Kỹ thuật công nghiệp

Kỹ thuật công nghiệp Đã xác minh

120701

Đánh giá trung bình

Tên tiếng Trung :
工业工程
Hệ Thạc sĩ :
3 năm
Hệ Đại học :
4 năm
Nhóm ngành cấp 1 :
02 经济学
Nhóm ngành cấp 2 :