Khoa học biển

Khoa học biển

070701

Đánh giá trung bình

Thông tin tổng quát

Tên tiếng Trung :
海洋科学
Hệ Thạc sĩ :
3 năm
Hệ Đại học :
4 năm
Nhóm ngành cấp 1 :
07 理学
Nhóm ngành cấp 2 :
0707 海洋科学类
Mã chuyên ngành :
070701
Tên tiếng Anh :
Marine science

Giới thiệu chuyên ngành

Mục lục

CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC BIỂN

Biển luôn là một trong những yếu tố quan trọng và cần chú tâm đối với những quốc gia ven biển. Trong xu thế phát triển và hội nhập toàn cầu, biển trở thành yếu tố liên quan mật thiết đến sự tăng trưởng kinh tế cũng như vấn đề chính trị, xã hội của các quốc gia, toàn cầu. Ngành Khoa học biến cũng trở thành một trong những ngành được quan tâm nhiều trong những năm gần đây. Vậy bạn nghĩ sao khi trở thành du học sinh Việt Nam học tập ngành khoa học biển tại Trung Quốc? Chương trình đạo tạo tại Trung Quốc như thế nào? Cơ hội việc làm sau khi ra trường ra sao? Cùng Riba tìm hiểu ngay nhé!

Kh Bien 2 2022

I. Giới thiệu chuyên ngành khoa học biển

1. Giới thiệu chung về chuyên ngành Khoa học biển

 • Tên chuyên ngành Tiếng Trung: 海洋科学
 • Tên chuyên ngành Tiếng Anh: Marine science
 • Mã chuyên ngành: 070701
 • Khoa học biển là ngành nghiên cứu các hiện tượng tự nhiên, bản chất và các quy luật thay đổi của biển, cũng như hệ thống kiến thức liên quan đến sự phát triển và sử dụng biển

Lĩnh vực nghiên cứu của khoa học biển rất rộng, nội dung chính bao gồm nghiên cứu cơ bản về các quá trình vật lý, hóa học, sinh học và địa chất biển, nghiên cứu ứng dụng để phát triển và sử dụng tài nguyên biển và các hoạt động quân sự trên biển. Do sự hòa nhập của chính đại dương, sự phức tạp của sự tương tác của các quá trình tự nhiên khác nhau trong đại dương, và tính phổ biến của các phương pháp và phương tiện nghiên cứu chính, khoa học biển đã trở thành một khoa học có tính toàn diện cao.

Chuyên ngành khoa học biển đào tạo các chuyên gia cao cấp có các lý thuyết cơ bản, kiến thức cơ bản và kỹ năng cơ bản về khoa học biển và có thể tham gia nghiên cứu khoa học, giảng dạy, quản lý và công việc kỹ thuật trong khoa học biển và các lĩnh vực liên quan

Chuyên ngành liên quan:  Công nghệ biển, Quản lý hàng hải, Hải dương học quân sự,…

2. Mục tiêu đào tạo

Chuyên ngành khoa học biển giúp sinh viên nói chung và du học sinh Việt Nam nói riêng:

 • Tu dưỡng phẩm chất tư tưởng, đạo đức tốt, trình độ văn hóa nhân văn cao
 • Trau dồi kiến ​​thức khoa học tốt, nắm vững hệ thống về khoa học biển, bao gồm các lý thuyết cơ bản, kiến ​​thức cơ bản và kỹ năng ứng dụng như hải dương học vật lý, khí tượng biển, giám sát và dự báo các yếu tố môi trường biển, tương tác không khí biển, v.v. , trong khoa học biển, đại dương vật lý
 • Có kỹ năng chuyên môn nghiên cứu khoa học, giảng dạy, phát triển công nghệ và công tác quản lý liên quan trong các cơ sở, doanh nghiệp, công ty thuộc các lĩnh vực liên quan như khí tượng biển, biến đổi khí hậu, quân sự biển, quan trắc môi trường không – biển. 
 • Sinh viên tốt nghiệp có một nền tảng vững chắc, siêng năng thực hành, tư duy nhạy bén, và các phẩm chất nghề nghiệp thích ứng và hiểu biết khoa học.

3. Yêu cầu đào tạo

Kh Bien 1 2022

3.1. Có kiến ​​thức lý thuyết và ứng dụng vững chắc về toán cao cấp, vật lý đại học, ngoại ngữ, tin học, xử lý dữ liệu thông tin khoa học và công nghệ.

3.2. Trình độ khoa học tốt, nắm vững hệ thống khoa học biển, chú trọng các lý thuyết cơ bản cổ điển, kiến ​​thức cơ bản và kỹ năng ứng dụng về vật lý hải dương học, khí tượng biển, giám sát và dự báo các yếu tố không khí biển, tương tác không khí biển, v.v …; Kiến thức khoa học biển cơ bản liên quan bao gồm hóa học biển, sinh học biển, địa chất biển, v.v.

3.3. Được đào tạo nhất định về phương pháp nghiên cứu khoa học khí tượng biển; có kỹ năng điều tra thực nghiệm, xử lý số liệu thực nghiệm, tổng hợp, phân loại và phân tích kết quả thực nghiệm, có khả năng viết bài báo khoa học và thực hiện báo cáo nghiên cứu khoa học và có khả năng tham gia Năng lực chuyên môn về phát triển công nghệ mới, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật.

3.4. Có kỹ năng thực hành nhất định, sử dụng máy tính thành thạo, kỹ năng lập trình phần mềm; thành thạo ngoại ngữ, đọc thông viết thạo các tài liệu chuyên môn nước ngoài, tra cứu tài liệu chuyên môn thành thạo.

3.5. Nắm rõ tiến độ nghiên cứu mới nhất, xu hướng phát triển và triển vọng ứng dụng của ngành học trong và ngoài nước; có ý thức đổi mới, năng lực tự học, cập nhật kiến ​​thức, khả năng làm việc nhóm.

3.6. Có khả năng hiểu và theo dõi những phát triển mới nhất của khoa học biển trong và ngoài nước.

3.7. Nắm vững các phương pháp cơ bản về truy vấn dữ liệu, truy xuất tài liệu và sử dụng thông tin hiện đại để thu thập thông tin liên quan; có trình độ nhất định về thiết kế thí nghiệm quan sát đại dương, cảm ứng, phân loại, phân tích kết quả thí nghiệm, viết bài và tham gia trao đổi học thuật.

3.8. Có trình độ hiểu biết khoa học tốt, có năng lực tự học, khả năng làm việc độc lập, khả năng hợp tác nghiên cứu khoa học và ý thức đổi mới.

4. Các khóa học chính

Các lĩnh vực kiến ​​thức cốt lõi: hải dương học, công nghệ khảo sát và quan sát đại dương, hải dương học vật lý, hóa học đại dương, sinh học đại dương, địa chất đại dương, sinh thái đại dương và quản lý đại dương và các kiến ​​thức cốt lõi khác trong một lĩnh vực khoa học đại dương cụ thể.

Các khóa học chính : toán cao cấp, vật lý và thí nghiệm đại học, hóa học và thí nghiệm đại học, hải dương học, giới thiệu về khoa học biển, hải dương học sinh học, địa chất biển, công nghệ điều tra và quan sát biển (bao gồm cả thực hành trên biển), bảo vệ môi trường biển, sinh học phát triển Hải dương học quân sự, hệ thống thông tin địa lý, quan trắc và đánh giá môi trường sinh vật biển, sinh lý động vật, kinh tế sinh học biển, … (các khóa học chuyên môn có thể thay đổi tùy theo trọng tâm của từng trường).

II.Triển vọng việc làm của du học sinh Việt Nam sau khi tốt nghiệp ngành Khoa học biển tại Trung Quốc như thế nào?

Kh Bien 2022

1. Xu hướng làm việc

– Nghiên cứu sự tiến hóa của các hiện tượng khác nhau liên quan đến biển như:

1.1. Nghiên cứu về điều tra, phát triển và sử dụng tài nguyên biển; nuôi trồng thủy sản; quản lý công trình biển, công nghệ mới hàng hải; Công việc thí nghiệm hóa học và nghiên cứu hóa học trong các sở thủy sản và giao thông vận tải; điều tra và nghiên cứu về trầm tích biển , cấu trúc biển và khoáng sản, địa hình động lực ven biển, cửa sông, vùng ven biển và địa chất biển;

1.2. Dự báo hàng hải – cung cấp các dịch vụ dự báo sóng và thời tiết biển

1.3. Các chuyên gia ô nhiễm biển – nghiên cứu sự chuyển động và thay đổi quy luật của các chất ô nhiễm biển

1.4. Hoa tiêu hàng hải-thực hiện công việc điều hướng như dẫn đường và khí tượng

– Trọng tâm của lĩnh vực việc làm là vận tải biển , ngư nghiệp biển, công nghiệp dầu khí biển, du lịch ven biển, sử dụng nước biển, dược phẩm biển, phát triển sản phẩm sức khỏe biển, muối biển và công nghiệp hóa chất muối, công nghiệp dịch vụ biển , sản xuất năng lượng biển, khai thác nguyên tố hóa học trong nước biển , Khai thác biển và việc sử dụng không gian biển đang nổi lên

– Khoa học biển là một ngành liên quan đến nhiều lĩnh vực và lĩnh vực việc làm, đồng thời đòi hỏi những tài năng đa ngành. Là một người tốt nghiệp chuyên ngành khoa học biển, du học sinh Việt Nam sẽ có những lợi thế nhất định về chuyên môn. Đồng thời, lĩnh vực việc làm của sinh viên tốt nghiệp khoa học biển cũng có thể bao gồm nhiều ngành khác, chẳng hạn như khoa học khí quyển, khảo sát địa chất, công tác khí tượng, giảng dạy sinh học đại cương trong các trường liên quan và các ngành công nghệ điện tử, vì bản thân khoa học biển là một môn học rất rộng.

2. Triển vọng việc làm

2.1.Triển vọng tại Việt Nam

Hiện nay, Nhà nước đã có những chính sách tích cực hỗ trợ phát triển khoa học biển và cũng phát triển mạnh mẽ giáo dục khoa học biển. Với sự phát triển của ngành công nghiệp, tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp khá tốt, đặc biệt là trong các lĩnh vực phát triển biển tài nguyên, nuôi trồng thủy sản biển, y sinh học biển, vận tải biển, hàng hải dầu và phát triển khí đốt, và ngành công nghiệp thực phẩm. Do đó, tình hình việc làm của nghề này rất tốt, do đặc thù môi trường làm việc của nghề này cộng với sự ưu đãi của chính sách quốc gia, thu nhập của người lao động tốt và có xu hướng tăng liên tục, đặc biệt nguồn cung nhân lực có thâm niên trong nghề này đang thiếu hụt nên ngành đã xây dựng các chính sách ưu đãi để thu hút nhân lực.

2.2. Triển vọng ở thị trường quốc tế

Trong điều kiện tất cả các nước trên thế giới nói chung đều coi trọng phát triển và sử dụng tài nguyên biển, không tiếc công sức tăng cường nghiên cứu và ứng dụng khoa học biển, với sự gia tăng dần sức mạnh toàn diện của quốc gia, đặc biệt là sự tăng nhanh về sức mạnh kinh tế, không chỉ Việt Nam mà tất cả các nước cũng đều cần phải phát triển tài nguyên để đúng với lợi thế biển của mình, điều đó đồng nghĩa với việc sẽ cần rất nhiều những chuyên gia có trình độ lao động và chuyên môn cao.

III. Để trở thành sinh viên ngành khoa học biển cần có những yếu tố gì?

Sinh viên của chuyên ngành khoa học biển cần có/ đáp ứng những tiêu chí cơ bản như:

 • Nắm vững những lý thuyết cơ bản và kiến ​​thức cơ bản về các môn khoa học tự nhiên: toán, lý, hóa, …
 • Có kiến ​​thức cơ bản về khoa học biển, có niềm yêu thích và mong muốn được tham gia nghiên cứu điều tra biển;
 • Có những kỹ năng cơ bản về nghiên cứu khoa học
 • Có kỹ năng sử dụng máy tính thành thạo; thành thạo ngoại ngữ, đọc viết thông thạo các tài liệu chuyên môn nước ngoài, tra cứu tài liệu chuyên môn thành thạo.
 • Có ý thức đổi mới, năng lực tự học, cập nhật kiến ​​thức, khả năng làm việc nhóm.

IV. Những môn học cụ thể

V. Top các trường đào tạo tốt

Xếp hạngTên trườngTên trường tiếng ViệtĐánh giá
1中国海洋大学Đại học Hải dương Trung Quốc5★
2厦门大学Đại học Hạ Môn5★
3中山大学Đại học Trung Sơn5★-
4中国地质大学(北京)Đại học Khoa học Địa chất Trung Quốc5★-
5南京大学Đại học Nam Kinh4★
6河海大学Đại học Anh Hải4★
7广东海洋大学Đại học Hải dương Quảng Đông4★
8浙江海洋大学Đại học Hải dương Chiết Giang4★
9中国地质大学(武汉)Đại học Khoa học Địa chất Trung Quốc (Vũ Hán)3★
10汕头大学Đại học Sán Đầu3★
11淮海工学院Học viện Công nghệ Hoài Hải3★
12大连海事大学Đại học Hàng hải Đại Liên3★
13上海海洋大学Đại học Hải dương Thượng Hải3★
14天津大学Đại học Thiên Tân3★
15海南大学Đại học Hải Nam3★
16浙江大学Đại học Chiết Giang3★
17烟台大学Đại học Yên Đài3★
18天津科技大学Đại học Khoa học Công nghệ Thiên Tân3★
19大连海洋大学Đại học Hải dương Đại Liên 3★
20青岛科技大学Đại học Khoa học Công nghệ Thanh Đảo3★

Mong rằng những thông tin trên có thể cung cấp cho bạn một cái nhìn đầy đủ và toàn diện về ngành Khoa học biển. Nếu cảm thấy phù hợp với ngành này, bạn đừng chần chừ tìm hiểu để bắt đầu ngay giấc mơ của mình nhé!

Hãy Like bài viết nếu bạn thấy hữu ích nhé ^^!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Đừng quên dành tặng cho chúng mình 1 Like nếu bạn thấy bài viết hữu ích nhé ^^!

Bài viết đã được bảo vệ bản quyền bởi:

Content Protection By Dmca.com

Admin: Trần Ngọc Duy

Admin Hội Tự Apply học bổng Trung Quốc

Hội Tự Apply học bổng Trung Quốc

Group chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn tự Apply học bổng Trung Quốc

Yêu Tiếng Trung

Group chia sẻ kiến thức, cùng nhau học tập tiếng Trung Quốc