Điêu khắc

Điêu khắc Đã xác minh

130403

Đánh giá trung bình

Tên tiếng Trung :
雕塑
Hệ Thạc sĩ :
2-3 năm
Hệ Đại học :
4 năm
Nhóm ngành cấp 1 :
13 艺术学
Nhóm ngành cấp 2 :