Ngành Trung Y

Ngành Trung Y Đã xác minh

Mã ngành 1005

Đánh giá trung bình

Tên tiếng Trung :
中医学类
Hệ Thạc sĩ :
5 năm
Hệ Đại học :
5 năm
Nhóm ngành cấp 2 :