Kịch

Kịch Đã xác minh

130302

Đánh giá trung bình

Tên tiếng Trung :
戏剧学
Hệ Thạc sĩ :
2-3 năm
Hệ Đại học :
4 năm
Nhóm ngành cấp 1 :
13 艺术学
Nhóm ngành cấp 2 :