Chi tiết

Thời gian Apply Học bổng Khổng Tử 2020 chính thức bắt đầu từ ngày 01/03/2020 và kết thúc ngày 20/05/2020

Thời gian đăng ký xin thư giới thiệu của Viện Khổng Tử gồm 2 đợt
Đợt 1: “Đang cập nhật”
Đợt 2: “Đang cập nhật”

Xem hướng dẫn xin thư giới thiệu của Viện Khổng Tử tại

Xem hướng dẫn Tự Apply học bổng Khổng Tử từ A-Z tại: