Giáo dục tư tưởng chính trị

Giáo dục tư tưởng chính trị

030503

Đánh giá trung bình

Thông tin tổng quát

Tên tiếng Trung :
思想政治教育
Hệ Thạc sĩ :
3 năm
Hệ Đại học :
4 năm
Nhóm ngành cấp 1 :
03 法学
Nhóm ngành cấp 2 :
0305 马克思主义理论类
Mã chuyên ngành :
030503
Tên tiếng Anh :
Ideological and Political Education

Giới thiệu chuyên ngành

Mục lục

Chuyên ngành Giáo dục tư tưởng chính trị

Giáo dục tư tưởng chính trị là một môn khoa học chính trị, có thể thấy từ lịch sử, giáo dục tư tưởng và chính trị là không thể thiếu bất cứ lúc nào, kể từ thế kỷ 20, tình hình chính trị bất ổn trong nước dâng cao, đất nước và chính phủ phải tăng cường nỗ lực tư tưởng và chính trị. Vì vậy, sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này có rất nhiều lựa chọn về việc làm. Ngoài việc học tập chuyên ngành này tại Việt Nam, bạn cũng có thể trở thành du học sinh chuyên ngành Giáo dục tư tưởng chính trị tại Trung Quốc. Hãy cùng Riba tìm hiểu sâu hơn về chuyên ngành này cũng như triển vọng nghề nghiệp như thế nào nhé!

Giao Duc Tu Tuong Chinh Tri 2 2022

I. Giới thiệu chuyên ngành Giáo dục tư tưởng chính trị

1. Giới thiệu tổng quan

-Tên tiếng Trung chuyên ngành: 思想政治教育

– Mã chuyên ngành: 030505

– Chuyên ngành giáo dục chính trị tư tưởng đào tạo những người có trình độ lý luận cơ bản của chủ nghĩa Mác, kiến ​​thức chuyên môn về giáo dục chính trị tư tưởng và có thể tham gia công tác chính trị tư tưởng trong các cơ quan đảng, chính quyền , trường học, doanh nghiệp và cơ sở.

2. Mục tiêu đào tạo

Chuyên ngành này chủ yếu trau dồi phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức cao và trình độ lý luận Mác, có kiến ​​thức lý luận cơ bản về triết học, chính trị, pháp luật, kinh tế, xã hội học, quản lý và sư phạm, học lực giỏi; Năng lực thực hành, khả năng nghiên cứu và tinh thần đổi mới, người làm công tác chính trị tư tưởng có thể tham gia giảng dạy lý luận chính trị, giáo dục đạo đức, nghiên cứu khoa học và quản lý trong các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở nhà nước.

Giao Duc Tu Tuong Chinh Tri 1 2022

3. Yêu cầu cơ bản

Sinh viên tốt nghiệp cần đáp ứng các yêu cầu sau về đạo đức nhà giáo, giảng dạy, giáo dục và phát triển khi tốt nghiệp:

3.1. Thực hành những giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội và đồng nhất với chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc về tư tưởng, chính trị, lý luận và tình cảm

3.2. Thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách giáo dục của Đảng, có trách nhiệm lập đạo đức, bồi dưỡng làm người, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp của giáo viên tiểu học và trung học cơ sở, có ý thức dạy học theo pháp luật và tinh thần tận tụy.

3.3. Nắm vững có hệ thống chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Mao Trạch Đông và hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, những lý luận cơ bản và kiến ​​thức cơ bản về giáo dục tư tưởng, chính trị, có cấu trúc kiến ​​thức hợp lý và khả năng chuyển tải kiến ​​thức môn học.

3.4. Có thiết kế, triển khai và đánh giá dạy học theo chuẩn chương trình các môn học tư tưởng, chính trị nhằm phát triển thể chất, tinh thần của học sinh trung học cơ sở và đặc điểm nhận thức của các môn học về tư tưởng, chính trị, sử dụng kiến ​​thức dạy học bộ môn và phương tiện công nghệ thông tin để thực hiện thiết kế, triển khai và đánh giá dạy học, với kỹ năng dạy học và cách dạy nhất định đáp ứng yêu cầu phát triển của thời đại Năng lực nghiên cứu.

3.5. Nắm vững nội quy công tác và phương pháp cơ bản của công tác tổ chức, xây dựng lớp trung học cơ sở, có năng lực cơ bản để làm công tác giáo viên trung học cơ sở, biết kết hợp một cách hữu cơ các hoạt động dạy học các môn chính trị tư tưởng và văn hóa nhà trường để tham gia tổ chức giáo dục chủ đề, sinh hoạt câu lạc bộ, giáo dục đạo đức, hướng dẫn học sinh. 

3.6. Hiểu biết về đổi mới và phát triển giáo dục cơ bản trong và ngoài nước, có ý thức học tập suốt đời và nâng cao nghề nghiệp, thích ứng với nhu cầu của thời đại và phát triển giáo dục để học tập và lập kế hoạch nghề nghiệp.

3.7. Có ý thức đổi mới nhất định, nắm bắt sơ bộ phương pháp và kỹ năng phản ánh của các môn học chính trị tư tưởng trung cấp, có khả năng bước đầu sử dụng phương pháp tư duy phản biện để phân tích và giải quyết các vấn đề trong giáo dục và giảng dạy các môn học tư tưởng, chính trị ở tiểu học và trung học cơ sở.

3.8. Có tinh thần làm việc theo nhóm trong giáo dục và giảng dạy, nắm vững các kỹ năng giao tiếp và hợp tác sơ bộ, có khả năng đóng vai trò chủ thể trong giảng dạy và giáo dục tư tưởng, chính trị, có khả năng tương trợ nhóm và hợp tác học tập.

4. Chương trình đào tạo

– Môn học chính: Lý luận Mác

– Các khóa học chính được cung cấp trong chuyên ngành này:

Nguyên lý Triết học, Nguyên lý Khoa học Chính trị, Nguyên lý Kinh tế, Nguyên lý Xã hội học, Quản lý, Đạo đức, Luật, Nhập môn Sư phạm, Các Nguyên lý Tư tưởng và Giáo dục Chính trị, Phương pháp Giáo dục Tư tưởng và Chính trị, Nhập môn Chính trị Quốc tế, Lịch sử Tư tưởng Chính trị Phương Tây, Quản lý Hành chính , Tâm lý học quản lý, Giáo dục tư tưởng và chính trị so sánh, v.v.

II. Triển vọng việc làm của du học sinh Việt Nam sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Giáo dục tư tưởng chính trị tại Trung Quốc như thế nào?

Giao Duc Tu Tuong Chinh Tri 2022

1. Xu hướng việc làm

Chuyên ngành giáo dục chính trị tư tưởng chủ yếu đào tạo những cán bộ có liên quan làm công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng, chủ yếu sẽ làm việc cho các cơ quan Trung Quốc. Phương hướng công tác giáo dục chính trị tư tưởng có thể kể đến như:

  1. Nhân viên công vụ: Sinh viên tốt nghiệp có thể thi nghiệp vụ giáo dục chính trị tư tưởng công chức thuộc ngạch giáo dục, thi công chức xếp vào ngạch thư ký.
  1. Công tác chính trị tư tưởng tại các trường học: Với những người có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên, được có thể về các trường học giảng dạy các môn chính trị tư tưởng, đủ năng lực giảng dạy trung cấp. Cũng có thể có khả năng giảng dạy các nguyên tắc và các khóa học cơ bản trong trường cao đẳng.
  1. Công tác chính trị không giảng dạy sẽ đến các doanh nghiệp, cơ sở để tham gia công tác chính trị. Có thể đi công tác chính trị tư tưởng của các cơ quan đảng, chính quyền, doanh nghiệp, cơ sở, tổ chức xã hội, công tác đảng, đoàn thể, quản lý và phát triển nguồn nhân lực.
  1. Sinh viên tốt nghiệp cũng có thể đưa tin và quan tâm đến chính trị và thời sự trong các tổ chức báo chí dựa trên sở thích nghề nghiệp, chuyên môn và khí chất nghề nghiệp của họ. Họ cũng có thể tìm được việc làm trong phòng kỹ thuật chính trị, liên đoàn lao động, phòng tuyên truyền của doanh nghiệp.
  1. Phương hướng phát triển việc làm là cán bộ quản lý, cán bộ chính trị, làm công tác tuyên truyền tư tưởng, giáo viên trung cấp chính trị, cao đẳng giảng dạy, nghiên cứu chính trị tư tưởng, đại học, trung học chuyên nghiệp tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học các môn học lý luận Mác, giáo dục tư tưởng, chính trị.

2. Triển vọng việc làm

Tỷ lệ có việc làm của ngành giáo dục tư tưởng và chính trị tại Trung Quốc đạt đến 100% trong ba năm qua (2018-2020), sinh viên tốt nghiệp tham gia nghiên cứu chính sách và tuyên truyền lý luận trong các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước và các trường đại học khác và các đơn vị nổi tiếng như Huawei.

Khoa tư tưởng và giáo dục chính trị là một môn khoa học chính trị, có thể thấy từ lịch sử, giáo dục tư tưởng và chính trị là không thể thiếu bất cứ lúc nào, kể từ thế kỷ 20, tình hình chính trị bất ổn trong nước dâng cao, đất nước và chính phủ phải tăng cường nỗ lực tư tưởng và chính trị. Giáo dục tư tưởng lại được nâng cấp lên hiện đại hóa. Vì vậy, sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này có rất nhiều lựa chọn về việc làm, có thể là giáo viên giáo dục chính trị ở các trường tiểu học, trung học kỹ thuật, hoặc có thể phát triển thành cán bộ quản lý, công tác tuyên truyền tư tưởng.

Chuyên ngành này nâng cao trình độ học vấn chuyên nghiệp về các lý thuyết cơ bản của chủ nghĩa Mác, hệ tư tưởng và chính trị, đồng thời có thể tham gia nghiên cứu khoa học trong các chuyên ngành liên quan. Với sự tiến bộ của cải cách và mở cửa, triển vọng việc làm cho các chuyên ngành tư tưởng và chính trị vẫn rất sáng sủa.

III. Sinh viên ngành giáo dục tư tưởng chính trị cần có những phẩm chất gì?

Những năng lực cơ bản mà người học chuyên ngành giáo dục chính trị tư tưởng cần nắm vững:

1) Nắm vững những lý luận, kiến ​​thức cơ bản về giáo dục chính trị tư tưởng

2) Nắm vững những nguyên lý cơ bản và phương pháp phân tích của chủ nghĩa Mác

3) Có năng lực làm công tác tư tưởng, chính trị

4) Am hiểu các chế độ chính sách liên quan của đảng và nhà nước

5) Hiểu được biên giới lý thuyết và xu hướng của chuyên ngành giáo dục tư tưởng, và phản hồi bất cứ lúc nào

6) Điều quan trọng nhất là phải có năng lực học hỏi như truy xuất tài liệu, truy vấn dữ liệu, nghiên cứu khoa học và khả năng làm việc.

IV. Những môn học cụ thể

V. Top các trường đào tạo

Xếp hạngTên trườngTên trường tiếng ViệtĐánh giá
1北京师范大学Đại học Sư phạm Bắc Kinh5★
2武汉大学Đại học Vũ Hán5★
3东北师范大学Đại học Sư phạm Đông Bắc5★
4华中师范大学Đại học Sư phạm Hoa Trung5★
5华南师范大学Đại học Sư phạm Hoa Nam 5★
6南京师范大学Đại học Sư phạm Nam Kinh5★
7湖南师范大学Đại học Sư phạm Hồ Nam5★
8西南大学Đại học Tây Nam5★
9浙江师范大学Đại học Sư phạm Chiết Giang5★
10陕西师范大学Đại học Sư phạm Thiểm Tây5★
11哈尔滨师范大学Đại học Sư phạm Cáp Nhĩ Tân5★
12广西师范大学Đại học Sư phạm Quảng Tây5★
13山东师范大学Đại học Sư phạm Sơn Đông5★
14河北师范大学Đại học Sư phạm Hà Bắc4★
15河海大学Đại học Hà Hải4★
16辽宁师范大学Đại học Sư phạm Liêu Ninh4★
17华东师范大学Đại học Sư phạm Hoa Đông4★
18天津师范大学Đại học Sư phạm Thiên Tân4★
19中南大学Đại học Trung Nam4★
20苏州大学Đại học Tô Châu4★

Hãy Like bài viết nếu bạn thấy hữu ích nhé ^^!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Đừng quên dành tặng cho chúng mình 1 Like nếu bạn thấy bài viết hữu ích nhé ^^!

Bài viết đã được bảo vệ bản quyền bởi:

Content Protection By Dmca.com

Admin: Trần Ngọc Duy

Admin Hội Tự Apply học bổng Trung Quốc

Hội Tự Apply học bổng Trung Quốc

Group chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn tự Apply học bổng Trung Quốc

Yêu Tiếng Trung

Group chia sẻ kiến thức, cùng nhau học tập tiếng Trung Quốc