Ngành Âm nhạc và Vũ đạo

Ngành Âm nhạc và Vũ đạo Đã xác minh

Mã chuyên ngành 1302  

Đánh giá trung bình

Tên tiếng Trung :
音乐与舞蹈学类
Hệ Thạc sĩ :
2-3 năm
Hệ Đại học :
4 năm
Nhóm ngành cấp 1 :
13 艺术学
Nhóm ngành cấp 2 :