HỌC BỔNG TÂN HÁN HỌC KHỔNG TỬ

HỌC BỔNG TÂN HÁN HỌC KHỔNG TỬ Đã xác minh

Học bổng Khổng Tử

Đánh giá trung bình

Giới thiệu

Tổng bộ Học viện Khổng Tử đã thết lập “Kế hoạch Tân Hán Học Khổng Tử” nhằm giúp những người trẻ tuổi từ khắp nơi trên thế giới hiểu về Trung Quốc và văn hóa Trung Hoa, làm cho nghiên cứu Hán ngữ phát triển phồn vinh, thúc đẩy sự phát triển bền vững của Viện Khổng Tử và thúc đẩy mối quan hệ thân thiện giữa Trung Quốc và người dân các nước khác. Chương trình này có 6 dự án, chuyên về khoa học xã hội và nhân văn. 1. HẠNG MỤC HỢP TÁC TRUNG – NGOẠI ĐÀO TẠO TIẾN SĨ 中外合作培养博士项目/I.Joint Research Ph.D. Fellowship 2. HẠNG MỤC ĐẾN HOA HỌC TIẾN SĨ 来华攻读博士学位项目/II. Ph.D. in China Fellowship 3. HẠNG MỤC PHỎNG VẤN HỌC GIẢ “LÝ GIẢI TRUNG QUỐC” “理解中国”访问学者项目/III. “Understanding China” Fellowship 4. HẠNG MỤC THỦ LĨNH THANH NIÊN 青年领袖项目/IV. Young Leaders Fellowship 5. HẠNG MỤC HỘI NGHỊ QUỐC TẾ 国际会议项目/V. International Conference Grant 6. HẠNG MỤC TÀI TRỢ XUẤT BẢN 出版资助项目/VI. Publication Grant HỌC BỔNG BAO GỒM: 1.Miễn học phí, phí nghiên cứu 2.Miễn phí ký túc xá 3.Miễn phí bảo hiểm 4.Trợ cấp sinh hoạt phí 10.000 tệ/tháng (33 triệu VNĐ/tháng) 5.Vé máy bay khứ hồi hàng năm DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG CÓ HỌC BỔNG TÂN HÁN HỌC KHỔNG TỬ 北京大学 中国人民大学 北京师范大学 北京外国语大学 吉林大学 山东大学 南京大学 南开大学 复旦大学 华东师范大学 四川大学 武汉大学 厦门大学 中山大学 北京语言大学 上海外国语大学

Trạng thái tuyển sinh

Open 24/7

Thống kê

1081 Views
1 Rating
7 Favorites
0 Share