Thẻ: Đại học thành đô

Fb18 Iprtayz2116385 2023

Đại học Thành Đô đăng cai tổ chức thế vận hội mùa hè Đại học Thế giới lần thứ 31

Như vậy theo thông cáo của thông tấn xã Trung Quốc, thế vận hội mùa hè đại học thế giới lần thứ 31 do Liên đoàn Thể thao Sinh viên Đại học Quốc tế tổ chức sẽ diễn ra tại Đại học Thành Đô thuộc tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc. Thế vận hội mùa hè Đại học Thế giới lần thứ 31 Thế vận hội này sẽ diễn ra từ ngày mồng 8 đến ngày 19 tháng 8 năm 2021, với 18 sự

Xem thêm