Đánh giá Học bổng Hiệu trưởng Đại học Bách khoa Chiết Giang theo mức trợ cấp hệ Thạc sĩ

Miễn học phí: 10 sao Miễn kí túc xá: 10 sao Miễn phí bảo hiểm: 10 sao Đánh giá mức trợ cấp: Trợ cấp hệ Thạc: 0 – 500 tương ứng 1 – 3 sao Trợ cấp hệ Thạc: 500 -1000 tưng ứng 4 – 5 sao Trợ cấp hệ Thạc từ 1000-2000 tương ứng 4 – 6 sao Trợ cấp hệ Thạc từ 2000-2500 tương ứng 7 – 8 sao Trợ cấp hệ Thạc trên 2500 tương ứng 9 – 10 sao —- Không có hỗ trợ khác như sách vở, đi lại: 1 – 5 sao Có hỗ trợ sách vở, thí nghiệm, đi lại…: 5 – 10 sao Đánh giá Tổng quan: Học bổng nhìn chung tương đối tốt: 7 sao
Để lại bình luận của bạn
Bình luận
Tên
Email