Điện ảnh

Điện ảnh Đã xác minh

130303

Đánh giá trung bình

Tên tiếng Trung :
电影学
Hệ Thạc sĩ :
3 năm
Hệ Đại học :
4 năm
Nhóm ngành cấp 1 :
13 艺术学
Nhóm ngành cấp 2 :