ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM TÂY BẮC
ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM TÂY BẮC

ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM TÂY BẮC

TOP 59

Đánh giá trung bình

Ảnh

Videos

Thông tin trường

Tên tiếng Trung :
西北农林科技大学
Tên tiếng Anh :
Northwest A&F University
Tên viết Tắt :
NWSUAF
Khu vực :
Dương Lăng
Sinh viên :
30.608
Sinh viên quốc tế :
Đang cập nhật
Năm thành lập :
1934
Mã trường :
10712
Cấp bậc trường :
Đại học phổ thông
Loại trường :
Trường Công lập
Số chuyên ngành :
110
Số giảng viên :
4.535
Loại hình trường :
Trường Nông Lâm nghiệp
Thuộc dự án :
Công trình 985,Công trình 211,Các trường Đại học bậc nhất,Trực thuộc bộ giáo dục
Diện tích :
5.657,21 mẫu

Giới thiệu

Mục lục:

ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM TÂY BẮC

Đại học Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Tây Bắc tọa lạc tại Dương Lăng, tỉnh Thiểm Tây, nơi khởi nguồn của nền văn minh nông nghiệp Trung Quốc và là khu thí điểm sản xuất công nghệ cao nông nghiệp quốc gia Trung Quốc. Trường trực thuộc Bộ Giáo dục và là trường đại học trọng điểm của “Dự án 985”, “Dự án 211” và là trường thuộc nhóm đầu tiên được chọn để xây dựng “Đại học hàng đầu thế giới”.

Dai Hoc Khoa Hoc Ky Thuat Nong Lam Tay Bac 37.Jpeg 2024

Tiền thân của trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Tây Bắc là Học viện nghề Nông lâm Tây Bắc , được thành lập năm 1934. Tháng 9/ 1999, với sự chấp thuận của Hội đồng Nhà nước, 7 đơn vị giảng dạy khoa học là Đại học Nông nghiệp Tây Bắc, Học viện Lâm nghiệp Tây Bắc, Viện Bảo tồn Đất và Nước thuộc Bộ thủy lợi của Viện Khoa học Trung Quốc, Viện Nghiên cứu Khoa học Thủy lợi Tây Bắc của Bộ Thủy lợi, Học viện Khoa học Nông nghiệp Thiểm Tây, Học viện Khoa học Lâm nghiệp Thiểm Tây, Viện Nghiên cứu Thực vật học Tây Bắc thuộc Viện Khoa học Trung Quốc tỉnh Thiểm Tây đã sáp nhập để tạo thành Đại học Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Tây Bắc.

Dai-Hoc-Khoa-Hoc-Ky-Thuat-Nong-Lam-Tay-Bac

Trong hơn 80 năm kể từ khi thành lập trường, các thế hệ giáo viên và học sinh của trường đã tuân thủ triết lý “kinh quốc bản, giải quốc dân, thượng khoa học” và phương châm “chân thành, dũng cảm” của trường, lòng lo cho xã tắc, tình hướng về người dân, noi theo ý chí của thần nông cổ Hậu Tắc, hoạt động như người “dạy dân chúng trồng trọt” của đương đại, nhấn mạnh vào con đường hội nhập chặt chẽ giữa sản xuất, học tập và nghiên cứu, đã góp phần nổi bật để thúc đẩy hiện đại hóa nông nghiệp của Trung Quốc và phát triển khoa học, giáo dục nông nghiệp.

Vị trí địa lý

Thiểm Tây 2024

Đại học Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Tây Bắc tọa lạc tại Dương Lăng, tỉnh Thiểm Tây, nơi khởi nguồn của nền văn minh nông nghiệp Trung Quốc và là khu thị phạm sản xuất công nghệ cao nông nghiệp quốc gia, cách Tây An – thành phố lịch sử văn hóa nổi tiếng thế giới chỉ 80 km.

Xem thêm : Tây An – Thành phố của những kho báu 

Cơ sở vật chất

Diện tích khuôn viên của trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Tây Bắc là 5.657,21 mẫu, với diện tích xây dựng là 1.552.700 mét vuông. Tổng giá trị tài sản cố định là 4,6 tỷ nhân dân tệ, trong đó tổng giá trị thiết bị là 1,3 tỷ nhân dân tệ. Bộ sưu tập sách in trong thư viện là 2,6 triệu và sách điện tử là 1,98 triệu. Bố cục khuôn viên của trường hài hòa và thống nhất. Hiệu ứng phủ xanh, làm đẹp và chiếu sáng rất đáng chú ý, thiên nhiên và nhân văn hài hòa, được mệnh danh là “đại học kiểu vườn sinh thái”.

Thành tích đào tạo

Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Tây Bắc có 4.535 giảng viên, bao gồm 2236 giảng viên toàn thời gian, 619 nhân viên kỹ thuật chuyên môn bậc cao và 1310 phó nhân viên kỹ thuật chuyên môn bậc cao. Có 1 học giả của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, 2 học giả của Học viện Kỹ thuật Trung Quốc và 11 học giả của song tuyển dụng, 7 người được chọn làm chuyên gia dự án tài năng quốc gia, 13 người được chọn làm chuyên gia dự án tài năng trẻ, 6 người là giáo sư được chỉ định đặc biệt, 3 học giả, 6 tài năng hàng đầu về đổi mới khoa học và công nghệ của “Kế hoạch mười nghìn người, 3 tài năng trẻ, 8 người chiến thắng Quỹ khoa học trẻ xuất sắc quốc gia, 8 người chiến thắng Quỹ thanh niên xuất sắc, 12 người chiến thắng Dự án tài năng tỷ quốc gia, 64 người được chọn trong Kế hoạch hỗ trợ tài năng xuất sắc thế kỷ mới, 43 người được chọn trong “Kế hoạch trăm người” của tỉnh Thiểm Tây, 12 “giáo sư được bổ nhiệm đặc biệt” trong trường và 2 giảng viên giảng dạy cấp quốc gia.

Dai Hoc Khoa Hoc Ky Thuat Nong Lam Tay Bac 6 2024

Thế mạnh của trường

Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Tây Bắc là trường đại học nông nghiệp toàn diện nhất trong cả nước với nhiều ngành khoa học nông, lâm nghiệp và thủy lợi. Trường có 26 học viện (khoa, viện, bộ) và học viện nghiên cứu sinh, có 13 trạm lưu động sau tiến sĩ, 16 ngành cấp bằng tiến sĩ cấp một và 27 bằng ngành cấp bằng thạc sĩ cấp một, 67 chuyên ngành đại học. Hiện tại có 7 ngành trọng điểm quốc gia và 2 ngành trọng điểm (bồi dưỡng) quốc gia, khoa nông nghiệp đứng thứ 30 trên thế giới trong bảng xếp hạng các ngành học của US.NEWS. Các ngành khoa học nông nghiệp xếp hạng trong top 1 ‰ các ngành ESI toàn cầu, khoa học nông nghiệp, thực vật học 8 ngành bao gồm động vật học, kỹ thuật, khoa học môi trường và sinh thái, hóa học, sinh học và hóa sinh, dược lý và độc học, sinh học phân tử và di truyền học đã lọt vào top 1% ESI.

Các chi phí tham khảo khác

Chi phí báo danh :800 RMB

Phí khám sức khỏe: 400 RMB

Phí bảo hiểm: 800 RMB/năm

Chi phí KTX : phòng đôi 6000 RMB/năm

Chi phí sinh hoạt ” Chi phí tham khảo” : 2000-2500 RMB/tháng

Học bổng của trường

Học bổng Chính phủ Trung Quốc
CSC – Tự chủ tuyển sinh
Hệ Thạc sĩ
Hệ Tiến sĩ

Để xem thông tin chi tiết học bổng như:

  • Tỉ lệ đỗ học bổng
  • Số người đang Apply
  • Danh sách ứng viên đỗ học bổng năm trước

Các bạn vui lòng truy cập Hệ thống Hỗ trợ tự Apply học bổng Trung Quốc tại: https://apply.riba.vn

Quy trình đăng ký xin học tự túc

Thêm Heading của bạn tại đây

1. Sau khi có thông báo chính thức về kết quả xin học bổng hoặc xin học tự túc. Trường sẽ gửi bộ giấy báo nhập học bao gồm: Giấy báo nhập học, JW201 hoặc JW202, một số giấy tờ khác giới thiệu về trường trong khoảng 30 ngày.

Xem thêm: JW201 và JW202 là gì? Khác nhau như thế nào?

2. Làm visa:Mang bộ hờ sơ xin visa bao gồm: JW202, Giấy báo nhập học, hộ chiếu, ảnh, hộ khẩu photo không cần công chứng (chỉ đối với người làm visa Trung Quốc lần đầu tiên), tờ khai xin visa sau đó đến Đại sứ quán (lãnh sự quán) của Trung Quốc để xin visa du học.

Xem thêm: Hướng dẫn xin visa du học Trung Quốc chỉ 15 phút

3. Sau khi nhận visa, tiến hành nhập học theo đúng thời gian quy định ghi trên giấy báo nhập học. Chủ động liên hệ với trường báo cáo thời gian nhập học để trường bố trí người đưa đón và hướng dẫn làm thủ tục nhập học sau khi tới trường (nếu có).

4. Sau khi đến trường và làm xong thủ tục báo danh bao gồm: thanh toán học phí, ký túc xá, bảo hiểm, tiền sách vở, khám lại sức khỏe hoặc đổi giấy khám (nếu trường yêu cầu) thì tiến hành đến Phòng Quản Lý Xuất Nhập Cảnh của tỉnh làm thủ tục chuyển đổi Visa.

5. Chờ từ 8 – 10 ngày theo lịch hẹn của Phòng Quản Lý Xuất Nhập Cảnh ghi trên giấy hẹn sau đó đến nhận lại Visa. Hoàn thành thủ tục nhập học.

Đừng quên dành tặng cho chúng mình 1 Like nếu bạn thấy bài viết hữu ích nhé ^^!

Bài viết đã được bảo vệ bản quyền bởi:

Content Protection By Dmca.com

Admin: Trần Ngọc Duy

Admin Hội Tự Apply học bổng Trung Quốc

Hội Tự Apply học bổng Trung Quốc

Group chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn tự Apply học bổng Trung Quốc

Yêu Tiếng Trung

Group chia sẻ kiến thức, cùng nhau học tập tiếng Trung Quốc