hải Dương Trung Quốc Đã xác minh

51

Đánh giá trung bình

Ảnh

Videos

Thông tin trường

Tên tiếng Trung :
中国海洋大学
Tên tiếng Anh :
Ocean University of China
Tên viết Tắt :
OUC
Khu vực :
Sơn Đông
Sinh viên :
42.400
Sinh viên quốc tế :
900
Năm thành lập :
1924
Mã trường :
10423
Cấp bậc trường :
Đại học phổ thông
Loại trường :
Trường Công lập
Số chuyên ngành :
75
Số giảng viên :
1560
Loại hình trường :
Trường Tổng hợp
Thuộc dự án :
Công trình 985,Công trình 211
Diện tích :
Đang cập nhập

Giới thiệu

Mục lục:

ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG TRUNG QUỐC

Đại học Hải dương Trung Quốc đặc trưng bởi các ngành hàng hải và thủy sản, bao gồm khoa học, kỹ thuật, nông nghiệp, y học (dược phẩm), kinh tế, quản lý, văn học, luật, giáo dục, lịch sử, nghệ thuật và các ngành khác. Trường đại học toàn diện trực thuộc Bộ Giáo dục là một trong những trường đại học trọng điểm quốc gia cho “Dự án 985” và “Dự án 211”. Đây là đơn vị đầu tiên được Ủy ban Bằng cấp của Hội đồng Nhà nước phê duyệt với quyền trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ và cử nhân.

Đại học Hải Dương Trung Quốc được thành lập vào năm 1924. Sau khi trải qua một thời gian, các trường Đại học tư thục Thanh Đảo, Đại học Quốc gia Thanh Đảo, Đại học Quốc gia Sơn Đông….đã phát triển thành Đại học Sơn Đông vào năm 1959. Vào tháng 10 năm 1960, được xác định bởi Ủy ban Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc, một trong những trường đại học đó đã được đổi tên thành Đại học Thanh Đảo Hải Dương năm 1988. Vào tháng 10 năm 2002, trường được đổi tên thành Đại học Hải dương Trung Quốc với sự chấp thuận của Bộ Giáo dục.

Vị trí địa lý

Thanh Dao 2024

Đại học Hải Dương Trung Quốc là một trường đại học toàn diện quan trọng trực thuộc Bộ Giáo dục với những đặc điểm nổi bật và các ngành hoàn chỉnh trong các lĩnh vực hải và thủy sản. Trường hiện nay tọa lạc tại thành phố Sơn Đông Trung Quốc.

Xem thêm : Tìm hiểu về dự án 211 , Dự án 211 là gì khi du học Trung Quốc 

Cơ sở vật chất

Trường hiện có ba cơ sở: Sheshan, Yushan và Fushan. Có 17 Viện, trung tâm giảng dạy cơ bản, khoa khoa học xã hội và 68 chương trình đại học. Có 12 trạm di động sau tiến sĩ, 13 chuyên ngành được cấp bằng tiến sĩ, 83 chuyên ngành ủy quyền tiến sĩ (chuyên gia), 34 chuyên ngành ủy quyền thạc sĩ, 195 chuyên ngành ủy quyền tiến sĩ (chuyên gia),…

Thành tích đào tạo

Đại học Hải Dương Trung Quốc có mục tiêu đào tạo những tài năng sáng tạo chất lượng cao với sự phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ và vẻ đẹp thể chất, tinh thần quốc gia và trách nhiệm xã hội, tầm nhìn quốc tế và ý thức hợp tác và cạnh tranh, tinh thần khoa học và kiến thức nhân văn, ý thức đổi mới và khả năng thực tế. Trường thực hiện “hệ thống khóa học đại học với điều kiện hạn chế” và “hệ thống nhận dạng và xác nhận chính thức học thuật” là hệ thống quản lý hoạt động giảng dạy đại học cốt lõi.

Hiện nay trường có 12 chuyên ngành quốc gia, 16 khóa học chất lượng cao quốc gia, 16 khóa học công cộng video xuất sắc, 4 đội giảng dạy quốc gia, 4 đơn vị xây dựng trung tâm trình diễn giảng dạy thử nghiệm quốc gia, 2 khu đổi mới mô hình đào tạo tài năng quốc gia, Chương trình Giáo dục Kỹ sư xuất sắc của Bộ Giáo dục đã thí điểm bảy chuyên ngành. Có hơn 42.400 sinh viên đã đăng ký, bao gồm hơn 8.600 sinh viên toàn thời gian và tiến sĩ (bao gồm hơn 1.700 sinh viên tiến sĩ), 4.469 sinh viên sau đại học, 15497 sinh viên đại học, hơn 900 sinh viên nước ngoài và hơn 13.000 sinh viên giáo dục thường xuyên. Cho đến nay, 12 sinh viên tốt nghiệp của trường đã trở thành học giả của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc hoặc Học viện Kỹ thuật Trung Quốc, hơn một nửa trong số 75 nhà khoa học trong chuyến thám hiểm Nam Cực đầu tiên của Trung Quốc là sinh viên tốt nghiệp tại trường, nhà khoa học Nam Cực đầu tiên của Trung Quốc là cựu sinh viên Dong Zhaoqian ; Nhà khoa học Trung Quốc đầu tiên đến thăm Nam Cực bằng chân là một cựu sinh viên Jiang Jialun, nhà khoa học Trung Quốc đầu tiên lên cả hai cực Bắc và Nam là một cựu sinh viên Zhao Jinping.

Dai Hoc Hai Duong Trung Quoc

Thế mạnh của trường 

Đại học Hải Dương Trung Quốc có hơn 3.000 giảng viên, bao gồm hơn 1.560 giáo viên toàn thời gian và hơn 360 giám sát viên tiến sĩ. Trong số đó, 60% giáo viên có bằng tiến sĩ và tỷ lệ giáo viên có bằng tiến sĩ trong các môn chính đạt 85%. Trong số các giáo viên, hơn một năm kinh nghiệm học tập và nghiên cứu bên ngoài trường chiếm 70% tổng số giáo viên.

Trường có 2 ngành trọng điểm quốc gia cấp 1, 10 ngành cấp quốc gia cấp hai (bao gồm 1 ngành trồng trọt), 1 trung tâm nghiên cứu công nghệ kỹ thuật quốc gia, 7 phòng thí nghiệm trọng điểm của Bộ Giáo dục và 4 trung tâm nghiên cứu kỹ thuật của Bộ Giáo dục , 1 Phòng thí nghiệm trọng điểm của Bộ Nông nghiệp, 21 chuyên ngành chính của tỉnh Sơn Đông, 2 Phòng thí nghiệm trọng điểm của tỉnh Sơn Đông, 1 Trung tâm nghiên cứu công nghệ kỹ thuật của tỉnh Sơn Đông, 9 Phòng thí nghiệm trọng điểm của Đại học Sơn Đông, 4 Phòng thí nghiệm trọng điểm của thành phố Thanh Đảo, 3 Trung tâm nghiên cứu kỹ thuật (kỹ thuật) Thanh Đảo. Trung tâm Kỹ thuật Sinh học Hàng hải Trung Quốc của UNESCO và Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Đại dương Trung Quốc do Bộ Giáo dục và Cơ quan Quản lý Đại dương Nhà nước phối hợp thành lập tại trường. Nó cũng có 2 cơ sở nghiên cứu khoa học và giảng dạy khoa học cơ bản quốc gia, 1 cơ sở canh tác tài năng khoa học và công nghệ đời sống quốc gia, 4 cơ sở tình báo và đổi mới của Bộ Giáo dục-Quốc gia 111,…

Trường có một tàu thực hành nghiên cứu khoa học biển “Oriental Red 2” 3500 tấn để thực hành giảng dạy và điều tra khoa học, một tàu cung ứng nghiên cứu khoa học “Angel 1” 300 tấn và hợp tác với các doanh nghiệp để xây dựng tổng cộng 2.600 tấn “biển”. Tàu khảo sát địa vật lý biển “lớn” và tàu đào tạo nghiên cứu khoa học toàn diện vùng biển sâu 5000 tấn mới đang được xây dựng, về cơ bản tạo thành một vùng biển toàn diện từ bờ, từ ngoài khơi đến biển sâu và tỏa ra các vùng cực. Là khu vực cốt lõi của “Thung lũng Silicon xanh” của Thanh Đảo, giai đoạn đầu tiên và thứ hai của Phòng thí nghiệm Khoa học và Công nghệ Hàng hải Quốc gia Thanh Đảo đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng phát triển cung cấp tàu sân bay và hỗ trợ công nghệ.

Unnamed 1 2024

Chuyên ngành đào tạo và học phí

Chuyên ngành: hàng hải và thủy sản, bao gồm khoa học, kỹ thuật, nông nghiệp, y học (dược phẩm), kinh tế, quản lý, văn học, luật, giáo dục, lịch sử, nghệ thuật và các ngành khác.

Học phí: 45.800 nhân dân tệ / năm

Các chi phí khác

Chi phí báo danh: 400 RMB

Phí khám sức khỏe: 600 RMB

Phí bảo hiểm: 600 RMB/năm

Phí gia hạn Visa: 400tệ/năm

Chi phí KTX :

  • Phòng loại đôi 4000 RMB/năm
  • Phòng đơn 4400 RMB/năm 

Chi phí sinh hoạt ” Chi phí tham khảo” : 1500 – 2000 RMB/tháng

Các học bổng của trường

Học bổng Khổng Tử
Học bổng Khổng Tử loại A
Hệ 1 học kỳ
Hệ 1 năm tiếng
Hệ Thạc sĩ
Học bổng Chính phủ Trung Quốc
CSC – Tự chủ tuyển sinh
Hệ Thạc sĩ
Hệ Tiến sĩ

Để xem thông tin chi tiết học bổng như:

  • Tỉ lệ đỗ học bổng
  • Số người đang Apply
  • Danh sách ứng viên đỗ học bổng năm trước

Các bạn vui lòng truy cập Hệ thống Hỗ trợ tự Apply học bổng Trung Quốc tại: https://apply.riba.vn

Quy trình đăng ký xin học tự túc

Quy trình Apply

Đăng nhập hệ thống Apply và tạo tài khoản tại web trường

Điền đầy đủ thông tin và tải lên các tài liệu cần thiết

(Thời gian xử lý từ 7-14 ngày)

Tài liệu cơ bản được thông qua và tiến hành đánh giá chuyên sâu

(Thời gian xử lý khoảng 45 ngày)

Gửi giấy báo nhập học và JW202

(Thời gian gửi chuyển phát khoảng 7 ngày)

Bạn cần phải xin thị thực du học tại đại sứ quán địa phương với thư nhập học và mẫu JW202(VISA X)

Chào mừng bạn đến nhập học tại Đại học Hải Dương Trung Quốc

Hồ sơ Apply:Vui lòng chuẩn bản scan của tài liệu sau đây trước khi đăng ký để tải lên hệ thống đăng ký trực tuyến (mỗi tệp tải lên không quá 1MB)

1. Tất cả các chứng chỉ, bằng cấp và bảng điểm phải được công chứng bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh

2. Nếu bạn đang học tập tại các trường đại học khác ở Trung Quốc và có visa hợp lệ, vui lòng tải lên bản scan của trang visa và chuẩn bị giấy chứng nhận chuyển trường .

Giấy tờ cần thiếtHệ bồi dưỡngHệ Đại họcHệ Thạc sĩHệ Tiến sĩBồi dưỡng phổ thông và Bồi dưỡng cao cấp
Hộ chiếu
Ảnh

HSK

(Chỉ đối chuyên ngành học bằng tiếng Trung)

 

Chứng chỉ tiếng Anh

(TOEFL,IELTS, chỉ đối với chuyên ngành học bằng tiếng Anh)

 
Bằng tốt nghiệp, bảng điểm    
Bằng tốt nghiệp Đại học và bảng điểm    
Bằng tốt nghiệp thạc sĩ và bảng điểm    
2 thư giới thiệu của phó giáo sư   
Trần thuật bản thân/Kế hoạch học tập/Kế hoạch nghiên cứu   
Giấy khám sức khỏe
Giấy xác nhận không phạm tội

Thủ tục nhập học

1. Sau khi có thông báo chính thức về kết quả xin học bổng hoặc xin học tự túc. Trường sẽ gửi bộ giấy báo nhập học bao gồm: Giấy báo nhập học, JW201 hoặc JW202, một số giấy tờ khác giới thiệu về trường trong khoảng 30 ngày.

Xem thêm: JW201 và JW202 là gì? Khác nhau như thế nào?

2. Làm visa:Mang bộ hờ sơ xin visa bao gồm: JW202, Giấy báo nhập học, hộ chiếu, ảnh, hộ khẩu photo không cần công chứng (chỉ đối với người làm visa Trung Quốc lần đầu tiên), tờ khai xin visa sau đó đến Đại sứ quán (lãnh sự quán) của Trung Quốc để xin visa du học.

Xem thêm: Hướng dẫn xin visa du học Trung Quốc chỉ 15 phút

3. Sau khi nhận visa, tiến hành nhập học theo đúng thời gian quy định ghi trên giấy báo nhập học. Chủ động liên hệ với trường báo cáo thời gian nhập học để trường bố trí người đưa đón và hướng dẫn làm thủ tục nhập học sau khi tới trường (nếu có).

4. Sau khi đến trường và làm xong thủ tục báo danh bao gồm: thanh toán học phí, ký túc xá, bảo hiểm, tiền sách vở, khám lại sức khỏe hoặc đổi giấy khám (nếu trường yêu cầu) thì tiến hành đến Phòng Quản Lý Xuất Nhập Cảnh của tỉnh làm thủ tục chuyển đổi Visa.

5. Chờ từ 8 – 10 ngày theo lịch hẹn của Phòng Quản Lý Xuất Nhập Cảnh ghi trên giấy hẹn sau đó đến nhận lại Visa. Hoàn thành thủ tục nhập học.

Đừng quên dành tặng cho chúng mình 1 Like nếu bạn thấy bài viết hữu ích nhé ^^!

Bài viết đã được bảo vệ bản quyền bởi:

Content Protection By Dmca.com

Admin: Trần Ngọc Duy

Admin Hội Tự Apply học bổng Trung Quốc

Hội Tự Apply học bổng Trung Quốc

Group chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn tự Apply học bổng Trung Quốc

Yêu Tiếng Trung

Group chia sẻ kiến thức, cùng nhau học tập tiếng Trung Quốc

Thống kê

1825 Views
0 Rating
2 Favorites
0 Share

Bản đồ