Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông
Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông

Đại Học Khoa Học Kĩ Thuật Sơn Đông Đã xác minh

TOP 81

Đánh giá trung bình

Ảnh

Thông tin trường

Tên tiếng Trung :
山东科技大学
Tên tiếng Anh :
Shandong University Of Science And Technology
Tên viết Tắt :
SDUST
Khu vực :
Sơn Đông
Sinh viên :
41.100
Sinh viên quốc tế :
500
Năm thành lập :
1951
Mã trường :
10424
Cấp bậc trường :
Đại học phổ thông
Loại trường :
Trường Công lập
Số chuyên ngành :
94
Số giảng viên :
2.900
Loại hình trường :
Trường Khoa học kỹ thuật
Thuộc dự án :
Trường trọng điểm của Tỉnh
Diện tích :
3.800 mẫu

Giới thiệu

Mục lục:

ĐẠI HỌC KHOA HỌC KĨ THUẬT SƠN ĐÔNG

Được thành lập vào năm 1951, Đại học Khoa học và Công nghệ Sơn Đông đã phát triển thành một trường với những lợi thế kỹ thuật nổi bật và đặc điểm công nghiệp đặc biệt. Đại học Khoa học và Công nghệ Sơn Đông là một trung tâm đào tạo nhân tài định hướng ứng dụng nổi tiếng ở tỉnh Sơn Đông.

Dai Hoc Khoa Hoc Ky Thuat Son Dong 17 2023

Vị trí địa lý

 • Trường hoạt động tại Thanh Đảo, Thái An và Tế Nam
 • Tổng diện tích 2,43 triệu mét vuông (hơn 3640 mẫu Anh), diện tích xây dựng 1,42 triệu mét vuông, tổng giá trị tài sản cố định là 1,933 tỷ nhân dân tệ và tổng giá trị là 527 triệu thiết bị giảng dạy
Son Dong1 2023

Cơ sở vật chất

Trường có 19 trường cao đẳng, 9 khoa giảng dạy, 4 tổ chức nghiên cứu và 1 trường cao đẳng độc lập. Có 9 trạm nghiên cứu sau tiến sĩ, 8 bằng tiến sĩ được ủy quyền ở cấp độ thứ nhất, 43 bằng tiến sĩ được ủy quyền ở cấp độ thứ hai, 24 bằng thạc sĩ được ủy quyền ở cấp độ thứ nhất, 127 bằng thạc sĩ được ủy quyền , 19 thạc sĩ kỹ thuật lĩnh vực được ủy quyền, 81 chuyên ngành đại học. Có 1 ngành học quốc gia (trồng trọt), 1 cơ sở trồng trọt phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia do tỉnh và Bộ cùng thành lập, 1 trung tâm nghiên cứu kỹ thuật chung quốc gia và địa phương, các ngành khoa học cấp tỉnh và cấp bộ.

Xem thêm : Tìm hiểu về dự án 211 , Dự án 211 là gì khi du học Trung Quốc 

Thành tích đào tạo

Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Sơn Đông  là một trường đại học quốc gia thực hiện “Chương trình đào tạo và giáo dục kỹ sư xuất sắc” và “Dự án chương trình đào tạo khởi nghiệp và đổi mới đại học”. Trong những năm gần đây, trường đã giành được 4 giải nhì về thành tích giảng dạy quốc gia và hơn 70 giải thưởng thành tích giảng dạy cấp tỉnh. Năm 2007, trường được đánh giá là xuất sắc trong đánh giá trình độ giảng dạy đại học của Bộ Giáo dục. Tỷ lệ việc làm của sinh viên tốt nghiệp trường vẫn đứng đầu các trường đại học trong tỉnh và hơn 230.000 nhân tài thuộc nhiều loại khác nhau đã được đào tạo cho xã hội.

Trường có nghiên cứu cơ bản mạnh mẽ, nghiên cứu ứng dụng và khả năng phát triển khoa học công nghệ toàn diện mang tính liên ngành. Mạnh về kỹ thuật khai thác, khoa học an toàn và kỹ thuật, khảo sát khoa học và công nghệ, tài nguyên địa chất và kỹ thuật địa chất, khoa học điều khiển và kỹ thuật, kỹ thuật phần mềm, cơ khí, khoa học quản lý và kỹ thuật, kỹ thuật địa kỹ thuật, phần mềm máy tính và lý thuyết, v.v. 

Có hơn 90 viện nghiên cứu chuyên nghiệp về công nghệ kỹ thuật, nhân văn và khoa học xã hội. Kể từ “Kế hoạch năm năm lần thứ mười hai”, trường đã thực hiện 4.026 dự án nghiên cứu khoa học ở nhiều cấp độ khác nhau, với số tiền được lên kế hoạch và ký hợp đồng là 950 triệu nhân dân tệ. Trong số đó, có 1.846 dự án dọc, quỹ dự kiến 330 triệu nhân dân tệ, 2180 dự án theo chiều ngang và hợp đồng trị giá 620 triệu nhân dân tệ, 816 giải thưởng khoa học và công nghệ tiên tiến, bao gồm 4 giải thưởng khoa học và công nghệ quốc gia và 274 giải thưởng công nghệ cấp tỉnh và cấp bộ. Năm 2014, 938 dự án nghiên cứu khoa học đã được thành lập, với số tiền dự kiến và hợp đồng là 205 triệu nhân dân tệ, trong đó 597 dự án theo chiều dọc và kinh phí theo kế hoạch là 117 triệu nhân dân tệ và nhận được 175 giải thưởng khoa học và công nghệ, bao gồm 49 giải thưởng của chính phủ cấp tỉnh và cấp bộ.

Trường được Chính phủ Nhân dân tỉnh Sơn Đông trao tặng danh hiệu danh dự của Đơn vị nâng cao về công tác giáo dục và danh hiệu Trường đại học đổi mới kỹ thuật quốc gia về giáo dục.

Dai Hoc Khoa Hoc Ky Thuat Son Dong 6 2023

Thế mạnh của trường 

Trường hiện có hơn 41.100 sinh viên, bao gồm hơn 6.790 sinh viên tiến sĩ và sau đại học, và hơn 7.500 sinh viên đại học độc lập và hơn 30.000 sinh viên giáo dục người lớn. Có hơn 2.900 giảng viên, trong đó có 288 giáo sư. Có 3 học giả của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, 1 học giả của Học viện Kỹ thuật Trung Quốc, 1 ứng cử viên của “Chương trình tài năng ngàn quốc gia”, 5 ứng cử viên cho Chương trình hỗ trợ tài năng xuất sắc thế kỷ mới của Bộ Giáo dục, 55 người trung niên và thanh niên được hưởng trợ cấp chính phủ đặc biệt từ Hội đồng Nhà nước, Có 7 chuyên gia, 18 chuyên gia trẻ và trung niên có đóng góp xuất sắc ở tỉnh Sơn Đông, 158 giám sát viên tiến sĩ, 10 người mẫu quốc gia và giáo viên xuất sắc, 17 giáo viên xuất sắc của tỉnh và 10 giáo viên giảng dạy cấp tỉnh.

Trường có 7 chuyên ngành quốc gia, 1 chuyên ngành thí điểm cải cách toàn diện quốc gia, 1 khu thí nghiệm đổi mới mô hình đào tạo tài năng quốc gia, 2 khóa học công cộng video chất lượng quốc gia, 3 khóa học chia sẻ tài nguyên chất lượng quốc gia và sản phẩm chất lượng quốc gia. 4 khóa học, 1 khóa trình diễn giảng dạy song ngữ quốc gia, 1 đội giảng dạy quốc gia, 2 trung tâm trình diễn giảng dạy thực nghiệm quốc gia, 1 trung tâm giảng dạy thực nghiệm mô phỏng ảo quốc gia, 1 trung tâm giáo dục thực hành kỹ thuật quốc gia, quốc gia 1 cơ sở giáo dục thực tế ngoài trường cho sinh viên đại học.

Nhà trường tích cực thực hiện trao đổi và hợp tác nước ngoài và đi theo con đường giáo dục quốc tế:  đã thiết lập mối quan hệ trao đổi và hợp tác với 109 trường đại học và viện nghiên cứu ở 23 quốc gia và khu vực bao gồm Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đức, Nga và Pháp. Có 6 phòng thí nghiệm chung của Trung Quốc và nước ngoài và hơn 50 dự án hợp tác khoa học và công nghệ quốc tế. Các trường đại học ở Hoa Kỳ, Đức, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc và các quốc gia khác đã đưa ra các chương trình giáo dục hợp tác Trung-nước ngoài và các chương trình trao đổi sinh viên; chấp nhận sinh viên quốc tế từ hơn 40 quốc gia và khu vực bao gồm Nga, Hoa Kỳ, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức, Mông Cổ và Pakistan, và hơn 20 giáo viên là thành viên quan trọng của các tổ chức học thuật quốc tế.

Dai Hoc Khoa Hoc Ky Thuat Son Dong 19 2023

Các chi phí khác

 • Chi phí báo danh: 400 RMB
 • Phí khám sức khỏe: 600 RMB
 • Phí bảo hiểm: 600 RMB/năm
 • Phí gia hạn Visa: 400tệ/năm
 • Chi phí KTX : Phòng loại đôi 4000 NDT/năm; Phòng đơn 4400 NDT/năm
 • Chi phí sinh hoạt (Chi phí tham khảo) : 1500 – 2000 RMB/tháng

Các học bổng của trường

Học bổng Chính phủ Trung Quốc
CSC – Tự chủ tuyển sinh
Hệ Thạc sĩ
Hệ Tiến sĩ
CSC – Học bổng Song phương
Hệ Đại học
Hệ Thạc sĩ
Hệ Tiến sĩ

Để xem thông tin chi tiết học bổng như:

 • Tỉ lệ đỗ học bổng
 • Số người đang Apply
 • Danh sách ứng viên đỗ học bổng năm trước

Các bạn vui lòng truy cập Hệ thống Hỗ trợ tự Apply học bổng Trung Quốc tại: https://apply.riba.vn

Quy trình đăng ký xin học tự túc

Quy trình Apply

Đăng nhập hệ thống Apply và tạo tài khoản tại web trường

Điền đầy đủ thông tin và tải lên các tài liệu cần thiết

(Thời gian xử lý từ 7-14 ngày)

Tài liệu cơ bản được thông qua và tiến hành đánh giá trình độ chuyên sâu

(Thời gian xử lý khoảng 45 ngày)

Gửi giấy báo nhập học và JW202

(Thời gian gửi chuyển phát khoảng 7 ngày)

Bạn cần phải xin thị thực du học tại đại sứ quán địa phương với thư nhập học và mẫu JW202(VISA X)

Chào mừng bạn đến nhập học tại Đại học Khoa Học Ký Thuật Sơn Đông

Hồ sơ Apply:Vui lòng chuẩn bị bản scan của tài liệu sau đây trước khi đăng ký để tải lên hệ thống đăng ký trực tuyến (mỗi tệp tải lên không quá 1MB)

1. Tất cả các chứng chỉ, bằng cấp và bảng điểm phải được công chứng bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh

2. Nếu bạn đang học tập tại các trường đại học khác ở Trung Quốc và có visa hợp lệ, vui lòng tải lên bản scan của trang visa và chuẩn bị giấy chứng nhận chuyển trường .

Giấy tờ cần thiếtHệ bồi dưỡngHệ Đại họcHệ Thạc sĩHệ Tiến sĩBồi dưỡng phổ thông và Bồi dưỡng cao cấp
Hộ chiếu
Ảnh

HSK

(Chỉ đối chuyên ngành học bằng tiếng Trung)

 

Chứng chỉ tiếng Anh

(TOEFL,IELTS, chỉ đối với chuyên ngành học bằng tiếng Anh)

 
Bằng tốt nghiệp, bảng điểm    
Bằng tốt nghiệp Đại học và bảng điểm    
Bằng tốt nghiệp thạc sĩ và bảng điểm    
2 thư giới thiệu của phó giáo sư   
Trần thuật bản thân/Kế hoạch học tập/Kế hoạch nghiên cứu   
Giấy khám sức khỏe
Giấy xác nhận không phạm tội

Thủ tục nhập học

1. Sau khi có thông báo chính thức về kết quả xin học bổng hoặc xin học tự túc. Trường sẽ gửi bộ giấy báo nhập học bao gồm: Giấy báo nhập học, JW201 hoặc JW202, một số giấy tờ khác giới thiệu về trường trong khoảng 30 ngày.

Xem thêm: JW201 và JW202 là gì? Khác nhau như thế nào?

2. Làm visa:Mang bộ hồ sơ xin visa bao gồm: JW202, Giấy báo nhập học, hộ chiếu, ảnh, hộ khẩu photo không cần công chứng (chỉ đối với người làm visa Trung Quốc lần đầu tiên), tờ khai xin visa sau đó đến Đại sứ quán (lãnh sự quán) của Trung Quốc để xin visa du học.

Xem thêm: Hướng dẫn xin visa du học Trung Quốc chỉ 15 phút

3. Sau khi nhận visa, tiến hành nhập học theo đúng thời gian quy định ghi trên giấy báo nhập học. Chủ động liên hệ với trường báo cáo thời gian nhập học để trường bố trí người đưa đón và hướng dẫn làm thủ tục nhập học sau khi tới trường (nếu có).

4. Sau khi đến trường và làm xong thủ tục báo trình diệndanh bao gồm: thanh toán học phí, ký túc xá, bảo hiểm, tiền sách vở, khám lại sức khỏe hoặc đổi giấy khám (nếu trường yêu cầu) thì tiến hành đến Phòng Quản Lý Xuất Nhập Cảnh của tỉnh làm thủ tục chuyển đổi Visa.

5. Chờ từ 8 – 10 ngày theo lịch hẹn của Phòng Quản Lý Xuất Nhập Cảnh ghi trên giấy hẹn sau đó đến nhận lại Visa. Hoàn thành thủ tục nhập học.

Đừng quên dành tặng cho chúng mình 1 Like nếu bạn thấy bài viết hữu ích nhé ^^!

Bài viết đã được bảo vệ bản quyền bởi:

Content Protection By Dmca.com

Admin: Trần Ngọc Duy

Admin Hội Tự Apply học bổng Trung Quốc

Hội Tự Apply học bổng Trung Quốc

Group chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn tự Apply học bổng Trung Quốc

Yêu Tiếng Trung

Group chia sẻ kiến thức, cùng nhau học tập tiếng Trung Quốc

Thống kê

239 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share

Bản đồ