Ngành Dược học

Ngành Dược học Đã xác minh

Mã ngành 1007

Đánh giá trung bình

Tên tiếng Trung :
药学类
Hệ Thạc sĩ :
3 năm
Hệ Đại học :
4 năm
Nhóm ngành cấp 2 :