Ngành Quản lý du lịch

Ngành Quản lý du lịch Đã xác minh

Mã ngành 1209

Đánh giá trung bình

Tên tiếng Trung :
旅游管理类
Hệ Thạc sĩ :
2-3 năm
Hệ Đại học :
4 năm
Nhóm ngành cấp 1 :
02 经济学
Nhóm ngành cấp 2 :