Học bổng Con đường tơ lụa Mộc Đạc

Học bổng Con đường tơ lụa Mộc Đạc

Học bổng Trường

Đánh giá trung bình

Thông tin trường

Giới thiệu

HỌC BỔNG CON ĐƯỜNG TƠ LỤA MỘC ĐẠC

Đại học Sư phạm Bắc Kinh đã thành lập Học bổng Con Đường Tơ Lụa Mộc Đạc với mục đích khuyến khích và tài trợ cho sinh viên quốc tế có thành tích học tập xuất sắc đến với Đại học sư phạm Bắc Kinh học tập. Hôm nay, Du học Trung Quốc Riba xin gừi tới bạn những thông tin cần thiết nhất về loại học bổng này nhé!

I. Phạm vi và thời gian tài trợ học bổng Con đường tơ lụa Mộc Đạc

 • Học bổng “Con đường tơ lụa” trợ cấp bao gồm : học phí, trợ cấp chỗ ở, chi phí sinh hoạt và bảo hiểm y tế thân thể .
 • Hạn ngạch tài trợ
  Cử nhân : 12 suất; Thạc sĩ: 4 suất; Tiến sĩ: 4 suất
 • Tài trợ tiêu chuẩn
  1. Miễn tất cả học phí trong kì học ;
  2. Cung cấp chi phí sinh hoạt và trợ cấp chỗ ở trong năm học ( Phát theo tháng ):
  Cử nhân : 2.500 nhân dân tệ / tháng; trợ cấp chỗ ở: 700 nhân dân tệ / tháng
  Thạc sĩ: 3.000 nhân dân tệ / tháng; trợ cấp chỗ ở: 700 nhân dân tệ / tháng
  Tiến sĩ: 3.500 nhân dân tệ / tháng; trợ cấp chỗ ở: 1.000 nhân dân tệ / tháng
  3. Cung cấp bảo hiểm toàn diện cho công dân đến Trung Quốc;

II. Trình độ chuyên môn của ứng viên

1. Ứng viên phải là công dân ngoài Trung Quốc, khỏe mạnh và thân thiện với Trung Quốc;
2. Ứng viên phải là học sinh của các quốc gia thuộc “Một vành đai một con đường
3. Ứng viên cần có tư cách tốt và thành tích xuất sắc và đáp ứng các điều kiện sau:

 • Cử nhân : những người có điểm xuất sắc trong kỳ thi tuyển sinh hoặc đã được miễn thi thì phải có thành tích xuất sắc
 • Thạc sĩ: Thành tích đại học xuất sắc,có nền tảng học vấn vững chắc, khả năng nghiên cứu khoa học và sáng tạo;
 • Tiến sĩ: thành tích thạc sĩ xuất sắc,có nền tảng học vấn vững chắc,khả năng nghiên cứu khoa học và sáng tạo.

Sinh viên giành được “học bổng con đường tơ lụa Đại học sư phạm Bắc Kinh ” yêu cầu phải tham gia đánh giá toàn diện hàng năm , để quyết định xem có đủ điều kiện để tiếp tục được hưởng học bổng không. Những sinh viên không vượt qua đánh giá hàng năm sẽ bị đình chỉ tư cách học bổng trong một năm và sẽ được tham gia đánh giá vào năm sau. Những sinh viên thông qua bài đánh giá sẽ có thể nhận lại hỗ trợ học bổng , nhưng nếu tham gia đánh giá toàn diện của năm tiếp theo, người không vượt qua đánh giá sẽ bị hủy bỏ tư cách nhận học bổng.

Xem thêm: Học bổng Trường Thành