Quản lý đô thị

Quản lý đô thị Đã xác minh

120405

Đánh giá trung bình

Tên tiếng Trung :
城市管理
Hệ Thạc sĩ :
2-3 năm
Hệ Đại học :
4 năm
Nhóm ngành cấp 1 :
02 经济学
Nhóm ngành cấp 2 :