Kỹ thuật cảng, đường thủy và bờ biển

Kỹ thuật cảng, đường thủy và bờ biển Đã xác minh

081103

Đánh giá trung bình

Thông tin tổng quát

Tên tiếng Trung :
港口航道与海岸工程
Hệ Thạc sĩ :
2-3 năm
Hệ Đại học :
4 năm
Nhóm ngành cấp 1 :
08 工学
Nhóm ngành cấp 2 :
0811 水利类
Mã chuyên ngành :
081103
Tên tiếng Anh :
Waterway and Coastal Engineering

Giới thiệu chuyên ngành

Mục lục

Chuyên ngành Kỹ thuật Cảng, Đường thủy và Bờ biển

Trước tình hình ngày càng khan hiếm năng lượng và tài nguyên trên đất liền, việc phát triển năng lượng biển và tài nguyên biển đã trở thành xu thế, cùng với đó,  chuyên ngành Kỹ thuật cảng, đường thủy và bờ biển cũng dần được quan tâm và trở thành một trong những chuyên ngành có nhiều tiềm năng trong tương lai. Cùng với việc lựa chọn học tập chuyên ngành này tại Việt Nam, bạn cũng có thể xem xét đến Trung Quốc du học chuyên ngành Kỹ thuật cảng, đường thủy và bờ biển. Vậy chuyên ngành này tại Trung Quốc có điều gì thú vị? Triển vọng việc làm sau khi tốt nghiệp như thế nào? Hãy cũng Riba tìm hiểu ngay nhé!

1 20 2022

I. Giới thiệu chuyên ngành Kỹ thuật Cảng, Đường thủy và Bờ biển

1. Giới thiệu tổng quan

-Tên tiếng Trung chuyên ngành: 港口航道与海岸工程

– Mã chuyên ngành: 081103

– Chuyên ngành Kỹ thuật Cảng, Đường thủy và Bờ biển đào tạo những người có chuyên môn về kỹ thuật cảng và đường thủy và ven biển, cũng như kiến ​​thức nhất định về quản lý dự án, công nghệ, kinh tế và nhân văn, và có thể tham gia vào kỹ thuật cảng và đường thủy. Công trình ven biển và công trình thủy lợi tương tự, công trình dân dụng và các lĩnh vực khảo sát, quy hoạch, thiết kế, xây dựng, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, quản lý kỹ thuật và các khía cạnh khác của công việc, với trình độ khoa học sâu rộng, trình độ nhân văn sâu sắc, tính chuyên nghiệp vững vàng, Tìm tòi sáng tạo tinh thần và năng lực thực tiễn, nhân tài phức hợp chất lượng cao với tầm nhìn quốc tế trong lĩnh vực công trình cảng, đường thủy và ven biển.

2. Mục tiêu đào tạo

Chuyên ngành này trau dồi kiến thức chuyên môn về kỹ thuật cảng, đường thủy và ven biển, cũng như kiến thức nhất định về quản lý kỹ thuật, công nghệ, kinh tế và nhân văn, đồng thời có thể tham gia vào khảo sát, lập kế hoạch và quy hoạch kỹ thuật cảng và đường thủy, kỹ thuật ven biển, v.v. kỹ thuật công trình thủy lợi, công trình dân dụng, v.v. Thiết kế, xây dựng, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, quản lý công nghệ và các khía cạnh khác của công việc, với trình độ khoa học sâu rộng, kiến thức nhân văn sâu sắc, tính chuyên nghiệp vững vàng, tinh thần đổi mới và khám phá và khả năng thực tế, và có quan điểm quốc tế trong lĩnh vực công trình cảng, đường thủy và ven biển. 

3. Yêu cầu đào tạo

Sinh viên được đào tạo phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản sau đây về kiến ​​thức, năng lực và phẩm chất:

1.1. Nắm vững lý thuyết cơ bản và kiến ​​thức cơ bản về cơ học kỹ thuật, động lực học ven biển và các bộ môn kết cấu công trình

1.2. Nắm vững các phương pháp thiết kế công trình cảng, công trình đường thủy và công trình ven biển

1.3. Có khả năng cơ bản tham gia vào các công việc lập kế hoạch, khảo sát, thiết kế, xây dựng và quản lý kỹ thuật

1.4. Nắm rõ các chính sách, chính sách và quy định của quốc gia có liên quan

1.5. Hiểu được xu hướng phát triển của công trình cảng, công trình đường thủy và công trình ven biển

1.6. Nắm vững các phương pháp cơ bản về truy xuất tài liệu và truy vấn dữ liệu, có năng lực nghiên cứu khoa học sơ bộ và làm việc thực tế.

4 4 2022

4. Chương trình đạo tạo

– Các ngành chính: kỹ thuật thủy lợi, kỹ thuật đại dương, kỹ thuật dân dụng.

– Các lĩnh vực kiến thức trọng tâm: Hệ thống kiến thức chuyên môn này bao gồm ba lĩnh vực kiến thức cốt lõi:

Các lĩnh vực kiến thức kỹ thuật cơ bản, bao gồm bản vẽ kỹ thuật, cơ học kỹ thuật, thủy lực, cơ học đất, địa chất công trình, trắc địa công trình, vật liệu kỹ thuật, thủy văn kỹ thuật, kỹ thuật điện ven biển, động lực sông, kết cấu bê tông, v.v.; 

Các lĩnh vực kiến thức quản lý kinh tế kỹ thuật, bao gồm kinh tế kỹ thuật, quản lý kỹ thuật, ngân sách dự án, v.v.; 

Các lĩnh vực chuyên môn về đường thủy và kỹ thuật ven biển, bao gồm kỹ thuật cảng, điều tiết đường thủy, kỹ thuật kênh, kỹ thuật bờ biển, nước xây dựng công trình giao thông, v.v.

– Các khóa học chính

Bản vẽ kỹ thuật, cơ học lý thuyết, đo lường kỹ thuật, cơ học vật liệu, cơ học kết cấu, thủy lực học, thủy văn kỹ thuật, vật liệu xây dựng, cơ học đất và nền móng, địa chất công trình, kết cấu bê tông cốt thép thủy lực, động lực học sông và điều tiết đường thủy, động lực học ven biển, Xây dựng công trình giao thông đường thủy, quy hoạch và bố trí cảng, công trình thủy lợi cảng, kỹ thuật kênh đào, kinh tế kỹ thuật, quản lý dự án kỹ thuật.

II. Triển vọng việc làm của du học sinh Việt Nam sau khi học chuyên ngành Kỹ thuật cảng, đường thủy và bờ biển như thế nào?

1. Xu hướng làm việc

-Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể tham gia vào quy hoạch, thiết kế, xây dựng, khai thác cảng và quản lý các cảng, đường thủy và các công trình ven biển hoặc tiếp tục học lên cao.

Sinh viên tốt nghiệp kỹ thuật cảng, đường thủy và  bờ biển có kiến ​​thức về quy hoạch, thiết kế, xây dựng và quản lý kỹ thuật cảng, kỹ thuật đường thủy và kỹ thuật ven biển, có thể tham gia vào quy hoạch, thiết kế, xây dựng và quản lý trong giao thông vận tải, thủy lợi, phát triển vùng ven biển và các bộ phận khác như nhân viên kỹ thuật và kỹ thuật cao cấp làm việc.

-Phân tích hoạch định nghề nghiệp tương ứng và hướng nghề nghiệp cho các chuyên ngành kỹ thuật công trình biển.

5 3 2022

Sau đây là phân tích về nhóm công việc tiêu biểu của chuyên ngành Kỹ thuật cảng, đường thủy và bờ biển

*  Nhân viên nghiên cứu, thiết kế và dịch vụ kỹ thuật về kỹ thuật tàu biển.

– Chuyên ngành tương ứng:  Kiến trúc Hải quân và Kỹ thuật Đại dương

– Mô tả nghề nghiệp:

Một số ít các đơn vị nghiên cứu như viện nghiên cứu và phòng thí nghiệm làm việc trong các chuyên ngành liên quan đến công trình biển và công trình biển. Hầu hết trong số họ sẽ vào các công ty đóng tàu lớn và các công ty vận tải biển để tham gia vào thiết kế và sản xuất tàu và các dịch vụ kỹ thuật vận tải biển.

– Phân tích thị trường:

Với sự phức tạp của tình hình quốc tế, sự giao lưu và vận tải quốc tế thường xuyên, cùng với tình hình nghiêm trọng của vận tải đường bộ trong nước, đóng tàu và kỹ thuật viễn dương đã trở thành những chuyên ngành cần được phát triển khẩn cấp để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và mở rộng mật độ giao thông. Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này sẽ có nhiều triển vọng.

– Địa điểm làm việc: Ngoài trời trong nhà

– Ưu nhược điểm nghề nghiệp:

Công việc ổn định lương cao nhưng môi trường tương đối khó.

2. Triển vọng việc làm

Với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế biển quốc gia, nhu cầu ngày càng tăng về các chuyên gia cảng và đường thủy. Hiện nay, chỉ có một số trường đại học tại Trung Quốc đào tạo chuyên ngành cảng và đường thủy. Sinh viên tốt nghiệp các chuyên ngành cảng và đường thủy hàng năm rất thiếu.

Dưới góc độ tình hình quốc tế, trước tình hình ngày càng khan hiếm năng lượng và tài nguyên trên đất liền, việc phát triển năng lượng biển và tài nguyên biển đã trở thành xu thế. Nhu cầu về các chuyên gia trong lĩnh vực kỹ thuật hàng hải và kỹ thuật ven biển cũng sẽ tăng lên.

Chuyên ngành này có đặc điểm là quốc tế hóa và chuyên nghiệp. Thông qua hợp tác quốc tế để mở rộng các kênh du học cho sinh viên, đồng thời thông qua hợp tác chặt chẽ với chính quyền địa phương và các doanh nghiệp, mang đến nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên.

III. Sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật cảnh, đường thủy và bờ biển cần có những yếu tố cần thiết gì?

Sinh viên đăng ký ngành kỹ thuật công trình biển và công trình biển cần lưu ý điều kiện của bản thân, cũng như các chuyên ngành liên quan đến hàng hải, công trình biển thì yêu cầu cao hơn về chiều cao, thị lực và các điều kiện thể chất khác.

Ngoài ra, chuyên ngành cũng đòi hỏi một sự quan tâm hỗ trợ và mạnh mẽ trong ngành công nghiệp này. Bởi vì cho dù là nghiên cứu lý thuyết hay hoạt động vận tải biển thực tế, đây đều là một ngành rất khó. Sinh viên có học khoa học và kỹ thuật có thể đăng ký chuyên ngành này miễn là họ có hứng thú với các khóa học kỹ thuật và sẵn sàng đóng góp cho ngành vận tải biển và đóng tàu của đất nước.

Ngoài ra, cũng cần có nền tảng vững chắc về khoa học tự nhiên cũng như một nền tảng tốt về khoa học xã hội và nhân văn.

  • Có những hiểu biết nhất định, cơ bản về cơ học kỹ thuật, thủy văn công trình, biển
  • Có khả năng ứng dụng máy tính thuần thục
  • Có các kỹ năng về khảo sát, đo vẽ, tính toán
  • Có khả năng học hỏi kiến ​​thức mới, kỹ năng mới và khả năng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp
  • Trình độ ngoại ngữ toàn diện để có thể đọc, trao đổi và nghiên cứu các tài liệu nước ngoài.

Môn học cụ thể

V. Các trường Đại học đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật cảng, đường thủy và bở biển hàng đầu Trung Quốc

Xếp hạngTên trườngTên trường tiếng ViệtĐánh giá
1河海大学Đại học Hà Hải 5★ 
2天津大学Đại học Thiên Tân 5★- 
3大连理工大学Đại học Công nghệ Đại Liên 5★- 
4中国海洋大学Đại học Hải dương Trung Quốc 4★ 
5重庆交通大学Đại học Giao thông Trùng Khánh 4★ 
6武汉大学Đại học Vũ Hán 4★ 
7长沙理工大学Đại học Khoa học và Công nghệ Trường Sa 3★ 
8华北水利水电大学Đại học Thủy điện thủy lợi Hoa Bắc 3★ 
9同济大学Đại học Đồng Tế 3★ 
10哈尔滨工程大学Đại học Kỹ thuật Cáp Nhĩ Tân 3★ 
11上海海事大学Đại học Hàng hải Thượng Hải 3★ 
12大连海洋大学Đại học Hải dương Đại Liên  3★ 
13浙江海洋大学Đại học Hải dương Chiết Giang 3★ 
14福州大学Đại học Phúc Châu 3★ 
15东南大学Đại học Đông Nam 3★ 

Hãy Like bài viết nếu bạn thấy hữu ích nhé ^^!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Đừng quên dành tặng cho chúng mình 1 Like nếu bạn thấy bài viết hữu ích nhé ^^!

Bài viết đã được bảo vệ bản quyền bởi:

Content Protection By Dmca.com

Admin: Trần Ngọc Duy

Admin Hội Tự Apply học bổng Trung Quốc

Hội Tự Apply học bổng Trung Quốc

Group chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn tự Apply học bổng Trung Quốc

Yêu Tiếng Trung

Group chia sẻ kiến thức, cùng nhau học tập tiếng Trung Quốc