Thương mại điện tử

Thương mại điện tử Đã xác minh

120801

Đánh giá trung bình

Tên tiếng Trung :
电子商务
Hệ Thạc sĩ :
2-3 năm
Hệ Đại học :
4 năm
Nhóm ngành cấp 1 :
02 经济学
Nhóm ngành cấp 2 :