Ngành Kỹ thuật y học

Ngành Kỹ thuật y học Đã xác minh

Mã ngành 1010

Đánh giá trung bình

Tên tiếng Trung :
医学技术类
Hệ Thạc sĩ :
3 năm
Hệ Đại học :
4 năm
Nhóm ngành cấp 2 :