Kỹ thuật và thiết kế trang phục

Kỹ thuật và thiết kế trang phục Đã xác minh

081602

Đánh giá trung bình

Thông tin tổng quát

Tên tiếng Trung :
服装设计与工程
Hệ Thạc sĩ :
2-3 năm
Hệ Đại học :
4 năm
Nhóm ngành cấp 1 :
08 工学
Nhóm ngành cấp 2 :
0816 纺织类
Mã chuyên ngành :
081602
Tên tiếng Anh :
Clothing Design and Engineering

Giới thiệu chuyên ngành

Mục lục

Chuyên ngành Kỹ thuật và thiết kế trang phục

Giới thiệu chuyên ngành Kỹ thuật và thiết kế trang phục

1 29 2024

Mã ngành: 081602

 Chuyên ngành kỹ thuật và thiết kế trang phục là gì?

Chuyên ngành kỹ thuật và thiết kế trang phục bồi dưỡng kiến thức lý thuyết và năng lực thực hành về thiết kế trang phục, công nghệ kết cấu quần áo và quản lý kinh doanh trang phục. Từ đó, người học có thể làm các công việc như tiếp thị sản phẩm quần áo, quản lý kinh doanh, nghiên cứu lý luận và đánh giá công khai trang phục tại các doanh nghiệp tiêu thụ và sản xuất trang phục, đơn vị nghiên cứu trang phục, bộ phận quản lý ngành quần áo và các tổ chức báo chí và xuất bản.

Hệ đại học

1.  Thời gian học và cấp bằng

 • Thời gian học: 4 năm
 • Cấp bằng: Cử nhân kĩ thuật

2.  Mục tiêu đào tạo

Chuyên ngành giúp sinh viên nắm vững kiến thức lý luận cơ bản về công nghệ và thiết kế trang phục, nguyên liệu may mặc, quản lý sản xuất và kinh doanh trang phục, đảm bảo năng lực thích nghi xã hội và khả năng thực hành chuyên ngành cao, cùng với tinh thần trách nhiệm xã hội, tố chất nghề nghiệp, tố chất khoa học và văn hóa, tinh thần sáng tạo nổi bật, có khả năng làm các công việc như công nghệ may mặc, thiết kế phát triển sản phẩm mới, sản xuất quản lý kinh doanh trang phục, tiếp thị thương mại mặt hàng quần áo tại ngành nghề may mặc và các lĩnh vực liên quan.

3.  Quy cách đào tạo

      Sinh viên theo học chuyên ngành chủ yếu học tập các lý luận cơ bản và kiến thức chuyên ngành của ngành trang phục, được đào tạo cơ bản về thực hành thiết kế trang phục và nghiên cứu khoa học, nắm vững một cách có hệ thống lý luận cơ bản và phương pháp thiết kế cấu trúc quần áo, nguyên tắc sản xuất và chế tạo trang phục, đồng thời quen thuộc với các đặc điểm thẩm mỹ và sự đổi mới của quần áo, phương pháp thiết kế sáng tạo, hiểu rõ nội dung sản xuất quần áo, quản lý, tiếp thị,… và có năng lực cơ bản về nghiên cứu khoa học quần áo và phát triển thị trường.

Ky-Thuat-Va-Thiet-Ke-Trang-Phuc

 Yêu cầu về mặt kiến thức

 1. Nắm vững kiến ​​thức cơ bản và phương pháp khoa học của khoa học xã hội nhân văn và khoa học tự nhiên.
 2. Nắm vững cấu trúc và tính năng, phương pháp kiểm tra nguyên liệu may quần áo.
 3. Nắm vững các nguyên tắc cơ bản của thiết kế cấu trúc hàng may mặc.
 4. Nắm chắc kiến ​​thức cơ bản về nguyên lý và công nghệ gia công hàng may mặc, quy trình sản xuất hàng may mặc, các thông số công nghệ và nắm rõ nguyên lý hoạt động của các thiết bị gia công hàng may mặc nói chung.
 5. Nắm chắc các chỉ số đánh giá hiệu suất cơ bản và các phương pháp kiểm tra tương ứng của quần áo, đồng thời nắm rõ các tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm.
 6. Nắm vững các nguyên tắc và phương pháp cơ bản của thiết kế quần áo, đồng thời nắm rõ các kiến ​​thức cơ bản về thiết kế hiện đại.
 7. Nắm được các kiến ​​thức cơ bản về thượng nguồn và hạ nguồn của chuỗi công nghiệp, đồng thời hiểu rõ hiện trạng và xu hướng phát triển của lĩnh vực chuyên môn.
 8. Nắm được các kiến ​​thức liên quan về kinh tế và thương mại quần áo, đồng thời hiểu rõ các chủ trương, chính sách và quy định của đất nước trong lĩnh vực quản lý kinh doanh quần áo và lưu thông sản phẩm.
3 17 2024

Yêu cầu về năng lực

 1. Có khả năng thiết kế và sản xuất các sản phẩm quần áo và có thể đánh giá hiệu suất hoặc chức năng của quần áo.
 2. Có khả năng cơ bản về truy xuất tài liệu, truy vấn dữ liệu và sử dụng công nghệ thông tin hiện đại để có được thông tin liên quan.
 3. Nắm vững các phương pháp đổi mới cơ bản, có thái độ và nhận thức đổi mới sáng tạo; có khả năng vận dụng toàn diện các phương tiện lý luận và kỹ thuật để giải quyết các vấn đề thực tiễn, có khả năng xem xét một cách toàn diện các hạn chế về kinh tế, môi trường, pháp luật, an toàn, sức khỏe.
 4. Có kỹ năng tổ chức và quản lý nhất định, kỹ năng diễn đạt, kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân.
 5. Hiểu rõ các chủ trương, chính sách, pháp luật và các quy định liên quan đến sản xuất, thiết kế, nghiên cứu phát triển, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững của chuyên ngành, hiểu đúng về tác động của dự án đối với thế giới quan và xã hội.
 6. Có hiểu biết đúng đắn về phương hướng học tập, có khả năng học hỏi liên tục và thích ứng với sự phát triển.
 7. Có tầm nhìn quốc tế nhất định và khả năng giao tiếp, cạnh tranh và hợp tác giữa các nền văn hóa.

             

4 8 2024

 Yêu cầu về tố chất

 1. Có tư cách đạo đức và phẩm chất tâm lý tốt đẹp.
 2. Có trình độ về khoa học xã hội nhân văn, ý thức trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp.
 3. Tác phong làm việc cầu thị, tinh thần làm việc hăng say.
 4. Tư duy chuyên môn, phẩm chất kĩ thuật nhất định.
 5. Có nhận thức đúng đắn về giáo dục thể chất, hình thành thói quen rèn luyện thân thể.
5 8 2024

4.  Các môn học chính và các khóa học chủ yếu

 • Môn học chính: Khoa học và kĩ thuật may đo quần áo, Nghệ thuật học
 • Khóa học chủ yếu: Nguyên liệu may quần áo, Thiết kế quần áo, Kết cấu quần áo, Công nghiệp may tấm quần áo, Công nghệ quần áo, CAD, Tiếp thị quần áo, Thương mại thực hành trang phục, Chuyên ngành trang phục (tiếng Anh), Màu quần áo, Mẫu mã quần áo
 • Khóa học giảng dạy thực tiễn: Phác thảo, Thực hành sản xuất, Thiết kế khóa học, Nghiên cứu thị trường, Thực hành tốt nghiệp, Khóa luận tốt nghiệp (thiết kế), Khóa học thực hành cấu trúc quần áo, Khóa học thực hành thủ công quần áo, Khóa học thực hành thiết kế quần áo, Khóa học thực hành kỹ thuật vẽ quần áo, Khóa học thực hành tạo mẫu công nghiệp quần áo, Cắt xén quần áo.
 • Khóa học thực hành chuyên ngành: CAD, Thực nghiệm vật liệu may mặc, thực hành nghề nghiệp (thực hành thủ công quần áo,…)
6 5 2024

5.  Tín chỉ tích lũy

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành cần tích lũy tối thiểu 167 tín chỉ.

Cơ hội việc làm

Tỷ lệ có việc làm của sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế và kỹ thuật thời trang rất cao, đặc biệt là ở khu vực phía Nam.

 Định hướng việc làm của sinh viên tốt nghiệp ngành thiết kế thời trang và kỹ thuật là làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực quần áo, các doanh nghiệp thương hiệu trong và ngoài nước, các trường cao đẳng và đại học, các tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài,… Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành kĩ thuật và thiết kế trang phục có thể làm các vị trí như: Nhà thiết kế thời trang, trợ lý thiết kế, nhà thiết kế, nhà thiết kế quần áo nữ, thực tập sinh quản lý, phát triển vải, nhà thiết kế chính, nhà sản xuất mẫu, nhà thiết kế mẫu, chuyên gia quản lý hàng hóa, nhà thiết kế quần áo, nhà bán hàng quần áo,…,

tham gia phát triển sản phẩm quần áo, tiếp thị, ngoại thương quần áo, quản lý sản xuất quần áo, nghiên cứu lý thuyết quần áo và đánh giá công khai trong các công ty sản xuất và bán hàng quần áo, đơn vị nghiên cứu quần áo, phòng quản lý ngành quần áo và các tổ chức báo chí và xuất bản. Cụ thể như:

 1. Tham gia vào thiết kế kiểu dáng và mẫu may mặc, phát triển và ứng dụng công nghệ kỹ thuật số quần áo, hoạch định thương hiệu và hoạch định sản phẩm, quản lý bán lẻ và thương mại quốc tế, tiếp thị và quản lý, tổ chức dây chuyền sản xuất và quản lý quy trình, kiểm soát chất lượng và thành phẩm trong các doanh nghiệp thương hiệu trong và ngoài nước, kiểm tra, nghiên cứu và phát triển quần áo bảo hộ chức năng,…
 2. Tham gia vào công việc nghiên cứu và phát triển có liên quan tại các cơ quan quản lý của chính phủ hoặc các tổ chức do nước ngoài tài trợ.
 3. Tham gia vào công việc giảng dạy và nghiên cứu và phát triển liên quan ở các trường cao đẳng và đại học.
Ky-Thuat-Va-Thiet-Ke-Trang-Phuc

Tính đến năm 2013, mức lương trung bình của 326.189 sinh viên tốt nghiệp ngành thiết kế thời trang và kỹ thuật là 4982 NDT, trong đó mức lương của sinh viên mới tốt nghiệp là 3555 NDT, 4235 NDT (0-2 năm), 5328 NDT (3-5 năm), 6818 NDT(6-7 năm), 7682 NDT (8-10 năm). Hiện nay, mức lương trung bình chuyên ngành kĩ thuật và thiết kế trang phục vào khoảng 9500 NDT/ tháng.

Đối tượng phù hợp

Để có thể học tập tốt chuyên ngành kĩ thuật và thiết kế trang phục, sinh viên cần trang bị cho mình niềm yêu thích đam mê với ngành thời trang, cũng như năng khiếu thiết kế và khả năng tiếp thu, nhạy bén, gu thẩm mĩ, bắt kịp với xu hướng thời trang hiện đại.

Các môn học cụ thể

Top trường đào tạo chuyên ngành tại Trung Quốc

Xếp hạngTên trườngTên trường tiếng ViệtĐánh giá
1东华大学Đại học Đông Hoa 5★ 
2天津工业大学Đại học Bách khoa Thiên Tân 5★ 
3浙江理工大学Đại học Khoa học Kỹ thuật Chiết Giang 5★- 
4江南大学Đại học Giang Nam 5★- 
5大连工业大学Đại học Bách khoa Đại Liên 5★- 
6北京服装学院Học viện Công nghệ Thời trang Bắc Kinh 4★ 
7苏州大学Đại học Tô Châu 4★ 
8西安工程大学Đại học Bách khoa Tây An 4★ 
9武汉纺织大学Đại học Dệt may Vũ Hán 4★ 
10上海工程技术大学Đại học Kỹ thuật và Công nghệ Thượng Hải 4★ 
11惠州学院Đại học Huệ Châu 3★ 
12青岛大学Đại học Thanh Đảo 3★ 
13中原工学院Đại học Công nghệ Trung Nguyên 3★ 
14南通大学Đại học Nam Thông 3★ 
15安徽工程大学Đại học Kỹ thuật An Huy 3★ 
16河北科技大学Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Bắc 3★ 
17闽江学院Cao đẳng Mân Giang 3★ 
18陕西科技大学Đại học Khoa học và Công nghệ Thiểm Tây 3★ 
19温州大学Đại học Ôn Châu 3★ 
20广东理工学院Học viện Công nghệ Quảng Đông 3★ 

 

Như vậy là chúng mình đã cùng tìm hiểu về chuyên ngành Kỹ thuật và thiết kế trang phục qua bài viết trên đây. Riba hi vọng những chia sẻ của chúng mình sẽ có ích với các bạn. Chúc bạn thành công!

Facebook
Twitter
Email

Đừng quên dành tặng cho chúng mình 1 Like nếu bạn thấy bài viết hữu ích nhé ^^!

Bài viết đã được bảo vệ bản quyền bởi:

Content Protection By Dmca.com

Admin: Trần Ngọc Duy

Admin Hội Tự Apply học bổng Trung Quốc

Hội Tự Apply học bổng Trung Quốc

Group chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn tự Apply học bổng Trung Quốc

Yêu Tiếng Trung

Group chia sẻ kiến thức, cùng nhau học tập tiếng Trung Quốc