Khoa học và kỹ thuật môi trường

Khoa học và kỹ thuật môi trường Đã xác minh

082501

Đánh giá trung bình

Thông tin tổng quát

Tên tiếng Trung :
环境科学与工程
Hệ Thạc sĩ :
2-3 năm
Hệ Đại học :
4 năm
Nhóm ngành cấp 1 :
08 工学
Nhóm ngành cấp 2 :
0825 环境科学与工程类
Mã chuyên ngành :
082501
Tên tiếng Anh :
Journal of Environmental Science and Engineering

Giới thiệu chuyên ngành

Mục lục

环境科学与工程 - Khoa học và kỹ thuật môi trường

Với sự gia tăng của thu nhập quốc dân, người dân ngày càng có yêu cầu cao hơn đối với môi trường nơi họ sống sau khi đáp ứng nhu cầu vật chất của họ. Sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế toàn cầu đã làm cho môi trường ngày càng trở nên tồi tệ hơn và khó kiểm soát hơn. Vì vậy Khoa học và kỹ thuật môi trường là những gì thời đại cần. Đó cũng là lý do Khoa học và kỹ thuật môi trường ngày càng được quan tâm nhiều hơn. Một lựa chọn khá hấp dẫn đó chính là du học ngành Khoa học và kỹ thuật môi trường tại Trung Quốc. Bài viết này sẽ giới thiệu định nghĩa về Khoa học và kỹ thuật môi trường, các khóa học chính, triển vọng việc làm và các yêu cầu tuyển chọn của nó, v.v., nhằm giúp ích cho các lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai của ứng viên.

Picture1 4 2024

I. Giới thiệu chuyên ngành Khoa học và kỹ thuật môi trường

1. Giới thiệu tổng quan

– Tên tiếng Trung chuyên ngành: 环境科学与工程

– Tên tiếng Anh chuyên ngành: Environmental Science and Engineering

– Mã chuyên ngành: 082501

– Khoa học và kỹ thuật môi trường là một môn khoa học nghiên cứu về chất lượng môi trường của sự tồn tại của con người và việc bảo vệ và cải thiện nó. Việc nghiên cứu một cách hệ thống các vấn đề môi trường đòi hỏi sử dụng kiến ​​thức trong nhiều lĩnh vực khác nhau như địa chất, sinh học, hóa học, vật lý, y học, kỹ thuật, toán học, xã hội học, kinh tế và luật. Vì vậy, Khoa học và kỹ thuật môi trường là một ngành học có tính toàn diện cao.

2. Mục tiêu đào tạo

Chuyên ngành này được đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội bền vững và quốc tế hóa, có đạo đức nghề nghiệp tốt, tinh thần đồng đội và ý thức học tập, dám nghĩ dám làm, có lý thuyết, kiến ​​thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật môi trường hiện đại, nước, khí, chất thải rắn và ô nhiễm vật chất , v.v. Khả năng thực hành phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm, có thể thực hiện thiết kế kỹ thuật môi trường và quản lý vận hành, giám sát chất lượng môi trường, đánh giá tác động và có thể thực hiện các công việc tương ứng trong chính phủ, bảo vệ môi trường, các sở quản lý kinh tế, thiết kế môi trường, quy hoạch, các đơn vị tư vấn, các doanh nghiệp công nghiệp và khai khoáng, các đơn vị nghiên cứu khoa học, trường học, v.v … Nhân viên kỹ thuật và kỹ thuật cao cấp toàn diện trong các ngành kỹ thuật môi trường.

3. Yêu cầu đào tạo

3.1. Kiến thức kỹ thuật: có khả năng sử dụng toán học, khoa học tự nhiên, cơ sở kỹ thuật và kiến ​​thức chuyên môn để giải quyết các vấn đề kỹ thuật môi trường phức tạp.

– Có khả năng sử dụng các kiến ​​thức cơ bản như toán cao cấp, đại số tuyến tính, lý thuyết xác suất và thống kê toán học để phân tích và giải quyết các vấn đề kỹ thuật môi trường;

– Nắm vững kiến ​​thức cơ bản về vật lý, hóa học và sinh học, và sử dụng nó để giải quyết các vấn đề kỹ thuật môi trường;

– Nền tảng kỹ thuật thành thạo và kiến ​​thức chuyên môn, có thể áp dụng để giải quyết các vấn đề kỹ thuật môi trường toàn diện và phức tạp.

3.2. Phân tích vấn đề

– Có khả năng xác định và phán đoán các quá trình chính, các ràng buộc và các nguyên tắc cơ bản của kỹ thuật môi trường phức tạp;

– Có thể thể hiện chính xác các giải pháp cho các vấn đề kỹ thuật môi trường, và có thể nghiên cứu tài liệu để tìm ra các giải pháp thay thế;

– Có thể sử dụng các nguyên tắc cơ bản để chứng minh tính hợp lý của giải pháp cho các vấn đề kỹ thuật môi trường phức tạp;

– Có thể sử dụng các mô hình toán học thích hợp để mô tả hoặc phân tích một hệ thống hoặc quá trình nhất định.

Picture2 2 2024

3.3. Giải pháp thiết kế / phát triển: có khả năng thiết kế các giải pháp cho các vấn đề kỹ thuật môi trường phức tạp, hệ thống thiết kế, đơn vị hoặc quy trình đáp ứng các nhu cầu cụ thể và có thể phản ánh ý thức đổi mới trong quá trình thiết kế, xem xét xã hội, sức khỏe , các yếu tố an toàn, Pháp lý, văn hóa và môi trường

3.4. Có khả năng nghiên cứu các vấn đề phức tạp của kỹ thuật môi trường dựa trên các nguyên tắc khoa học và sử dụng các phương pháp khoa học, bao gồm thiết kế các thí nghiệm, phân tích và giải thích dữ liệu, và thu được các kết luận hợp lý và hiệu quả thông qua tổng hợp thông tin.

3.5. Có khả năng phát triển, lựa chọn và sử dụng các công nghệ, tài nguyên thích hợp, các công cụ kỹ thuật hiện đại và công cụ công nghệ thông tin cho các vấn đề kỹ thuật môi trường phức tạp, bao gồm dự đoán và mô phỏng các vấn đề kỹ thuật môi trường phức tạp.

3.6. Kỹ thuật và xã hội:Có khả năng tiến hành phân tích hợp lý dựa trên kiến ​​thức nền tảng về kỹ thuật môi trường, đánh giá tác động của các hoạt động kỹ thuật chuyên nghiệp về kỹ thuật môi trường và các giải pháp vấn đề kỹ thuật phức tạp đối với xã hội, sức khỏe, an toàn, luật pháp và văn hóa.

4. Chương trình đào tạo

Các ngành chính: Khoa học và Kỹ thuật Môi trường.

Các lĩnh vực kiến ​​thức cốt lõi: Giới thiệu về Khoa học Môi trường, Quan trắc Môi trường, Sinh học Môi trường , Nguyên tắc Kỹ thuật Môi trường, Hóa học Môi trường, Kỹ thuật Xử lý Nước , Kỹ thuật Kiểm soát Ô nhiễm Không khí, Xử lý và Thải bỏ Chất thải rắn, Kiểm soát Ô nhiễm Vật lý, Đánh giá Môi trường.

Các môn học cơ bản như: Vẽ cơ khí, cơ khí kỹ thuật, thiết kế thiết bị bảo vệ môi trường, kỹ thuật điện và thí nghiệm, phân tích dụng cụ, nguyên lý kỹ thuật hóa học, thí nghiệm nguyên lý kỹ thuật hóa học, thiết kế quy trình hóa học, ứng dụng máy tính trong hóa học và kỹ thuật hóa học, ngoại ngữ chuyên môn, giới thiệu về khoa học môi trường , môi trường kỹ thuật và tối ưu hóa hệ thống , hóa chất môi trường, giám sát môi trường, đánh giá chất lượng môi trường , kiểm soát tiếng ồn môi trường, công trình xử lý chất thải rắn, kiểm soát ô nhiễm không khí , kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm nước , Giới thiệu về kỹ thuật môi trường, đánh giá chất lượng môi trường, giám sát môi trường , thí nghiệm giám sát môi trường và giống.

5. Các trường đào tạo chuyên ngành hàng đầu Trung Quốc

Đại học Bắc Kinh, Đại học Nam Kinh, Đại học Nam Đài, Đại học Sư phạm Bắc Kinh, Đại học Thanh Hoa, Đại học Chiết Giang, Học viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân, Đại học Vũ Hán, Đại học Đồng Tế, Đại học Hạ Môn, Đại học Hồ Nam, Đại học Sơn Tây, Đại học Sun Yat-sen, Đại học Phúc Đán, Giao thông Thượng Hải Đại học, Đại học Công nghệ Đại Liên, Đại học Cát Lâm, Đại học Tứ Xuyên, Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc,…

II. Triển vọng việc làm cho du học sinh Việt Nam chuyên ngành Khoa học và kỹ thuật môi trường sau khi tốt nghiệp như thế nào?

1. Phương hướng làm việc

Sinh viên chuyên ngành Khoa học và kỹ thuật môi trường có thể tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học, quản lý và ứng dụng công nghệ trong các cơ sở đào tạo đại học, cơ sở nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường và quan trắc môi trường, quy hoạch và xây dựng đô thị và các khoa khác sau khi tốt nghiệp.

Sinh viên cũng có thể tham gia vào nghiên cứu khoa học môi trường và thiết kế kỹ thuật, phát triển công nghệ, quản lý chất lượng môi trường, v.v. trong các ngành như tài nguyên, giao thông vận tải, công nghiệp nhẹ, y học, nông nghiệp và công nghiệp quân sự.

2. Triển vọng việc làm

Picture3 2024

Triển vọng việc làm của chuyên ngành Khoa học và kỹ thuật môi trường là rất tốt, với sự gia tăng của thu nhập quốc dân, người dân ngày càng có yêu cầu cao hơn đối với môi trường nơi họ sống sau khi đáp ứng nhu cầu vật chất của họ. Trong vòng 30 đến 40 năm qua, sự phát triển kinh tế nhanh chóng của Trung Quốc đã làm cho môi trường ngày càng trở nên tồi tệ hơn và khó kiểm soát hơn. Tất nhiên, điều mà mọi người quan tâm nhất hiện nay là vấn đề khói bụi, vì vậy khoa học và kỹ thuật môi trường là những gì thời đại cần.

III. Sinh viên chuyên ngành Khoa học và kỹ thuật môi trường cần có yếu tố gì?

Có niềm yêu thích và đam mê với ngành Khoa học địa lý, có quan tâm đến các vấn đề địa lý tự nhiên, địa lý xã hội, môi trường và các vấn đề liên quan.

Có kiến thức về các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, đặc biệt là lĩnh vực địa lý.

Có khả năng, kỹ năng nghiên cứu khoa học, làm khảo sát và thí nghiệm.

Có kỹ năng tổ chức và quản lý nhất định, kỹ năng diễn đạt, kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân và kỹ năng làm việc nhóm.

Có khả năng ứng dụng ngoại ngữ cơ bản, có khả năng đọc hiểu các tài liệu ngoại ngữ, có quan điểm quốc tế nhất định và khả năng giao tiếp, cạnh tranh và hợp tác giữa các nền văn hóa.

Các môn học cụ thể

Hãy Like bài viết nếu bạn thấy hữu ích nhé ^^!

Facebook
Twitter
Email

Đừng quên dành tặng cho chúng mình 1 Like nếu bạn thấy bài viết hữu ích nhé ^^!

Bài viết đã được bảo vệ bản quyền bởi:

Content Protection By Dmca.com

Admin: Trần Ngọc Duy

Admin Hội Tự Apply học bổng Trung Quốc

Hội Tự Apply học bổng Trung Quốc

Group chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn tự Apply học bổng Trung Quốc

Yêu Tiếng Trung

Group chia sẻ kiến thức, cùng nhau học tập tiếng Trung Quốc